Webinar op 18 september 2020 – De landelijke nota gezondheidsbeleid: vitaal oud worden, wat betekent dat voor u?

De ouderendelegaties Friesland/Groningen en Drenthe/Overijssel nodigen u uit voor de webinar over het lokaal gezondheidsbeleid op 18 september 2020.

Waar gaat het over
In mei 2020 publiceerde het ministerie van VWS de nieuwe nota Volksgezondheidsbeleid 2020-2024 met als titel Gezondheid breed op de agenda. In deze nota zijn vier speerpunten gekozen waarvan vitaal oud worden er een is. Daarvoor zijn de drie onderstaande ambities geformuleerd.
Ambitie 1: In 2024 voelen relatief meer ouderen zich vitaal zodat zij (naar vermogen) kunnen blijven participeren in de samenleving.
Ambitie 2: In 2024 is het risico op spoedeisende hulp na een val bij ouderen afgenomen.
Ambitie 3: In 2024 hebben alle gemeenten een leefomgeving gecreëerd die ouderen verleidt tot een gezonde leefstijl.

Wat betekent dit voor u
Het formuleren van ambities is een goede start. Maar om ze te vertalen in concrete actie is meer nodig. Daarvoor moet je er vanuit verschillende perspectieven naar kijken en deze met elkaar delen. Wij stellen ons voor dat ouderen zelf, organisaties en lokale bestuurders hier gezamenlijk een aandeel in hebben. Hoe dat kan, willen we in deze Webinar verkennen.

Hoe pakken we het aan
Ervaringsdeskundige ouderen en lokale bestuurders worden tijdens het Webinar door de gespreksleider Karin Kalverboer bevraagd over de drie ambities. Het doel is hieruit gemeenschappelijke actiepunten te destilleren, waarmee we met de Regiotafels die komen aan de slag gaan.

Aanmelden

U kunt zich nu alvast aanmelden (dan weten wij wie er meedoen). Ruim voor 18 september ontvangt u dan het definitieve programma en de link waarmee u aan het webinar kunt deelnemen. Aanmelden voor dit webinar kan via: pouwer@zorginnovatieforum.nl

Meer informatie in de uitnodiging uitnodiging Webinar 18 september 2020 – Anders Oud – Platform Pouwer en de nota Gezondheid-breed-op-de-agenda Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020 – 2024

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.