Op deze website staan een aantal links met organisaties; soms ook genoemd om een voorbeeld te kunnen geven zoals bij zorgaanbieders of welzijnsorganisaties. U vindt deze links hier op een rij; aangevuld met ook interessante en mogelijk relevante links. Aangezien meerdere organisaties meerdere en verschillende thema’s hebben, staan de links niet per onderwerp gerangschikt.

Mensen met dementie in Groningen
De website geeft informatie voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in de Provincie Groningen. Maar, eigenlijk voor alle inwoners van de provincie omdat gestreefd wordt naar een dementievriendelijke gemeenschap in alle gemeenten in de Provincie Groningen. Voor de gemeenten, welzijn- en zorgorganisaties, woningcorporaties en andere organisaties een gids en wegwijzer met informatie over de ontwikkelingen en beleid met als doel een dementievriendelijke samenleving in de Provincie Groningen. Meer informatie op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl .

Netwerk Dementie Groningen
In de provincie Groningen is een Netwerk Dementie Groningen dat onder meer bevordert dat het casemanagement dementie goed wordt uitgevoerd. Er worden onder meer scholingen aangeboden. Niet alle zorgaanbieders zijn lid van dit netwerk bijv. Buurtzorg https://www.buurtzorgnederland.com en MartiniZorg https://martinizorg.nl en WaardigWonen http://www.waardigwonen.nl/ . Meer informatie op http://www.dementiegroningen.nl/netwerk/ .

Alzheimer Research Centrum Groningen
Het Alzheimer Research Centrum Groningen is een kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van Alzheimer en dementie. De doelen van het centrum zijn om de kwaliteit van leven bij mensen met dementie en hun naaste verwanten te verbeteren én om wetenschappelijk onderzoek naar geheugenstoornissen en dementie te stimuleren. Meer informatie op https://alzheimercentrumgroningen.nl/

Mijnkwaliteitvanleven.nl
Mijnkwaliteitvanleven.nl is bestemd voor mensen met een chronische aandoening of beperking, mensen die door het ouder worden belemmeringen ervaren en hun mantelzorgers. Mensen melden zich aan via www.mijnkwaliteitvanleven.nl. Dit doen zij zelf of met hulp van iemand uit hun eigen omgeving. Deelnemers ontvangen 2 keer per jaar een online vragenlijst. De vragen gaan over de persoonlijke situatie, mogelijkheden en beperkingen. Hoe mensen hun dagelijks leven en gezondheid ervaren en hoe zij hun omgeving en zorg waarderen. Na het invullen van de vragenlijst ontvangen deelnemers het persoonlijke overzicht, Mijn Kwaliteitsmeter. Zo gaan deelnemers goed voorbereid in gesprek met familie, zorgverlener of de gemeente. Door de vragenlijst in te vullen, dragen deelnemers bij aan een grootschalig onderzoek om de zorg te verbeteren. Lees meer op https://www.mijnkwaliteitvanleven.nl/

KiesBeter
Informatie van de overheid over goede kwaliteit van zorg. U vindt op KiesBeter alle zorginstellingen die gegevens over hun kwaliteit hebben aangeleverd bij Zorginstituut Nederland. Of bekijk en vergelijk kwaliteit van zorginstellingen. Lees meer op  https://www.kiesbeter.nl/

Zorgkaart Nederland
ZorgkaartNederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. De website biedt u informatie om te kunnen kiezen voor een zorgverlener die het beste past. ZorgkaartNederland is een website van Patiëntenfederatie Nederland.
ZorgkaartNederland werkt aan openheid in de zorg. De waarderingen van patiënten laten zien hoe mensen zorg ervaren. ZorgkaartNederland biedt daarnaast ook andere informatie over de kwaliteit van zorgaanbieders. Lees meer op https://www.zorgkaartnederland.nl/

Positieve gezondheid
De visie op Positieve gezondheid van Machteld Huber: Mensen zijn niet hun aandoening. Toch focussen we daar in de zorg doorgaans wel op. Alle aandacht gaat uit naar hun klachten en gezondheidsproblemen, en hoe we die kunnen fiksen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Lees meer op https://iph.nl/positieve-gezondheid

Sociale benadering mensen met dementie
Anne-Mei The is cultureel antropoloog, sinds 2012 bijzonder hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft naam gemaakt als onderzoeker en schrijver van spraakmakende boeken Zij ontrafelt verborgen werelden achter complexe en aangrijpende onderwerpen als euthanasie, het naderende levenseinde, palliatieve zorg en dementie. De ervaringen uit de praktijk gebruikt ze in het wetenschappelijke veld, en haar wetenschappelijke inzichten zet zij om in praktijkoplossingen.
Zo is ze in 2015 de Proeftuin Sociale Benadering Dementie gestart. Hier wordt de sociale benadering van dementie verder vormgegeven. Lees meer op http://www.anne-meithe.nl/sociale-benadering-dementie.html

Breincollectief
Omgevingszorg een totaalvisie op de invloed van de omgeving op gedrag en welzijn van mensen met dementie. Informatie en de visie van Anneke van der Plaats. Lees meer op http://www.breincollectief.nl

Gerke de Boer
Gerke de Boer schreef de boeken “U woont nu hier” (2008), “Zo doen we dat hier” (2010), “Zwaargewond” (2012), “Het Demente Brein” (2014) en “Die past hier niet” (2016). Tevens verscheen van zijn hand het e-learningprogramma “U woont nu hier”. Anno 2016 is hij betrokken geweest bij het opstarten van meer dan 100 kleinschalige woonvormen voor mensen met dementie. Lees meer op http://www.gerkedeboer.nl .

Dementieweb
Dementieweb is het platform voor leven met dementie. Met behulp van de dementiedagboeken vertellen mensen met dementie over wat zij meemaken. Samen met naasten, hulpverleners en onderzoekers schrijven zij ook blogs. In de dementiebibliotheek staan recensies van boeken. Meer informatie op https://www.dementieweb.nl/

Moderne Dementiezorg
De zorg voor mensen met dementie is volop in beweging. Op deze site vindt u informatie over de zorg en begeleiding van mensen met dementie, maar ook over de modernisering hiervan. Moderne dementiezorg heeft daarom een databank van onderzoeken, boeken en films voor de naasten van mensen met dementie en zorgprofessionals. Meer informatie op https://modernedementiezorg.nl/

Praten over gezondheid
Praten Over Gezondheid is een website die herkenbare en betrouwbare informatie biedt over ervaringen met ziekte, gezondheid en zorg. Ook met verhalen van mensen met dementie en hun mantelzorgers over de vermoedens van dementie, het verloop en het ervaringen (tot aan het overlijden toe). Lees meer op https://www.pratenovergezondheid.nl

Mantelzorgelijk
Mantelzorgelijk is een platform voor en door mantelzorgers en geven veel tips op basis van ervaringen van mantelzorgers zelf. Zij willen dat mantelzorg in de Nederlandse samenleving breed geaccepteerd, gewaardeerd én ondersteund wordt. Mantelzorgers vinden steun bij elkaar, in hun naaste omgeving (privé en werk) en moeten door een hulpvaardige overheid snel en actief worden geholpen in hun belangrijke taak. Veel tips van en voor mantelzorgers. Lees meer op https://mantelzorgelijk.nl

Dementiewinkel
Dementie-winkel.nl zet zich vooral in voor een positieve en stimulerende leefomgeving en een betere kwaliteit van zorg in het hier en nu! Lees meer op https://www.dementie-winkel.nl/

Samen Dementie Vriendelijk
Samen dementievriendelijk is een gezamenlijk initiatief van Alzheimer Nederland, pensioenuitvoeringsorganisatie PGGM en het Ministerie VWS en is onderdeel van het Deltaplan Dementie. De projectorganisatie vraagt aandacht voor een dementievriendelijke samenleving. Lees meer op https://samendementievriendelijk.nl/

Dementie.nl
Dementie.nl is er voor iedereen die zorgt voor iemand met dementie. U vindt hier tips, informatie en ervaringsverhalen. Lees meer op
https://dementie.nl

Dementiezorg voor elkaar
Het programma Dementiezorg voor Elkaar ondersteunt samenwerkende professionals van uiteenlopende disciplines die de zorg en ondersteuning voor thuiswonende mensen met dementie willen verbeteren. Lees meer op https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/

Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
Het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd maakt zich hard voor een excellent zorg- en ondersteuningsaanbod voor jonge mensen met dementie. Lees meer op https://www.kcdementieopjongeleeftijd.nl/

MIST partners van jonge mensen met dementie
Het project MIST met aandacht voor en inzicht in de ziekte dementie op jonge leeftijd. Meer informatie op https://mist-jong-dementie.nl

Zorg voor beter
Op het kennisplein Zorg voor Beter is kennis gebundeld, met betrouwbare en actuele informatie die zorgmedewerkers in de praktijk kunnen gebruiken om de ouderenzorg en zorg aan chronisch zieken te verbeteren. Lees meer op https://www.zorgvoorbeter.nl/

Innovatiekring dementie
IDé zet zich in voor goede kwaliteit van leven van mensen met dementie. In verpleeg- en verzorgingshuizen, thuis en in het ziekenhuis. IDé verspreidt en ondersteunt wetenschappelijke kennis en goede praktijkvoorbeelden en stimuleert toepassing / navolging hiervan. Hierin werkt IDé werkt samen met zorgprofessionals, beleidmakers, wetenschappers en mensen met dementie en hun naasten. Met hen samen vormt IDé een onafhankelijke beweging voor de emancipatie en goede kwaliteit van leven van mensen met dementie. Meer info op https://www.innovatiekringdementie.nl

Vilans
Vilans is een kenniscentrum voor langdurende zorg en zorgen dat zorg beter werkt. Betere langdurende zorg, daar werken zij elke dag vol passie aan. Meer informatie op https://www.vilans.nl/ .

Beter Oud
BeterOud: samen werken aan wonen, welzijn en zorg. De ambitie van BeterOud is de levenskwaliteit van ouderen verbeteren door hen in staat te stellen hun eigen unieke leven voort te zetten ondanks de beperkingen van ouder worden. Meer informatie op http://www.beteroud.nl

Ouderenacademie
De afgelopen jaren is door vele partners in de opleidings- en onderwijs regio van het AMC gezamenlijk gebouwd aan en geïnvesteerd in een groot ouderenzorg netwerk, dat deel uit maakt van het Nationaal Programma Ouderenzorg: de Kring OuderenZorg AMC & partners (KOZ). Dit ouderenzorgnetwerk bestaat uit ruim 50 partners die samenwerken op gebied van zorg, welzijn en onderwijsinstellingen. Lees meer op http://www.ouderenacademie.nl/ .

Denktank60+Noord
Het doel van Denktank60+Noord is een beweging onder ouderen op gang te brengen om de regie van ouderen terug te nemen op het gebied van wonen, zorg en welzijn in het Noorden van Nederland. Denktank60+Noord is opgericht in 2009 en is actief in Noord Nederland: Friesland, Groningen, Drenthe en Overijssel. Lees meer op http://www.denktank60plusnoord.nl/

IkWoonLeefZorg
IkWoonLeefZorg een initiatief van de Rabobank en Interpolis waar je terecht kunt met vragen over langer zelfstandig wonen en mantelzorg. Het online platform biedt informatie over zorg en wonen, tips over sociale activiteiten, inzicht in financiële mogelijkheden en concrete oplossingen. Lees meer op https://www.ikwoonleefzorg.nl/

Nationale Zorggids
Het online kennisplatform www.nationalezorggids.nl is een website waarop u actueel nieuws en informatie kunt vinden over zorggerelateerde onderwerpen. De redactie plaatst dagelijks al het actuele zorgnieuws, aangevuld met achtergronden, wetenswaardigheden en video’s op de verschillende sectiepagina’s. Lees meer op https://www.nationalezorggids.nl

Zorgwijzer
Zorgwijzer is een particulier initiatief en is een voorlichtings- en vergelijkingswebsite voor zorgverzekeringen. Zorgwijzer is geen onderdeel van een zorgverzekeraar en opereert zelfstandig en onafhankelijk. Lees meer op https://www.zorgwijzer.nl

Mijn Gezondheidsgids
Mijn Gezondheidsgids is een kennisplatform over gezondheid en zorg met patiëntverhalen en expertbijdrages. En blijf dagelijks op de hoogte over innovaties in de gezondheidszorg. Lees meer op informatie https://www.mijngezondheidsgids.nl/ .

Regelhulp
Regelhulp is vanuit de rijksoverheid een wegwijzer naar zorg en ondersteuning. Meer informatie op https://www.regelhulp.nl .

Thuisarts
Thuisarts.nl is bedoeld voor mensen die informatie zoeken over gezondheid en ziekten. Huisartsen gebruiken Thuisarts.nl als ondersteuning bij hun voorlichting aan patiënten voor, tijdens en na het consult. Meer informatie over de werkwijze en informatie over dementie op https://www.thuisarts.nl

Universitair Centrum Groningen (UCO)
De website van het Universitair Centrum Groningen (UCO) geeft informatie over ouderen en voor verwijzers. Het UCO presenteert zich als het steunpunt voor huisartsen en medisch specialisten voor vragen ten aanzien van diagnostiek, behandeling en begeleiding van de kwetsbare oudere patiënt met multimorbiditeit en fysieke dan wel cognitieve achteruitgang. Lees meer op https://geriatrie-groningen.nl .

Age-friendly Nederland
Doel van deze website is om het complete Nederlandstalige overzicht te bieden van het WHO-concept van ‘age-friendly environments’. Meer informatie op http://agefriendlynederland.nl

Zorg Innovatie Forum (ZIF)
Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) is een initiatief van ruim 40 zorgaanbieders, organisaties uit het sociale domein, woningbouwcorporaties, kennisinstellingen en burgerinitiatieven. Zij maken zich sterk voor structurele vernieuwingen op het gebied van gezondheid. De focus ligt daarbij op ontwikkelingen die ervoor zorgen dat mensen langer zelfstandig thuis kunnen wonen, effectieve ouderenzorg en jeugdgezondheid. Lees meer op https://www.zorginnovatieforum.nl/

Werkplaats Sociaal Domein Noord
De Werkplaats Sociaal Domein Noord is een regionaal kennisnetwerk waarin de Hanzehogeschool Groningen/lectoraat Rehabilitatie, gemeenten, organisaties en beroepsbeoefenaren samenwerken aan onderzoek, methodiekontwikkeling en (regionale en landelijke) kennisverspreiding rond community care. Meer informatie op https://www.werkplaatsensociaaldomein.nl/werkplaatsen/noord

Gemeenten van de toekomst
Deze website ondersteunt met name gemeenten en provincies met verdiepende informatie over de veranderprocessen rond de decentralisatie op de thema’s sociaal domein, fysieke leefomgeving en toekomstbestendig bestuur en is een platform voor uitwisseling van ervaringen voor professionals bij decentrale overheden. Lees meer op https://www.gemeentenvandetoekomst.nl

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) werkt aan een krachtige lokale overheid. Dat wil zij bereiken door agendasettend te zijn op voor gemeenten relevante vraagstukken en ontwikkelingen, en door de lokale uitvoering centraal te stellen bij maatschappelijke vraagstukken. Daarbij ook aandacht voor de WMO, vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning. Lees meer op https://vng.nl

Raad voor de Volksgezondheid (RVS)
De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is een onafhankelijk adviesorgaan voor de regering en de beide kamers der Staten-Generaal. De RVS heeft tot taak strategische adviezen te geven over het te voeren beleid. Alle aspecten die van invloed zijn op de gezondheid en het functioneren van burgers in de samenleving worden bij de adviezen betrokken. Lees meer op https://www.raadrvs.nl

Sociale vraagstukken
Op https://www.socialevraagstukken.nl/ publiceren en debatteren onderzoekers en deskundigen op basis van data en empirie over maatschappelijke kwesties.

Mantelzorg Groningen
Mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Ruim 4 miljoen Nederlanders bieden informele hulp aan familieleden, buren of vrienden. Zorg je voor iemand in de provincie Groningen? Mantelzorg Groningen deelt hierover graag informatie. Lees meer op https://mantelzorggroningen.nl .

Respijtzorg Groningen
Deze website geeft een overzicht van de mogelijkheden van informele ondersteuning in de stad Groningen. Lees meer op https://www.respijtzorggroningen.nl .

ZINN – Dagbesteding in De Buurthuiskamer
Bezoekers van de dagbesteding hebben door leeftijd, ziekte of beperking regelmaat en structuur nodig om de dag vorm te geven. Ook het opbouwen en onderhouden van sociale contacten kan hierdoor lastig zijn. Bij de samenstelling van de groep wordt rekening gehouden met ziektebeelden.
Dagbesteding wordt aangeboden op basis van een WMO-indicatie, PGB of als particuliere dienst. Meer informatie op https://www.zinnzorg.nl

Bernlef (DIGNIS) – Ontmoetingscentrum en huiskamer
In Ontmoetingscentrum Paddepoel komen oudere mensen met (beginnende) geheugenproblemen of psychische problemen. In het Ontmoetingscentrum kunt u meedoen aan gezellige activiteiten en buurtgenoten ontmoeten. De mantelzorger is ook welkom. Het Ontmoetingscentrum is gehuisvest in Bernlef. Mantelzorgers en andere naasten zijn ook welkom voor een kopje koffie en een luisterend oor. U heeft even een moment voor u zelf, als uw naaste in het Ontmoetingscentrum is. Informatie en advies in uw dagelijkse zorg voor uw naaste wordt gegeven. Samenwerking is er met Humanitas, het WIJ team, MJD en Team290.
In de Huiskamer van Bernlef ontmoet u bewoners uit het huis en de buurt. U kunt er een kopje koffiedrinken, een praatje maken en meedoen aan gezellige activiteiten. Informatie op https://www.dignis.nl/locaties/bernlef/ .

Buurthuiskamer in Aduard
De Buurthuiskamer in Aduard brengt mensen bij elkaar en helpt mensen waar nodig. Meer informatie op http://www.buurthuiskameraduard.nl.

Buurthuiskamer Oosterpoort in Groningen
In Groningen vanuit het WIJ-team een buurtkamer. Meer informatie op https://wij.groningen.nl/wij-in-de-wijk/wij-oosterpoort-rivierenbuurt .

Alzheimer Café
Een Alzheimer Café is een maandelijks trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, kinderen, familie en vrienden. Meestal is er een gastspreker. Er is volop ruimte voor discussie, vragen stellen en ervaringen uitwisselen. U bent hartelijk welkom, een kopje koffie of thee staat klaar, hier zijn geen kosten aan verbonden. De afdeling Groningen van Alzheimer Nederland organiseert samen met vele professionals en vrijwilligers 12 Alzheimer Cafés in de provincie Groningen (gegevens juli 2018). Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/groningen .

De Opstap
De Opstap is een gezellig, kleinschalig logeerhuis in de stad Groningen waar vijf gasten kortdurend kunnen verblijven. In een huiselijke sfeer bieden enthousiaste vrijwilligers ondersteuning en begeleiding tijdens de herstelperiode. Lees meer op https://www.deopstap050.nl

Odensehuis in Groningen
Het Odensehuis Groningen is bedoeld voor mensen met dementie en hun naasten: iedereen die behoefte heeft aan wat afleiding is van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden om bij ons langs te komen. Gewoon een kop koffie komen drinken en informatie vragen of meedoen aan onze activiteiten. De deur staat altijd open – voor u en uw naasten. Er is een groot aanbod en diversiteit van activiteiten, onder begeleiding van een vrijwilliger van het Odensehuis en/of externe activiteitenverzorger. Lees meer op https://www.odensehuisgroningen.nl .
Lees meer op https://www.odensehuisgroningen.nl .

Palliatieve zorg in Groningen
Palliatieve zorg is gericht op het verbeteren van de kwaliteit van leven van mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten. Palliatieve zorg richt zich niet op genezing, maar op behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden. Lees meer op http://netwerkpalliatievezorg.nl/groningen 

We Helpen
Met wehelpen.nl laten weten waar je hulp bij kunt gebruiken. Ook dat je best een keer iemand een handje wilt helpen. WeHelpen is ook actief op specifieke thema’s, zoals Mantelzorg en Dementie. WeHelpen is een coöperatie en de website wehelpen.nl wordt dankzij de inzet van leden en ambassadeurs van de coöperatie gratis aangeboden aan iedere inwoner van Nederland. Lees meer op https://www.wehelpen.nl .

Humanitas
Humanitas Groningen Stad is één van de grotere afdelingen van de vereniging Humanitas. Jaarlijks bieden bijna 3.300 vrijwilligers 6.800 mensen tijdelijk een steuntje in de rug. Lees meer op https://www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad .
Er zijn meer vestigingen van Humanitas in de provincie Groningen. Lees meer op https://www.humanitas.nl .

Welstad
Welzijnsorganisatie voor sociaal werk in de gemeente Stadskanaal Lees meer op http://www.welstad.nl/senioren .

Vredewold
Vredewold is een woningcorporatie, een welzijnsinstelling en een zorgaanbieder met een gezamenlijke identiteit. Wij zijn laagdrempelig, handelen gedreven en adequaat vanuit een overzichtelijke organisatie met eigen diensten en woonvoorzieningen.
Lees meer op http://www.vredewold.nl/dagbesteding/open-inloop/

Adviespunt Zorgbelang
Het Adviespunt Zorgbelang komt op voor iedereen in de provincie Groningen die gebruik maakt van zorg en welzijn. Zij geven informatie, advies en ondersteuning bij het oplossen van kwesties zodat u zelf weer verder kunt.
Als u zorg ontvangt of hier binnenkort gebruik van gaat maken, dan heeft u recht op ondersteuning bij het regelen en uitvoeren van uw zorg. Dan heeft u recht op de dienstverlening van de onafhankelijke cliëntondersteuner. Meer informatie op https://adviespuntzorgbelang.nl

MEE Groningen
MEE Groningen ondersteunt u bij het regelen van uw langdurige zorg zoals u dat wilt
. Passend bij uw wensen en zo mogelijk afgestemd met uw familie en omgeving. Dat doen zij vanuit onze brede kennis en expertise van mensen met een beperking en van de Wet langdurige Zorg (Wlz). Meer informatie op https://www.meegroningen.nl

MantelzorgNL ( tot 1 januari 2019 Mezzo)
Mezzo is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. U kunt lid worden en blijft dan regelmatig op de hoogte. Mezzo ondersteunt en adviseert ook professionals en gemeenten in hun samenwerking met mantelzorgers. Meer informatie op https://www.mantelzorg.nl 

LOC
Cliënten(raden) en vrienden van LOC kunnen bij de vraagbaak terecht voor informatie en advies. Zij beantwoorden dagelijkse vele vragen over (mede)zeggenschap en belangenbehartiging in zorg en welzijn. Aan cliënten geeft de vraagbaak informatie en advies bij vragen over zorg- en dienstverlening, patiëntenrechten en dergelijke. Meer informatie op https://loc.nl .

Koepel Adviesraden Sociaal Domein
De Koepel Adviesraden Sociaal Domein, in 2008 opgericht als Koepel WMO-raden, is een vereniging van lokale adviesraden. Als Koepel informeren zij adviesraden over (actuele) thema’s, ontwikkelingen en nieuws. Lees meer op http://www.koepeladviesradensociaaldomein.nl .

Zorgbelang Groningen
Zorgbelang Groningen wil voor alle Groningers toegankelijke, betaalbare en kwalitatief goede zorg en ondersteuning die aansluit bij hun wensen, behoeften, ervaringen. Zodat zij – ook met een chronische ziekte of beperking – kunnen blijven meedoen in de samenleving en een zo hoog mogelijke kwaliteit van leven houden. Als belangenbehartiger werkt Zorgbelang vóór patiënten, cliënten, naasten en mantelzorgers, maar vooral mét hen. Want: goede zorg en duurzame oplossingen voor de zorg bereik je volgens Zorgbelang alleen samen met de mensen om wie het gaat. Meer info op https://www.zorgbelang-groningen.nl

ANBO
ANBO komt op voor de belangen van de sterk groeiende groep senioren in Nederland.
Door de toenemende vergrijzing wil de overheid bezuinigen en komen voorzieningen als zorg, pensioenen en uitkeringen behoorlijk onder druk te staan. Namens hun achterban maken zij zich in politiek Den Haag sterk voor een goed ouderenbeleid. Niet alleen in Den Haag, maar ook lokaal bij gemeenten. Lees meer op https://www.anbo.nl

KBO-PCOB
KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland. Zij maken zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. In de Provincie Groningen zijn lokale afdelingen. Lees meer op https://www.pcob.nl/

Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM)
Het Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM) is opgericht met het doel om alle allochtone ouderen te representeren, zodat een sterke landelijke belangenbehartiging ontstaat.
Lees meer op http://www.netwerknoom.nl/

Platform Hattinga Verschure in de provincie Groningen
Stichting Platform Hattinga Verschure is er voor de collectieve belangenbehartiging van de (ex)-mantelzorgers in de provincie Groningen. Zij hebben onder meer het Mantelzorg manifest uitgebracht voor een goed gemeentelijk mantelzorgbeleid. Lees meer op de website http://www.sphv.nl .

Patiëntenfederatie Nederland
Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 170 patiënten- en consumentenorganisaties. Patiëntenfederatie Nederland biedt via haar kanalen, zoals patientenfederatie.nl en ZorgkaartNederland.nl , informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg. Lees meer op https://www.patientenfederatie.nl

Ieder(in)
Ieder(in) is een landelijke belangenorganisatie; een netwerk voor mensen met een beperking of chronische ziekte. Zij streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt. Mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronische ziekte horen er volledig bij! Ieder(in) beoogt dat zij overal de kans krijgen om naar vermogen mee te doen. Lees meer op https://iederin.nl/

Programma Zorg Verandert
Programma Zorg Verandert is een vijfjarig (verander)programma (gestart in 2014) dat wordt gesubsidieerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het programma wordt uitgevoerd via een samenwerkingsverband van zeven patiënten- gehandicapten en ouderenorganisaties: penvoerder Ieder(in), MIND, KBO-PCOB, NOOM, LFB, KansPlus en Zorgbelang Nederland. Daarnaast werkt het programma veel samen met regionale en lokale partners. Zorg Verandert is een netwerkorganisatie van vrijwilligers en zelfstandige professionals. Meer informatie op https://www.zorgverandert.nl .

Alzheimer Nederland
Dementie ontwricht het dagelijks leven van mensen die door dementie worden getroffen en dat van hun dierbaren. Alzheimer Nederland is er voor hen. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl .

FTD Lotgenoten
De FTD Lotgenoten website is gemaakt door familie en vrienden van FTD patiënten. Zij streven er naar om mensen te helpen door middel van informatie, tips en ondersteuning. Lees meer op http://www.ftdlotgenoten.nl/

Hersenstichting
Eén op de vier mensen in Nederland heeft een hersenaandoening. Hersenaandoeningen vormen een enorme belasting: voor patiënten, hun omgeving en de maatschappij. Voor de meeste hersenaandoeningen bestaan nog geen behandelingen die de aandoening vertragen of stoppen. Mensen met een aandoening moeten dus leren omgaan met de zichtbare en onzichtbare gevolgen ervan. In de omgeving is er vaak onvoldoende kennis van en begrip voor deze gevolgen. Hierdoor is het voor mensen met een hersenaandoening vaak onmogelijk om volwaardig te participeren in de maatschappij. Het is de droom van de Hersenstichting om het lijden veroorzaakt door hersenaandoeningen te voorkómen, te verminderen en te stoppen. Zodat mensen langer leven met meer kwaliteit. Meer informatie op https://www.hersenstichting.nl

Per saldo voor budgethouders persoonsgebonden budget
Wat doet Per Saldo: De pgb-regeling is veelomvattend. Zeker nu vanaf 2015 een pgb mogelijk is in vier wetten, met vier verschillende regelingen. Per Saldo informeert, adviseert, komt op voor de collectieve belangen van alle budgethouders en voert een actieve lobby richting politiek en instanties. Meer informatie op https://www.pgb.nl

Provinciale vrijwilligersvacaturebank
VrijwilligersGroningen is de enige digitale vrijwilligersvacaturebank in Nederland waarbij vacatures uit een complete provincie te vinden zijn. De steunpunten vrijwilligerswerk werken hier mee nauw samen beheren allemaal hun eigen database waar plaatselijke organisaties en bewoners bij ingeschreven staan.
In veel gemeenten zijn steunpunten vrijwilligerswerk actief. Zij kunnen je behulpzaam zij bij het vinden van vrijwilligers of het vinden van vrijwilligerswerk maar zijn natuurlijk ook te benaderen om een vrijwilliger te zoeken. Lees meer op https://www.vrijwilligersgroningen.nl/

ANWB AutoMaatje
Nederland telt ruim 4 miljoen ouderen. 25 procent daarvan voelt zich eenzaam. Dat komt vooral omdat ze niet meer mobiel zijn. Geen vervoer betekent dat meer dan 1 miljoen mensen geïsoleerd raken. Met ANWB AutoMaatje kunnen zij weer meedoen in de maatschappij. Lees meer op https://www.anwb.nl

Fietsmaatjes
Fietsmaatjes.NL is het landelijk platform voor alle lokale zelfstandige Fietsmaatjes Stichtingen. Het Fietsmaatjes logo staat voor een kwalitatief sterk concept bij al deze stichtingen. Elke lokale stichting is verantwoordelijk voor haar eigen gasten, vrijwilligers, en duofietsen. Lees meer op https://fietsmaatjes.nl/

De GRIP&GLANS-cursussen
U wilt uw eigen regie houden? De GRIP&GLANS-cursussen helpen 55-plussers om meer ‘GRIP’ (eigen regie) en ‘GLANS’ (welbevinden) te ervaren. Na de cursus houden deelnemers beter de eigen regie, voelen zich ook beter en minder eenzaam. Lees meer op http://www.gripenglans.nl/

DemenTalent
Bij DemenTalent gaat het over het in hun kracht zetten van mensen met dementie. Kijk naar hun talenten, naar wat zij wel kunnen. Zet deze talenten in de maatschappij door hen er als vrijwilliger bij te betrekken. Hierdoor voelen zij zich nuttig en waardevol, en dit gevoel is extra belangrijk omdat het gevoels-en emotieleven van mensen met dementie erop vooruitgaat. Door gebruik te maken van hun talenten in de maatschappij, blijft de aansluiting met de maatschappij behouden en kunnen zij langer zelfstandig blijven functioneren. Lees meer op http://www.dementalent.nl

Goed vertegenwoordigd
Doel van deze site is informatie te geven over het regelen van familievertegenwoordiging en hoe je, als familielid of andere naaste, een ander goed kunt vertegenwoordigen Deze website is gemaakt onder verantwoordelijkheid van de Landelijke Vereniging Mentorschap Netwerk Nederland en de Branchevereniging van Professionele Bewindvoerders en Inkomensbeheerders. Lees meer op https://www.goedvertegenwoordigd.nl

Mentorschap Noord
Stichting Mentorschap Noord adviseert en ondersteunt bij het zoeken van een mentor voor mensen die niet goed voor zichzelf kunnen opkomen en geen familie of anderen hebben om op terug te vallen.
Mentorschap Noord is actief in Friesland, Drenthe en Groningen. Zoekt u een mentor of kent u iemand voor wie een mentor nodig is? Misschien overweegt u om zelf mentor te worden en u zo in te zetten voor een ander. Meer informatie op  http://www.mentorschapnoord.nl

Levenstestament
Een levenstestament is een bijzondere volmacht waarin ook wilsverklaringen kunnen worden opgenomen. Wat kunt u allemaal vastleggen? Bron (juli 2018) en informatie http://www.hetlevenstestament.nl/ .

Stichting Knarrenhof
Knarrenhof is de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Hierdoor ontstaat een concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. Meer informatie op https://knarrenhof.nl

Sociale kaart Groningen
Op de socialekaart-groningen voor professionals staat een volledig overzicht van gecontracteerde zorgaanbieders (ZIN = zorg in natura ) op de domeinen Jeugd en WMO. U vindt hier het aanbod van algemene voorzieningen. Lees meer op https://socialekaartgroningen.nl/ .

Hulpwijzer Midden-Groningen
Er zijn ook gemeenten die een eigen hulpwijzer hebben met aanvullende informatie. Op Hulpwijzer Midden-Groningen kunt u terecht voor vragen in het dagelijks leven over wonen, zorg, geld, werk, vervoer, actief zijn en jeugd en gezin. Hulpwijzer Midden-Groningen helpt u bij het zoeken naar passende oplossingen voor uw eigen situatie. Lees meer op https://hulpwijzer.midden-groningen.nl .

Atlas van Zorg & Hulp
Het doel van de Atlas van Zorg & Hulp is om als platform te fungeren en daarmee de (bestaande) informatie op het gebied van zorg en hulp voor iedereen overzichtelijk en vindbaar te maken. Lees meer op https://www.zorghulpatlas.nl/over-de-zorghulpatlas/

Groninger Huisartsen Coöperatie (GHC)
De GHC is de zorggroep in de provincie Groningen en Noord Drenthe die staat voor integrale zorg en kwaliteit. De GHC ontwikkelt, contracteert en faciliteert de levering van integrale zorg en stelt daarbij de zieke patiënt centraal: zorgverleners bieden de patiënt één samenhangend pakket zorg voor alle fasen van zijn/haar ziekte. Eén zorgverlener – de huisarts – is daarbij het centrale aanspreekpunt. Onder meer betrokken bij het Groninger Zorgmodel Integrale Ouderenzorg (GZIO). Meer informatie op https://www.ghcgroningen.nl

ELANN
ELANN informeert en ondersteunt de eerste lijn. Wij zijn thuis in de zorg én in de regio en bieden zorgverleners en gemeenten de helpende hand. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van wijkgerichte zorg of het opzetten van een samenwerkingsverband. Bron en informatie https://www.elann.nl

Hospital@Home
Hospital@Home is een zorgprogramma dat innovatieve en effectieve ouderenzorg biedt aan de meest kwetsbare ouderen. Deze studie onderzoekt bij ouderen met dementie de uitkomsten van een ziekenhuisbehandeling thuis ten opzichte van een normale ziekenhuisbehandeling. Voor deze ouderen is het ziekenhuis namelijk een relatief onveilige omgeving door het risico op vallen, acute verwardheid, ondervoeding en krachtverlies. Lees meer op https://hospitalathome.nl

Langer Thuis in Huis
Langer Thuis in Huis is een informatieplatform voor mensen die langer thuis in eigen huis willen wonen. Met dit platform bieden zij een overzicht van alle mogelijkheden en oplossingen om mensen zo comfortabel en veilig mogelijk thuis te laten wonen. De website ‘Langer thuis in huis’ biedt checklists, waarmee ouderen een persoonlijk plan kunnen maken. Lees meer op https://langerthuisinhuis.nl/

Hulpmiddelenwijzer
Hulpmiddelenwijzer.nl heeft geen commercieel belang. Er staan meer dan 500 hulpmiddelen op overzichtelijke wijze. De Hulpmiddelenwijzer is ontwikkeld door Vilans in opdracht van het ministerie van VWS. Lees meer op https://www.hulpmiddelenwijzer.nl/

Domotica wonen en zorg
De laatste jaren komen er steeds meer én betere ICT-hulpmiddelen op de markt om op afstand zorg te bieden. Hoe kan deze slimme technologie in de woning (domotica) ouderen en mensen met een handicap helpen? En waar moet u op letten bij het maken van een juiste keuze? Als u abonnee wordt van de Kenniscirkel van Vilans, bent u verzekerd van onafhankelijke en betrouwbare informatie. Meer informatie op http://www.domoticawonenzorg.nl

Groninger Dorpen
De “Groninger Dorpen” ondersteunen zorgzame initiatieven met de methodiek Zorgzaam Dorp ontwikkeld. Vanuit aantoonbaar gemaakte en dorpseigen behoeftes en wensen, kan een zorgvisie ontstaan óf simpelweg een concreet plan voor een initiatief. Lees meer op http://groningerdorpen.nl/

Coöperatie Klooster&Buren
De droom van de coöperatie Klooster&Buren, het hebben van een eigen huis waarin iedereen, die dit wil, beschermd kan wonen werd eind 2016 realiteit.
Klooster&Buren kocht van de Zonnehuisgroep ‘t Olde Heem, toen in gebruik als verzorgingshuis. ‘t Olde Heem is inmiddels geen bejaardenhuis meer, maar een appartementencomplex waarin je (beschermd) zelfstandig woont, met waar nodig 24 uurs zorg en toezicht. De bewoners van ‘t Olde Heem zijn niet alleen bejaarden, iedereen die beschermd wil wonen kan een appartement huren. Lees meer op http://www.kloosterenburen.nl .

Wedde dat ’t lukt
Stichting Wedde dat ‘t lukt is een stichting die ervoor zorgt dat inwoners van Wedde/Wedderveer, Veelerveen en Vriescheloo binnen de gemeente Bellingwedde op een goede en aangename wijze zolang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Dit wordt gerealiseerd door de informele- en de formele zorg met elkaar te verbinden. Lees meer op http://www.weddelukt.nl

Stichting Thuis in Welzijn
De Stichting Thuis in Welzijn is een organisatie (in opbouw) die zich richt op het waarborgen van het gedachtegoed van het Thuishuis-concept en de continuïteit van de realisatie van Thuishuisprojecten. Lees meer op http://www.thuishuis.org/

Waardigheid en Trots
Ruim 150 zorginstellingen met ruim 700 locaties doen mee aan het programma Ruimte voor verpleeghuizen, onderdeel van Waardigheid en Trots. Liefdevolle zorg voor onze ouderen. Dit is waar goede zorg voor ouderen in de verpleeghuizen om draait. Meer informatie op https://www.waardigheidentrots.nl .

Radicale vernieuwing in verpleeghuizen
De beweging ‘Radicale vernieuwing verpleeghuiszorg, van regels naar relaties’ droomt van verpleeghuiszorg waarin mensen het belangrijkst zijn, en niet de regels of protocollen. Lees meer op https://www.radicalevernieuwing.nl

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zet zich al meer dan 100 jaar in voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Met een centrale rol in de infectieziektebestrijding en in landelijke preventie- en screeningsprogramma’s. En via onafhankelijk (wetenschappelijk) onderzoek op het vlak van Volksgezondheid en Zorg, en Milieu en Veiligheid. Als ‘trusted advisor’ voor de samenleving. Zo ondersteunt het RIVM burgers, professionals en overheden bij de uitdaging onszelf en onze leefomgeving gezond te houden. Lees meer op https://www.rivm.nl

Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ)
Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u misschien zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt. Meer informatie over het Centrum Indicatiestelling Zorg op https://www.ciz.nl .

Centraal Administratie Kantoor (CAK)
Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent uw eigen bijdrage. U kunt ook zelf ook berekenen hoe hoog uw eigen bijdrage is met de rekenhulp op de website. De berekening alleen een globale indicatie. Meer informatie over de eigen bijdrage van de WLZ op https://www.hetcak.nl .

Nederlandse Zorgautoriteit (NZA)
Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is. Hiervoor maken we regels en houden we toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Meer info op https://www.nza.nl/

DementieCZ
Zorgverzekeraars bieden ook ondersteuning; een voorbeeld is CZ-zorg (mogelijk alleen voor CZ-verzekerden). Dementie CZ is een website van de zorgverzekeraar CZ met informatie over herkennen van signalen van dementie, ondersteuning en zorg. Lees meer op https://dementie.cz.nl

Pharos
Pharos richt zich op kwaliteit en toegankelijkheid van zorg voor iedereen, ook voor lager opgeleiden, laaggeletterden, migranten en ouderen. In zeven programma’s werken we aan duurzame oplossingen om er voor te zorgen dat iedereen de zorg krijgt die hij nodig heeft, in plaats van dat iedereen dezelfde zorg krijgt. Informatie op http://www.pharos.nl/nl