Informatieve websites voor mensen met dementie in Groningen. Ook zijn er apps en games en video’s voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Links
Op deze website staan een aantal links met organisaties; soms ook genoemd om een voorbeeld te kunnen geven zoals bij zorgaanbieders of welzijnsorganisaties. U vindt op deze website een overzicht van deze links; aangevuld met ook interessante en mogelijk relevante links.

Apps en games
Reminiscentie is het bewust ophalen van herinneringen. Muziek, foto’s of andere materialen helpen daarbij. Door verhalen te vertellen over hun leven worden mensen met dementie zich er weer van bewust wie ze zijn en wat ze in hun leven hebben meegemaakt en hebben gepresteerd.

Dat is goed voor het zelfvertrouwen en voor het gevoel van eigenwaarde. En natuurlijk roepen prettige herinneringen een prettig gevoel op.

Apps en games zijn er ook voor ouderen en dus ook voor mensen met dementie. Afhankelijk van hun interesse zijn er diverse mogelijkheden uit een steeds groter wordend aanbod. De Apps en games kunnen ook mantelzorgers of familie ondersteunen. Op deze website een aantal voorbeelden.

Video’s
Er is veel beeldmateriaal. Over wat dementie is maar ook de ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een aantal vindt u op deze website.