Inspiratiefestival Lets Gro 2019 van 30 oktober – 2 november 2019 en mensen met geheugenstoornissen en dementie – Activiteiten overzicht – Update actueel 19 augustus 2019 (regelmatig volgt een update)

Let’s Gro is een inspiratiefestival van 30 oktober – 2 november 2019 in Groningen en gaat over de toekomst van de Stad en zijn omgeving. Samen denken en dromen over hoe de toekomst van Groningen zou kunnen zijn en elkaar laten zien wat er nu al in Groningen gebeurt en wat wij samen voor elkaar kunnen krijgen in de nabije toekomst.
Het thema van Lets Gro 2019 is “together”; samen maken we de gemeente Groningen; samen maken we het verschil als het gaat om de kwaliteit van leven en wonen in onze eigen omgeving. Naar elkaar omzien is en blijft belangrijk (citaat website https://letsgro.nl/ ).
Ook ouderen en binnen deze groep ook mensen met geheugenstoornissen en dementie zijn inwoners van de gemeente Groningen. Zij blijven langer thuis wonen en willen ook graag in de eigen omgeving kunnen blijven wonen als het thuis niet langer gaat. Wat biedt de technologie en domotica bij langer thuis kunnen blijven wonen? Wat is kleinschalig wonen in je eigen omgeving? Daarom is aandacht nodig voor het wonen en wonen als het thuis niet meer gaat. Daarbij met name het accent op kleinschalig wonen in de eigen woonomgeving; niet op kleinschalig wonen in de grootschalige verpleeghuislocaties.
Omzien naar elkaar betekent ook dat mensen met dementie (h)erkend worden. Alle inwoners in de gemeente Groningen hebben of krijgen te maken met mensen met dementie. Daarom is en blijft voorlichting nodig over dementie maar ook wat betekent het voor mensen die bijv. in de winkels of als vrijwilligers te maken hebben met mensen met dementie. Wat vraagt het van je om in alledaagse voorvallen goed om te kunnen gaan met mensen met ander gedrag; in dit geval mensen met dementie. Hoe kun je “jong en oud” met elkaar verbinden?
Mantelzorgers zijn en blijven belangrijk; wat betekent het voor familie als iemand vergeetachtig of dement wordt?
Kortom, voldoende reden om bij Lets Gro ook aandacht te besteden aan mensen met dementie. Daarom is in overleg met de projectorganisatie Lets Gro een programma gemaakt dat gericht is op een dementievriendelijke samenleving. Bij het maken van het programma zijn een goot aantal mensen en organisaties betrokken (zie ook aan het eind van na het overzicht van activiteiten).

Programma overzicht Programma en activiteiten ouderen en mensen met geheugenstoornissen en dementie – Update actueel 19 augustus 2019
Op datumvolgorde de onderwerpen en activiteiten. Een aantal zaken moeten (zoals locatie en wijze van aanmelding nog vastgesteld worden). Er wordt regelmatig een “update” van het overzicht gemaakt. Dit overzicht staat op de website http://www.mensenmetdementiegroningen.nl/agenda/ en op de website van Lets Gro op https://letsgro.nl/ of komt daar verder per activiteit op te staan.

Woensdagmiddag 30 oktober 2019 van 13.00 tot 17.30 uur
Thuis kunnen blijven wonen voor mensen met dementie en kleinschalig wonen als het thuis niet langer gaat – zie ook https://letsgro.nl/event/wonen-en-dementie/

Woensdagavond 30 oktober 2019 – van 19.00 uur tot 21.30 uur
Mantelzorg – zorgen voor uw naaste bij mensen met geheugenstoornissen en dementie – zie ook https://letsgro.nl/event/mantelzorg-en-dementie/
Donderdagavond 31 oktober 2019 – van 19.00 uur tot 21.30 uur
Iedereen dementiewijs – Wat is vergeetachtigheid en dementie? Wat betekent dat voor mensen met dementie, hun gezin, familie, vrienden en de omgeving van mensen met dementie? – zie ook https://letsgro.nl/event/bent-u-dementiewijs/
Donderdag 31 oktober 2019 – van 10.30 uur tot 12.00 uur
Interactieve collegereeks over Nederland  – Stichting Oud geleerd, jong gedaan – Oud Geleerd Jong Gedaan presenteert de interactieve collegereeks over Nederland vanuit verschillende vakgebieden.  Zie ook – https://letsgro.nl/event/oud-geleerd-jong-gedaan/
Donderdag 31 oktober 2019 – van 15.00 uur tot 17.00 uur
Dementievriendelijke samenleving – Theater van verheldering – Korte sketches uit het dagelijks leven van mensen met dementie –  zie ook https://letsgro.nl/event/dementievriendelijke-samenleving/

Informatie
Bij elke activiteit staat of komt te staan waar u informatie kunt krijgen. Mocht u nu al informatie willen dan kunt u mailen naar info@mensenmetdementiegroningen.nl

Woensdagmiddag 30 oktober 2019……………………Zie ook https://letsgro.nl/event/wonen-en-dementie/ 
Thuis kunnen blijven wonen voor mensen met dementie en kleinschalig wonen als het thuis niet langer gaat
Mensen met dementie hebben dezelfde behoeften als alle mensen. Ze willen de draad van hun leven – ondanks de ontwrichtingen – oppakken met hun dierbaren. Blijven wonen in de eigen woning waarin zij zich thuis voelen. Deel blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Waar nodig ondersteund met zorg totdat het thuis echt niet meer gaat. Hoe kunt u langer thuis blijven wonen met technologie en domotica zodat u als mens met dementie zich ook veilig voelt en ook uw familie zich minder zorgen hoeft te maken? Kunt u ook in uw eigen omgeving blijven wonen in een woonvoorziening met een klein aantal mensen in plaats van dat u moet verhuizen naar een grootschalig verpleeghuis? Wat is het alternatief voor zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis?
Hierover gaan we met elkaar in gesprek ! Veel informatie over wat mogelijk is maar ook waar willen we en moeten we naar toe? Wat is daarbij nodig? Daar gaat deze bijeenkomst over !
Wat is het beleid van de gemeente Groningen ? Wat is het beleid en de praktijk bij de woningcorporaties? Wat zijn praktische instrumenten op het gebied van wonen en technologie voor ondersteuning van zelfstandig wonen en eigen regie van ouderen? Wat is een concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen ?
Hoe kun je samen wonen en leven in een gemeenschap waarbij mensen elkaar ontmoeten en helpen? Wat voormogelijk heden zijn er aan kleinschalige woonzorglocaties of zorghuizen of thuishuizen zijn er voor mensen met dementie, alzheimer of een andere vorm van geheugenverlies; 5 of tot 10 of 20 bewoners per woonvoorziening?

Langer zelfstandig blijven wonen door mensen met dementie in Groningen
Met eigen regie en met domotica is mogelijk. Mensen met dementie hebben dezelfde behoeften als alle mensen. Ze willen de draad van hun leven – ondanks de ontwrichtingen – oppakken met hun dierbaren. En als mens worden behandeld. Daarbij ook “hun ding blijven doen”. daarbij hoort ook: Blijven wonen in de eigen woning waarin zij zich thuis voelen. Deel blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Waar nodig ondersteund met zorg totdat het thuis echt niet meer gaat.
Hoe kunt u langer thuis blijven wonen met technologie en domotica zodat u als mens met dementie zich ook veilig voelt en ook uw familie zich minder zorgen hoeft te maken?
Bij woonzorgtechnologie gaat om zelfstandigheid en goede zorg, om vrijheid en gemoedsrust, om eigenwaarde en participatie tot op hoge leeftijd. Ouderen kunnen dankzij technologie langer veilig in hun eigen woning blijven wonen en mantelzorgers houden de zorg langer vol, bijvoorbeeld dankzij passieve alarmering met behulp van sensoren, camera’s en moderne communicatiemiddelen. Verschillende vormen zijn zorg op afstand (zoals beeldschermzorg), alarmering, domotica (woonhuisautomatisering waaronder automatische deurontgrendeling) en toezichthoudende technologie. Ook robots worden steeds vaker ingezet in de zorg.

Wat als het thuis niet meer gaat?
Kunt u ook in uw eigen omgeving blijven wonen in een woonvoorziening met een klein aantal mensen in plaats van dat u moet verhuizen naar een grootschalig verpleeghuis? Wat is het alternatief voor zelfstandig thuis wonen en het verpleeghuis?
Als u niet thuis meer kunt blijven wonen, dan was “vroeger” het verzorgingshuis een oplossing. Deze zijn vrijwel allemaal gesloten na de invoering van de wet Langdurige Zorg (WLZ). De verpleeghuizen zijn wel blijven bestaan maar daar wil niet iedereen naar toe. Er zijn veel zgn. “woontussenvoorzieningen” ontstaan als alternatief voor het niet langer in de eigen woning kunnen blijven wonen of een verpleeghuis. Mantelzorgwoningen, moderne hofjes, thuishuizen en kangoeroewoningen: er zijn er dus al veel alternatieven voor zelfstandig thuis wonen en het wonen in een zorginstelling. Door het beleid van langer thuis wonen krijgen deze ‘tussenvormen’ een impuls en neemt de behoefte aan een andere invulling van wonen en zorg toe. Waar willen en kunnen we in Groningen naar toe. Informatie over het wonen en leven in een hofje en voorbeelden hoe kleinschalig wonen ook kan in uw eigen wijk komen aan de orde.

Waar willen en kunnen we in Groningen naar toe?
Dat is het resultaat van deze bijeenkomst en wordt op interactieve wijze samen met de aanwezigen vastgesteld.

Inleidingen en verhalen vanuit de praktijk door of vanuit:
(namen en organisaties volgen zodra alle namen definitief bekend zijn; de toezeggingen voor een bijdrage zijn er)
De gemeente Groningen, woningcorporatie, technologie en domotica, woontussenvoorziening – gemeenschappelijk leven en wonen in een hofje, drie voorbeelden hoe kleinschalig wonen in de praktijk kan.

Voor wie
Deze bijeenkomst is voor ouderen die nadenken over hun toekomst, ouderen met (lichte) dementie en hun familie, ouderen organisaties, de gemeente Groningen (WIJ-team, beleid, wethouders, gemeenteraad) en overige gemeenten, woningcorporaties, welzijn- en zorgorganisaties, mensen die werken in het welzijn en de zorg voor mensen met dementie en overige belangstellenden.

Maximum aantal deelnemers
Informatie volgt – voorlopig wordt uitgegaan van 75 a 100 deelnemers.

Datum en tijd
Woensdagmiddag 30 oktober – Inloop 13.00 uur – Eind 17.00 a 17.30

Locatie
Nadere informatie volgt.

Aanmelding vooraf en bevestiging
Nader informatie volgt.
Bij deze bijeenkomst is aanmelding vooraf verplicht. U krijgt een bevestiging. Bij overschrijding van het aantal wordt u op een reservelijst geplaatst en krijgt u minimaal 2 dagen voor de bijeenkomst een bericht of er een plaats vrij is gekomen voor u

Overige informatie
Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij (info volgt)

Woensdagavond 30 oktober 2019……………..Zie ook https://letsgro.nl/event/mantelzorg-en-dementie/ 
Mantelzorg – zorgen voor uw naaste bij mensen met geheugenstoornissen en dementie
Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend.

Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig.

Maar wat verstaan we onder mantelzorg en wat niet? Het is zorg die je langdurig en/of intensief geeft aan iemand in je directe omgeving. Zeker voor huisgenoten geldt dat mantelzorg meer is dan de zorg die je als gebruikelijk aan elkaar geeft.

Hoe verloopt dat in de praktijk bij mensen met dementie? Daar gaat het in deze bijeenkomst over.

Ingrid Keestra is al meer dan 13 jaar mantelzorger voor haar moeder die de ziekte van Alzheimer heeft. Zoals veel mantelzorgers moest ze met vallen en opstaan haar weg vinden in de wereld van de dementie.
Met Mantelzorger der liefde schreef ze een gids voor mantelzorgers vol praktische tips, interviews en persoonlijke ervaringen. In liefdevolle anekdotes vertelt Ingrid hoe het is om te zorgen voor een dierbare met dementie, en geeft ze adviezen over hoe je ook voor jezelf de zorg dragelijk kunt houden.
Openhartig vertelt ze hoe ze omgaat met verdriet en frustratie, en hoe ze de situatie van haar moeder uiteindelijk leert accepteren. En ze ontdekt dat er zelfs in het verpleeghuis nog altijd plaats is voor verwondering, ontroering en plezier. Meer informatie op haar website https://www.mantelzorgerderliefde.nl/

Voor wie
Deze bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten van dementie en mantelzorg. Voor mensen met dementie en hun familie; verpleegkundigen en overige zorgprofessionals, medewerkers in een WIJ-team of sociaal wijkteam die in de thuissituatie of woonvoorzieningen zoals verpleeghuizen te maken hebben met mantelzorgers.

Maximum aantal deelnemers
Informatie volgt – voorlopig wordt uitgegaan van 75 a 100 deelnemers.

Datum en tijd
Woensdagavond 30 oktober – Inloop 19.00 uur met aanvang 19.30 uur

Locatie
Informatie volgt

Aanmelding vooraf en bevestiging
Nadere informatie volgt
Bij deze bijeenkomst is aanmelding vooraf verplicht. U krijgt een bevestiging. Bij overschrijding van het aantal wordt u op een reservelijst geplaatst en krijgt u minimaal 2 dagen voor de bijeenkomst een bericht of er een plaats vrij is gekomen voor u

Overige informatie
Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij (info volgt)

Donderdagavond 31 oktober 2019……….. Zie ook https://letsgro.nl/event/bent-u-dementiewijs/ 
Iedereen dementiewijs
Wat is vergeetachtigheid en dementie? Wat betekent dat voor mensen met dementie, hun gezin, familie, vrienden en de omgeving van mensen met dementie?
De nieuwe lezing/presentatie Iedereen Dementiewijs van Paul Jansen waar in korte tijd alles langs komt “wat iedereen moet weten over dementie” op een manier die “iedereen begrijpt”. Waar alle mensen veel van leren en dat als bevrijdend en positief ervaren. En waar de medische professionals en verpleegzorg professionals naast veel leren ook veel afleren (“zet ons allemaal aan tot het kritisch beschouwen van de lang gebruikte (of gangbare) concepten…“).
De 8 inzichten van Dr. Anneke van der Plaats komen aan de orde. Vooral de bewustwording dat mensen met dementie “niet in ons hier en nu” leven maar in “hun eigen hier en nu” is een eyeopener. Als we het over kunnen omgaan met mensen met dementie hebben, is het vooral aan ons om ons zelf te kunnen verplaatsen in hun “hier en nu” en niet dat van ons.. “Als je de werking van de hersenen begrijpt, dan kan je bedenken wat ‘gunstig’ is, voor mensen met dementie. Daar hoef je geen neurowetenschapper voor te zijn, iedereen kan dat leren. Vaak is de oplossing veel dichterbij dan we denken”.

Voor wie
Deze bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten van dementie. Ook voor mensen met dementie en hun familie, verpleegkundigen en overige zorgprofessionals, medewerkers in een WIJ-team of sociaal wijkteam en voor personeel in winkels en bedrijven.

Maximum aantal deelnemers
Maximum – nader bericht volgt; voorlopig wordt uitgegaan van 100 a 200 mensen.

Datum en tijd
Donderdagavond 31 oktober – Inloop 19.00 uur met aanvang 19.30 uur

Locatie
Informatie volgt

Aanmelding vooraf en bevestiging
Informatie volgt

Overige informatie
Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij (info volgt)

Donderdag 31 oktober 2019 – van 10.30 uur tot 12.00 uur
Interactieve collegereeks over Nederland  – Stichting Oud geleerd, jong gedaan – Oud Geleerd Jong Gedaan presenteert de interactieve collegereeks over Nederland vanuit verschillende vakgebieden – Zie ook – https://letsgro.nl/event/oud-geleerd-jong-gedaan/
Er wordt 1 college gegeven; informatie daarover volgt nog.
In het eerste college kijken we vanuit de Kunstgeschiedenis naar bekende Nederlandse schilders in de Gouden Eeuw. Hoe zag Nederland eruit in de Gouden Eeuw? Nederland was ontzettend rijk. Hoe zien we dat terug in de schilderijen? Vervolgens kijken we in het tweede college vanuit de Criminologie naar onze eerste wetten en huidige regels. Heeft u wel eens iets gedaan wat niet mocht? Wat dacht u van belletje trekken of door rood fietsen? En hoe ziet de gevangenis eruit? In het derde college bespreken we vanuit de Culturele Antropologie onze Nederlandse cultuur. Wat is typisch Nederlands? Droeg u bijvoorbeeld vroeger klompen? En houdt u van een kroketje uit de muur? Ook neemt de student-docent u middels schilderijen mee naar het verre oosten… Het laatste college bespreken we ons Koningshuis: De Oranjes. Wie was de eerste koning van Nederland? En wat weten we over Wilhelmina, Juliana en Beatrix? Met wie trouwden zij en hoe werd de eerste Koninginnedag gevierd? Tijdens deze vier colleges wordt u van harte uitgenodigd mee te kletsen en te denken.

Voor wie
Deze bijeenkomst is voor ouderen met geheugenstoornissen en lichte dementie.

Maximum aantal deelnemers
Het aantal deelnemers is maximaal 20 a 25 personen.

Datum en tijd
Donderdagochtend  31 oktober 2019 van 10.30 tot 12.00 uur.

Locatie

Nadere informatie volgt

Aanmelding vooraf en bevestiging
Nadere informatie volgt
Bij deze bijeenkomst is aanmelding vooraf verplicht. U krijgt een bevestiging. Bij overschrijding van het aantal wordt u op een reservelijst geplaatst en krijgt u minimaal 2 dagen voor de bijeenkomst een bericht of er een plaats vrij is gekomen voor u

Overige informatie
Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij (info volgt)

Donderdag 31 oktober 2019 – van 15.00 uur tot 17.00 uur
Dementievriendelijke samenleving – Theater van verheldering – Korte sketches uit het dagelijks leven van mensen met dementie –  zie ook https://letsgro.nl/event/dementievriendelijke-samenleving/

Aan de hand van korte alledaagse scènes wordt u meegenomen in de wereld van dementie door Wycher van den Bremen en Ina Holtrop.
Mensen met dementie blijven zo lang mogelijk thuis – al dan niet met ondersteuning vanuit welzijns- en zorgvoorzieningen – wonen; wandelen in de wijk; doen hun boodschappen en nemen zoveel mogelijk deel aan het maatschappelijk leven.
Wat is dan dementievriendelijk? Dementievriendelijk houdt in dat mensen met dementie zoveel mogelijk op een waardige manier thuis en in hun netwerk kunnen blijven functioneren. De samenleving kent het ziektebeeld en weet hoe ze mensen met dementie kunnen ondersteunen. Mensen voelen soms zich ongemakkelijk als ze iemand met dementie ontmoeten.
Maar met de juiste kennis en vaardigheden blijkt omgaan met iemand met dementie in de praktijk veel gemakkelijker te zijn. Er is informatie beschikbaar zoals herkennen van signalen van dementie en tips, scholing en training om goed om te kunnen gaan met mensen met dementie.

Voor wie
Deze bijeenkomst is vooral voor de  personeelsleden incl. vrijwilligers en overige belangstellenden uit de “WIJ- wijken” of “Stadsdelen” in de gemeente Groningen.

Maximum aantal deelnemers
Maximum 50 deelnemers

Datum en tijd
Donderdagmiddag 31 oktober 2019 van 15.00 tot 17.00 uur.

Locatie
Informatie volgt

Aanmelding vooraf en bevestiging
Informatie volgt
Bij deze bijeenkomst is aanmelding vooraf verplicht. U krijgt een bevestiging. Bij overschrijding van het aantal wordt u op een reservelijst geplaatst en krijgt u minimaal 2 dagen voor de bijeenkomst een bericht of er een plaats vrij si gekomen voor u

Overige informatie
Wilt u meer informatie, dan kunt u terecht bij (info volgt)

Betrokkenheid organisaties
Na overleg met de projectorganisatie Lets Gro is een programma gemaakt dat gericht is op een dementievriendelijke samenleving; kortom, het thema “together” van Lets Gro in 2019 heeft alles te maken met ouderen en mensen met dementie.
Bij het maken van het programma zijn een goot aantal mensen en organisaties betrokken; soms in een gesprek, soms in een mailtje of telefoontje, soms even in de wandelgangen of soms in een werkgroepje.
De organisaties staan hierna vermeld met ook een korte beschrijving van wat zij doen en een link naar hun website.
(informatie volgt)

 

Meer over de AGENDA van deze website

Op de AGENDA (deze wordt in de loop van 2019 operationeel) vindt u de bijeenkomsten die van belang zijn voor mensen met dementie in de Provincie Groningen. Dat kunnen bijeenkomsten zijn voor mensen met dementie alleen of samen met hun mantelzorgers maar ook bijeenkomsten voor ouderen of “kwetsbare” mensen waarbij ook aandacht wordt besteed aan dementie. Verder “beleidsbijeenkomsten” voor gemeenten en andere organisaties in de Provincie Groningen. Daarnaast bijeenkomsten in geheel Nederland die (mogelijk) ook van belang kunnen zijn voor de mensen met dementie en hun mantelzorgers of de gemeenten en andere organisaties in de Provincie Groningen. Mail naar Contact.

Uw informatie voor de AGENDA
Als u zelf bijeenkomsten heeft of u heeft daar informatie over dan kunt u deze bijeenkomst ook op deze website zetten. Een kort bericht met titel en datum met een verwijzing met link naar “waar kan ik meer informatie vinden of waar kan ik me aanmelden” is voldoende. Als u uw logo mee stuurt, dan kan dat er mogelijk bij geplaatst worden. Mail naar Contact .

De AGENDA wordt in de loop van 2019 operationeel; u kunt wel informatie toesturen omdat deze informatie dan ook als nieuws op de website wordt geplaatst of in de Nieuwsbrief Mensen met dementie in Groningen kan worden opgenomen.