In de provincie Groningen leven een 10.000 mensen met dementie (in Nederland een 290.000 mensen). Het aantal neemt toe en meer mensen blijven langer thuis wonen. Mensen die actief waren in de samenleving en ook willen blijven meedoen bij een vermoeden van dementie of na de diagnose dementie.

Het helpt als mensen met dementie in de provincie Groningen herkend worden maar ook erkend worden. Dat vraagt om begrip en ondersteuning. Van u en mij. Van de inwoners in de gemeenten in de Provincie Groningen zelf maar ook van gemeenten. Immers, de meeste mensen wonen thuis en kunnen langer thuis blijven wonen met ondersteuning en zorg.

Op deze website informatie over dementie en ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wat is de dementie en casemanagement dementie?

De belangrijke rol van mantelzorgers en de ondersteuning die zij nodig hebben.

De organisaties in wonen, welzijn, ontmoeting en zorg. De wet- en regelgeving met de beleidsontwikkelingen. En, hoe ver zijn de Groninger gemeenten met de dementievriendelijke samenleving.

Zullen we  afspreken dat we  in alle gemeenten in de provincie Groningen een samenleving hebben die vriendelijk is voor mensen met dementie?