Mensen met geheugenstoornissen en dementie op het Inspiratiefestival Lets Gro 2019 van 30 oktober – 2 november 2019 – info actueel 11 september 2019
Let’s Gro is een inspiratiefestival van 30 oktober – 2 november 2019 in Groningen en gaat over de toekomst van de Stad en Ommeland. Samen denken en dromen over hoe de toekomst van Groningen zou kunnen zijn. Elkaar laten zien wat er nu al in Groningen gebeurt en wat wij samen voor elkaar kunnen krijgen in de nabije toekomst.
Het thema van Lets Gro 2019 is “together”.
Ook ouderen en binnen deze groep ook mensen met geheugenstoornissen en dementie maken deel uit van de samenleving. Zij blijven langer thuis wonen en willen ook graag in de eigen omgeving kunnen blijven wonen als het thuis niet langer gaat. Daarom op initiatief van Mensen met dementie Groningen het Lets Gro festival ook aandacht voor hen in samenwerking met een groot aantal organisaties. Deze staan op de website Mensen met dementie Groningen en bij elke uitnodiging.
NB. Er is 1 activiteit op zondag 3 november 2019.
Programma overzicht en informatie
Op datumvolgorde de onderwerpen en activiteiten. Er wordt regelmatig een “update” van het overzicht gemaakt. Dit overzicht staat op de website http://www.mensenmetdementiegroningen.nl/agenda/ en op de website van Lets Gro op https://letsgro.nl/ . U kunt zich nu al rechtstreeks aanmelden via het mailadres dat hierna bij elke activiteit staat vermeld of via de website Lets Gro.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Woensdag 30 oktober 2019  – Aanvang 13.00  uur
Thuis kunnen blijven wonen voor mensen met dementie en kleinschalig wonen als het thuis niet langer gaat
Mensen met dementie hebben dezelfde behoeften als ieder ander mens. Ze willen de draad van hun leven – ondanks de ontwrichtingen – oppakken met hun dierbaren. Blijven wonen in een eigen woning waarin zij zich thuis voelen. Waar nodig ondersteund met zorg totdat het thuis echt niet meer gaat. Hoe kunnen zij langer thuis blijven wonen met technologie en domotica zodat zij zich als mens met dementie ook veilig voelen?
Kunnen mensen met dementie ook in een woonvoorziening met een klein aantal mensen wonen in plaats van dat zij verhuizen naar een grootschalig verpleeghuis?
Hierover gaan we met elkaar in gesprek! Veel informatie over wat mogelijk is, maar ook over waar we naar toe moeten. Wat is daarbij nodig? Daar gaat deze bijeenkomst over!
Voor wie – Deze bijeenkomst is voor ouderen die nadenken over hun toekomst, ouderen met (lichte) dementie en hun familie, ouderen organisaties, de gemeente Groningen (WIJ-team, beleid, wethouders, gemeenteraad) en overige gemeenten, woningcorporaties, welzijn- en zorgorganisaties en mensen die werken in het welzijn en de zorg voor mensen met dementie en overige belangstellenden.
Locatie – Het Dok, Kajuit 4 in Groningen
(goede parkeermogelijkheden en goed bereikbaar met openbaar vervoer)
Lees meer in de  Info en Uitnodiging 30 oktober 2019 Thuis blijven wonen en kleinschalig wonen in eigen wijk voor mensen met dementie
Aanmelding  – Bij het ZIF (Zorg Innovatie Forum) – Bij deze bijeenkomst is aanmelding vooraf verplicht. U krijgt een bevestiging. U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier op de website in te vullen https://www.andersoud2030.nl/agenda/lets-gro—wonen-en-dementie
Meer info ook op  https://letsgro.nl/event/wonen-en-dementie/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Woensdag 30 oktober 2019 – Aanvang 19.00 uur.
Mantelzorg – zorgen voor uw naaste bij mensen met geheugenstoornissen en dementie
Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Ingrid Keestra is al meer dan 13 jaar mantelzorger voor haar moeder die de ziekte van Alzheimer heeft. Zoals veel mantelzorgers moest ze met vallen en opstaan haar weg vinden in de wereld van de dementie.
Met Mantelzorg der Liefde schreef ze een gids voor mantelzorgers vol praktische tips, interviews en persoonlijke ervaringen. In liefdevolle anekdotes vertelt Ingrid hoe het is om te zorgen voor een dierbare met dementie, en geeft ze adviezen over hoe je ook voor jezelf de zorg dragelijk kunt houden.
Locatie – Bioscoop FORUM GRONINGEN aan het Hereplein 73  in Groningen.
Voor wie – Deze bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten van dementie en mantelzorg. Voor mensen met dementie en hun familie; verpleegkundigen en overige zorgprofessionals, studenten, medewerkers in een WIJ-team of sociaal wijkteam die in de thuissituatie of woonvoorzieningen zoals verpleeghuizen te maken hebben met mantelzorgers.
Lees meer in de uitnodiging  30 oktober 2019 Mantelzorg en dementie
Aanmelding via letsgromantelzorg@outlook.com . Daarbij kunt u in de onderwerpregel vermelden: Mantelzorg en demente – Lets Gro – 30 oktober 2019
Meer info ook op  https://letsgro.nl/event/mantelzorg-en-dementie/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Donderdag 31 oktober 2019 – Aanvang 19.00 uur
Iedereen dementiewijs – Wat is vergeetachtigheid en dementie? Wat betekent dat voor mensen met dementie, hun gezin, familie, vrienden en de omgeving van mensen met dementie?
De nieuwe lezing/presentatie Iedereen Dementiewijs van Paul Jansen waar in korte tijd alles langs komt “wat iedereen moet weten over dementie” op een manier die “iedereen begrijpt”. De 8 inzichten van Dr. Anneke van der Plaats  komen aan de orde. Vooral de bewustwording dat mensen met dementie “niet in ons hier en nu” leven maar in “hun eigen hier en nu” is een eyeopener.
Als we het over kunnen omgaan met mensen met dementie hebben, is het vooral aan ons om ons zelf  te kunnen verplaatsen in hun “hier en nu” en niet dat van ons.. “ Als je de werking van de hersenen begrijpt, dan kan je bedenken wat ‘gunstig’ is, voor mensen met dementie.
Locatie – Het Dok, Kajuit 4 in Groningen
(goede parkeermogelijkheden en goed bereikbaar met openbaar vervoer)
Voor wie – Deze bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten over dementie. Ook voor mensen met dementie en hun familie, verpleegkundigen en overige zorgprofessionals, medewerkers in een WIJ-team of sociaal wijkteam, studenten en voor personeel in winkels en bedrijven.
Lees meer in de uitnodiging Uitnodiging 31 oktober 2019 Iedereen dementiewijs
Aanmelding via letsgrodementiewijs@outlook.com   . Daarbij kunt u in de onderwerpregel vermelden: Dementiewijs – Lets Gro – 31 oktober 2019
Meer informatie ook op https://letsgro.nl/event/bent-u-dementiewijs/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Donderdag 31 oktober 2019 – Aanvang 10.30 uur
Interactieve bijeenkomst over onze Nederlandse cultuur
Vanuit de Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan geeft een student op donderdag 31 oktober van 10.30 tot 11.30 uur een interactief college vanuit de culturele antropologie in de Breinbieb van de Bibliotheek De Wijert van Forum Groningen, Van Ketwich Verschuurlaan 100 in Groningen. Daarbij wordt u van harte uitgenodigd om mee te kletsen en te denken.
Wat is typisch Nederlands? Droeg u bijvoorbeeld vroeger klompen? En houdt u van een kroketje uit de muur? Ook neemt de student-docent u middels schilderijen mee naar het verre oosten.
Het kleine eigenwijze landje Nederland heeft heel wat zaken, gewoontes en dingen die je met recht tot ‘typisch Nederlands’ kunt bestempelen. Sommige onderwerpen zijn uniek voor Nederland, andere komen ook elders voor maar zijn wel typerend voor Nederland, de Nederlandse cultuur en Nederlanders zelf.
Lees meer in de  Uitnodiging 31 oktober 2019 Onze Nederlandse cultuur
Locatie – Breinbieb van de Bibliotheek De Wijert van Forum Groningen, Van Ketwich Verschuurlaan 100 in Groningen.
Aanmelding via info@groningerforum.nl t.a.v. Marieke Hopma. Daarbij kunt u in de onderwerpregel vermelden: Breinbieb – Lets Gro – 31 oktober 2019
Maximum aantal deelnemers is 25 personen.
Meer informatie ook op https://letsgro.nl/event/oud-geleerd-jong-gedaan/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Donderdag 31 oktober 2019 – Aanvang 15.00 uur
Dementievriendelijke samenleving – Theater van verheldering – Korte sketches uit het dagelijks leven van mensen met dementie.
Mensen voelen soms zich ongemakkelijk als ze iemand met dementie ontmoeten.
Maar met de juiste kennis en vaardigheden blijkt omgaan met iemand met dementie in de praktijk veel gemakkelijker te zijn.
Er is informatie beschikbaar zoals herkennen van signalen van dementie en tips, scholing en training om goed om te kunnen gaan met mensen met dementie.
Aan de hand van korte alledaagse scènes wordt u meegenomen in de wereld van dementie door Wycher van den Bremen en Ina Holtrop.
Lees meer in de uitnodiging de   Uitnodiging Dementievriendelijk en de praktijk van alledag 31 oktober 2019
LocatieHet Dok, Kajuit 4 in Groningen
(goede parkeermogelijkheden en goed bereikbaar met openbaar vervoer)
Voor wie – Deze bijeenkomst is met name voor personeelsleden en vrijwilligers van de WIJ-teams en personeelsleden gemeente Groningen en overige belangstellenden uit de “WIJ- wijken” of “Stadsdelen” in de gemeente Groningen. Daarbij bijv. ook woonconsulenten van woningcorporaties en vrijwilligers van buurtverenigingen. Belangstellenden uit andere gemeenten worden op een wachtlijst geplaatst en kunnen deelnemen als er plaats blijkt te zijn.
Aanmelding via letsgrotheatervanverheldering@outlook.com . Daarbij kunt u in de onderwerp regel vermelden: Theater van verheldering – Lets Gro – 31 oktober 2019.
Maximum aantal deelnemers is 50 personen.
Meer informatie ook op https://letsgro.nl/event/dementievriendelijke-samenleving/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zondag 3 november 2019 – Aanvang 11.00 uur
Een lunch voor mensen met geheugenstoornissen of dementie en hun mantelzorgers bij Oud Cuisine – Komt u ook?
Zondag 3 november zorgt Oud Cuisine voor een lunch voor ouderen met geheugenstoornissen of mensen met dementie en hun mantelzorgers of vrienden. Het water liep jong én oud  uit de mond bij de eerste editie van Oud Cuisine in de Eeterie De Globe. Daarom nu elke eerste zondag van de maand vanuit Oud Cuisine een ontmoeting. Op zondag 3 november specifiek aandacht voor mensen met geheugenstoornissen of dementie.
Lees meer in de uitnodiging  3 november 2019 Lunch bij Oud Cuisine 3 november 2019 Lunch bij Oud Cuisine
Voor wie – De lunch is voor mensen met geheugenstoornissen en mensen met dementie die elk 1  mantelzorger (partner, kind of familielid) of vriend of kennis meenemen. Als er geen mantelzorger of vriend is bij alleenstaanden, dan kunt u dat bij uw aanmelding melden. Er zal dan geprobeerd worden iemand anders te vinden die met u mee kan gaan.
Locatie – Eeterie De Globe Akerkhof 22 in  Groningen
Aanmelding via oudcuisine@gmail.com .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Overige informatie
Meer informatie over Lets Gro op https://letsgro.nl/ en e-mail welkom@letsgro.nl 
Meer informatie over Mensen met dementie Groningen op http://www.mensenmetdementiegroningen.nl/ en mail info@mensenmetdementiegroningen.nl .
Dit overzicht met vermelding van alle betrokken organisaties staat op http://www.mensenmetdementiegroningen.nl/agenda
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Betrokkenheid organisaties  – (informatie volgt – de informatie is 7 september 2019  geactualiseerd)

Het thema “together” van Lets Gro in 2019 heeft alles te maken met ouderen en mensen met dementie. Daarom vanuit “Mensen met dementie in Groningen” op het festival ook aandacht aan en met ouderen met geheugenstoornissen en mensen met dementie.
Na overleg met de projectorganisatie Lets Gro is een programma gemaakt dat gericht is op een dementievriendelijke samenleving.
Bij het maken van het programma zijn een groot aantal mensen en organisaties betrokken; soms in een gesprek, soms in een mailtje of telefoontje, soms even in de wandelgangen of soms in een werkgroepje. Dank daar voor !
De organisaties staan hierna allemaal  – per activiteit ook in de uitnodiging opgenomen – vermeld met ook een korte beschrijving van wat zij doen en een link naar hun website.

 

 

 

 

 

Let’s Gro is een inspiratiefestival  – in 2019 van 30 oktober tot en met 2 november – over de toekomst van de Stad en zijn omgeving. Samen denken en dromen over hoe de toekomst van Groningen zou kunnen zijn en elkaar laten zien wat er nu al in Groningen gebeurt en wat wij samen voor elkaar kunnen krijgen in de nabije toekomst. Vorig jaar was het thema geluk, in 2019 is dat ‘together’. Want immers: samen maken we Groningen. Samen maken we verschil als het gaat om leefkwaliteit in onze eigen omgeving. Naar elkaar omzien is en blijft belangrijk. Meer informatie op https://letsgro.nl/

Mensen met dementie in Groningen – In 2020 is de provincie Groningen vriendelijk voor mensen met dementie. In de provincie Groningen leven een 10.000 mensen met dementie (in Nederland een 290.000 mensen). Het aantal neemt toe en meer mensen blijven langer thuis wonen. Mensen die actief waren in de samenleving en ook willen blijven meedoen bij een vermoeden van dementie of na de diagnose dementie.
Het helpt als mensen met dementie in de provincie Groningen herkend worden maar ook erkend worden. Op de website informatie over dementie en ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers.  De belangrijke rol van mantelzorgers en de ondersteuning die zij nodig hebben. De organisaties in wonen, welzijn, ontmoeting en zorg. De wet- en regelgeving met de beleidsontwikkelingen. En, hoe ver zijn de Groninger gemeenten met de dementievriendelijke samenleving?
Elke maand een nieuwsbrief. Meer info op http://www.mensenmetdementiegroningen.nl/
WIJ Groningen is er voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Neem contact op met het WIJ-team bij u in de buurt als u ondersteuning of hulp nodig heeft. Dit geldt ook voor bewoners die zich graag op de één of andere manier willen inzetten voor hun buurt. Meer info op https://wij.groningen.nl/
Over Lefier
Lefier staat voor wonen
Jong en oud. Studerend, werkend en werkzoekend. Kerngezond en met beperkingen. Iedereen heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.
Meer info op https://www.lefier.nl 
ZorgThuis Noorderpoort is een project dat ervoor moet zorgen dat studenten, professionals en burgers goed voorbereid  zijn op de technologische veranderingen in de zorg. In samenwerking met meerdere partners heeft ROC Noorderpoort drie fysieke ZorgThuizen gerealiseerd: een realistische omgeving waar zorgtechnologische voorlichtingen en demonstraties worden gegeven. Dit met als doel dat oude mensen en gehandicapten zo lang mogelijk gezond en veilig zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Meer info op http://www.zorgthuisnoorderpoort.nl/
Knarrenhof® is een landelijke stichting met een maatschappelijk doel, namelijk de leeftijdsbestendige bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren.  Naast senioren bouwen wij ook voor ouders van gehandicapte kinderen, een meergeneratiehof, een jongerenhof etc. Knarrenhof heeft meer dan  13.000 deelnemers in meer dan 280 gemeenten en is een voorbeeldproject voor meerdere ministers en ministeries. In de provincie Groningen zijn we bezig in en met projecten en kansen in Garmerwolde, Marum, Sappemeer, Noordbroek, Meerstad. In Friesland Workum, Beetsterzwaag en Wolvega. In Drenthe Emmen, Tynaarlo, Meppel en Assen. Deelnemers kunnen met onze hulp zelf hun projecten starten. Meer info op https://knarrenhof.nl/
GeneratieThuis biedt praktische instrumenten voor krachtige ouderen op het gebied van wonen en technologie. Zij geven creatieve invulling aan beleid ter ondersteuning van zelfstandig wonen en eigen regie van ouderen. Meer info op https://www.generatiethuis.nl
Vier of vijf personen met dementie huren samen een huis en kopen gezamenlijk zorg in. Het zijn gewone eengezinshuizen Stichting Waardig Wonen begeleidt families, bewoners en verzorgenden in deze huiselijke woon- en zorgoplossing. Meer informatie op http://www.waardigwonen.nl/
Stichting Zorghuizen Noord Nederland is een nieuw zorginitiatief voor Zorghuizen voor mensen met dementie.   Leven als thuis.  Gemiddeld twee maal zes bewoners, samenwonend in één huishouden met ieder een eigen appartement en eigen sanitair is het uitgangspunt. Waar mogelijk aangevuld met twee appartementen voor echtparen waarvan één partner tot de doelgroep behoort. Er is een gezamenlijke huiskamer waarin men overdag samen woont, eet en drinkt en activiteiten worden georganiseerd. Meer info op https://www.zorghuizennoordnederland.nl/
Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) is een netwerk van ruim 40 organisaties in Noord-Nederland. Zij maken zich sterk voor structurele innovatie op het gebied van gezondheid. Inclusie is daarbij een sleutelwoord. Zij  inspireren onze partners en helpen hen bij vernieuwingen. Meer informatie op https://www.zorginnovatieforum.nl/
Anders Oud 2030 is het ouderenprogramma in Noord- en Noordoost-Nederland dat wil bijdragen aan de zorg voor en welzijn van ouderen in dit gebied. Hun stem is hierbij leidend en hun ervaringen, wensen en behoeften rondom het gelukkig, gezond en vitaal ouder worden staan centraal. Dit vraagt om betrokken en persoonlijk contact in samenwerking tussen ouderen en professionals. Anders Oud 2030 speelt hierin een verbindende rol. Meer info op https://www.andersoud2030.nl/
De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De raad die bestaat uit ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken; in Noord Nederland is dat de Ouderendelegatie Friesland-Groningen. Meer info op https://www.beteroud.nl/raad-van-ouderen
Ingrid Keestra is al meer dan 13 jaar mantelzorger voor haar moeder die de ziekte van Alzheimer heeft. Zoals veel mantelzorgers moest ze met vallen en opstaan haar weg vinden in de wereld van de dementie. Met “Mantelzorg der liefde”  schreef ze een gids voor mantelzorgers vol praktische tips, interviews en persoonlijke ervaringen. In liefdevolle anekdotes vertelt Ingrid hoe het is om te zorgen voor een dierbare met dementie, en geeft ze adviezen over hoe je ook voor jezelf de zorg dragelijk kunt houden. Openhartig vertelt ze hoe ze omgaat met verdriet en frustratie, en hoe ze de situatie van haar moeder uiteindelijk leert accepteren. En ze ontdekt dat er zelfs in het verpleeghuis nog altijd plaats is voor verwondering, ontroering en plezier. Meer info op https://www.mantelzorgerderliefde.nl/
Platform Hattinga Verschure heeft als doelstelling het collectief behartigen van de belangen van de (ex-)mantelzorgers in de provincie Groningen. Meer info op https://www.sphv.nl 
Steunpunt Mantelzorg Groningen – Alle mantelzorgers in de stad Groningen en mantelzorgers die zorgen voor iemand in de stad Groningen kunnen een beroep doen op het steunpunt. Beroepskrachten en vrijwilligers van het Steunpunt Mantelzorg bieden verschillende vormen van ondersteuning. Ze bieden een luisterend oor en zoeken samen met de mantelzorger naar oplossingen voor problemen. Meer info op https://www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/mantelzorg/steunpuntmantelzorg/
Mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Ruim 4 miljoen Nederlanders bieden informele hulp aan familieleden, buren of vrienden. Zorg je voor iemand in de provincie Groningen? Mantelzorg Groningen deelt hierover graag informatie. Meer informatie op  https://mantelzorggroningen.nl/  en een overzicht van alle steunpunten mantelzorg in de Provincie Groningen op https://mantelzorggroningen.nl/adviessteun/lokale-steunpunten 
Voor senioren die meer cognitief uitdagende activiteiten willen volgen, organiseert Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan interactieve colleges gegeven door studenten, zodat generaties worden verbonden en kennis wordt gedeeld. Er zijn collegereeksen ontwikkeld, speciaal voor mensen met geheugenstoornissen en mensen met dementie. Meer info op https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/
Hoe werkt het brein? Hoe goed is jouw geheugen? En wat is dementie? Op deze vragen kun antwoord krijgen bij BreinBieb in de Groninger Forum bibliotheek De Wijert. BreinBieb beslaat het hele spectrum van onthouden en vergeten: van leuke thema’s zoals begrijpen en het ‘fit houden’ van het geheugen tot serieuze onderwerpen zoals dementie en mantelzorg. Je vindt er boeken en spelletjes voor het activeren en fit houden van het geheugen. Je mag alle materialen lenen. Je kunt ook langskomen met vragen of voor een doorverwijzing naar instanties rondom dit onderwerp in de gemeente Groningen. Meer info op https://www.groningerforum.nl/nl/breinbieb-collectie
Dementiewijs staat voor genuanceerde, eerlijke en vooral ook praktische informatie over dementie, de zorg bij dementie en alles daar omheen. Achter Dementiewijs staat Paul Jansen. Als Wegwijzer in Dementie is zijn missie iedereen, van leek tot professional, dementiewijs maken. Paul Jansen is ook auteur van het naslagwerk over dementie: “Dementiewijs”. Meer info op http://dementiewijs.nl/
Het Netwerk Dementie Groningen (NDG) is een samenwerkingsverband van partijen die zich bezighouden met het verbeteren van dementiezorg op het gebied van informatievoorziening, vroegsignalering, diagnostiek, participatie, begeleiding, zorg en behandeling. Zij streven ernaar de dementieketen (lokaal en provinciaal) verder te versterken en te verankeren. Dit willen zij bereiken door alle betrokken partijen, zoals zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsinstellingen, huisartsen en ziekenhuizen, met elkaar te verbinden. Meer info op https://www.dementiegroningen.nl/
Voor de hele provincie Groningen biedt de afdeling Groningen van Alzheimer Nederland ondersteuning aan mensen met dementie, hun mantelzorgers, hun familie en iedereen die dicht bij de patiënt staat. De afdeling kent 12 Alzheimer Cafés met vrijwel elke maand activiteiten. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/groningen
In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Zij willen de komende jaren Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Daarom bieden zij trainingen ‘Omgaan met dementie’. Online, maar ook op locatie. Meer informatie op https://samendementievriendelijk.nl/

Ina Holtrop en Wycher van den Bremen zijn samen gedragsgenerator!
“Vaak ervaren mensen gedrag bij dementie als ingewikkeld. Door kennis en ervaringen te delen en te experimenteren met gedrag ontstaan nieuwe inzichten over hoe je kunt handelen in concrete situaties.
Welk gedrag wil je bereiken? Wat zeg je dan, hoe sta je erbij, wat doe je wel en wat doe je niet? Door uitwisseling kun je deze kennis verder ontwikkelen en benutten. Gedragsgenerator probeert dit op een creatieve manier op te wekken voor een breed publiek. Gedragsgenerator helpt mee in het zoekproces, maar mensen dragen zelf de sleutel tot verandering. Als je je focus legt op betrokkenheid en op alle talenten in de samenleving dan kom je ver. Onze ervaringen zijn positief”.
Meer informatie op Facebook  https://nl-nl.facebook.com/Gedragsgenerator

 

 

Oud Cuisine zag dat veel ouderen het gevoel kregen buiten de maatschappij te staan. Eenzaamheid is een taboe maar Oud Cuisine is voor hen geen medelijdenproject.
Zij – 3 studenten met een aantal vrijwilligers – willen een positieve boodschap brengen. Daarom is de insteek: heeft u zin om samen met ons te koken en andere ouderen en jongeren te leren kennen?
Meer informatie op Facebook – https://www.facebook.com/Oud-Cuisine-464445054117085/

 

Meer over de AGENDA van deze website

Op de AGENDA (deze wordt in de loop van 2019 operationeel) vindt u de bijeenkomsten die van belang zijn voor mensen met dementie in de Provincie Groningen. Dat kunnen bijeenkomsten zijn voor mensen met dementie alleen of samen met hun mantelzorgers maar ook bijeenkomsten voor ouderen of “kwetsbare” mensen waarbij ook aandacht wordt besteed aan dementie. Verder “beleidsbijeenkomsten” voor gemeenten en andere organisaties in de Provincie Groningen. Daarnaast bijeenkomsten in geheel Nederland die (mogelijk) ook van belang kunnen zijn voor de mensen met dementie en hun mantelzorgers of de gemeenten en andere organisaties in de Provincie Groningen. Mail naar Contact.

Uw informatie voor de AGENDA
Als u zelf bijeenkomsten heeft of u heeft daar informatie over dan kunt u deze bijeenkomst ook op deze website zetten. Een kort bericht met titel en datum met een verwijzing met link naar “waar kan ik meer informatie vinden of waar kan ik me aanmelden” is voldoende. Als u uw logo mee stuurt, dan kan dat er mogelijk bij geplaatst worden. Mail naar Contact .

De AGENDA wordt in de loop van 2019 operationeel; u kunt wel informatie toesturen omdat deze informatie dan ook als nieuws op de website wordt geplaatst of in de Nieuwsbrief Mensen met dementie in Groningen kan worden opgenomen.