5 maart 2020 – Nijmegen – Symposium Mantelzorg in de palliatieve fase

Gemeenten en welzijnsorganisaties spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van mantelzorgers, maar zij zijn nog niet altijd betrokken in de palliatieve fase.
Wat is er nodig om mantelzorgers in de palliatieve fase goed bij te kunnen staan? Hoe kunnen beleid en werkprocessen van gemeente, zorg- en ondersteuningsorganisaties zo ingezet worden dat de mantelzorger zich gesteund voelt?
Mantelzorgers en naasten hebben vaak een cruciale rol in de zorg, zeker in de palliatieve fase. In die fase ligt de focus vaak op de cliënt, maar deze laatste fase heeft ook op familie en vrienden veel impact. Passende aandacht en ondersteuning voor naasten is daarom belangrijk, zodat ze het beter en langer kunnen volhouden.
Wat  kunt u verwachten van het symposium op 5 maart 2020
Presentaties van resultaten uit recent wetenschappelijk onderzoek binnen het Palliantie programma naar naasten die zorgen voor een ernstig zieke patiënt
Vertalingen naar theater en de graphic novel ‘Naasten’
Workshops en presentaties van goede voorbeelden uit de praktijk
Meer informatie en aanmelden
Deelname is gratis, er is plaats voor maximaal 80 personen, wees er snel bij! Movisie op https://www.movisie.nl/agenda/symposium-mantelzorg-palliatieve-fase
Programma
10.00 Inloop
10.30 Opening door Jelle van Gurp, Projectleider onderzoeksprogramma ‘Naasten’
10.45 Mantelzorgmonologen i.s.m. MantelzorgNL en Agora
12.00 Pauze
13.00 Ronde 1 (keuze uit 4 sessies)
14.15 Ronde 2 (keuze uit 4 sessies)
15.15 Paneldiscussie
16.00 Einde
Sessie 1: expositie graphic novel ‘Naasten’
Met Maaike Haan en Jelle van Gurp  – Radboudumc
Wat is er eigenlijk nodig om mantelzorgers in de palliatieve fase goed bij te kunnen staan? Wat betekent deze fase voor beleid en werkprocessen van gemeente, zorg- en ondersteuningsorganisaties? In het project ‘Naasten’ is het werk van mantelzorgers tot in de details in beeld gebracht. Met de graphic novel in de hand en de expositie voor u, wordt je uitgedaagd om samen met collega’s na te denken wat deze beeldverhalen – zouden moeten –  betekenen voor uw (beleids)praktijk. Daarnaast word je in deze sessie meegenomen langs de e-Learning Contact en Balans met aandacht voor verschillende profielen van mantelzorgers die ontwikkeld zijn binnen het project tijdige mantelzorgondersteuning op maat. Waar hebben mantelzorgers die zorgen voor iemand in de laatste levensfase nu juist behoefte aan?
Sessie 2: communicatie over euthanasie en palliatieve zorg.
Met Baldwin van Gorp – Universiteit Leuven
In deze workshop maak je nader kennis maken met het concept ‘framing’ en hoe het in positieve zin ingezet kan worden in de eigen communicatie. Welke frames bestaan er om het over palliatieve zorgen en euthanasie te hebben? Resultaten van recent onderzoek biedt een antwoord op deze vraag. Vervolgens is het van belang bewust te worden van de eigen framing als het over deze thema’s gaat. In de workshop is er verder aandacht voor counter-framing, en hoe deze techniek in combinatie met frames aan een genuanceerd en meer evenwichtig maatschappelijk debat over palliatieve zorgen en euthanasie kan bijdragen. Je gaat aan de slag met concreet materiaal uit het onderzoek, probeert de gebruikte frames te identificeren en alternatieven te bedenken.
Sessie 3: nazorg van mantelzorger
Met Klaas-Jan Rodenburg- Directeur landelijke steunpunt verlies
De rolwisseling van mantelzorger naar nabestaande is groot. De reuring en zorg rond het ziekbed valt weg en de mantelzorger van gisteren is plotseling de nabestaande die geconfronteerd wordt met het gemis van de dierbare. Het gevolg is een leeg huis, lege agenda en wellicht een verandering van huis, sociale omgeving en levensbestemming. De ervaring van leegte in de dag en het toestaan van vermoeidheid is voor een ex-mantelzorger een risicofactor voor psychosomatische klachten. Daarnaast heeft de ex-mantelzorger ruimte nodig voor het rouwproces. Maar waar kan de ex-mantelzorger voor begeleiding terecht? Niet bij de professionele hulpverlening want rouwzorg zit niet in het zorgverzekeringspakket. Alleen daarom al is oog hebben voor nazorg belangrijk. In deze workshop wordt ingegaan op de inhoud van nazorg en op wie daarvoor (mogelijk) verantwoordelijk is.
Sessie 4: Van zorgcircus naar goede samenwerking en afstemming
Met Nicole Stadhouder – Teamleider Stichting de Brug, Marij Janssen, coördinator VPTZ  bij De Brug en Loek Wheeler – ervaringsdeskundige mantelzorger en vrijwilliger
“Een zorgcircus” dat is het beeld van verschillende naasten over de zorg en ondersteuning in de laatste levensfase. Hoe zorgen we voor goede samenwerking tussen zorg, vrijwilligers en welzijn zodat mantelzorgers zich gesteund voelen? We presenteren enkele voorbeelden uit het land. Stichting de Brug werkt samen met wijkverpleegkundigen en praktijkondersteuners om vrijwilligers in te zetten in palliatieve zorg thuis. Loek Wheeler ontwikkelde vanuit haar eigen ervaring als mantelzorger en vrijwilliger een wegwijzer voor iedereen die de weg wil vinden in de palliatieve zorg en ondersteuning. Tijdens deze sessie word je geïnspireerd door persoonlijke verhalen, wisselen we leerzame voorbeelden uit en ga je vanuit deze verhalen aan de slag met jouw eigen werkpraktijk.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.