Informatieve websites voor mensen met dementie in Groningen. Ook zijn er apps en games en video’s voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Links
Op deze website staan een aantal links met organisaties; soms ook genoemd om een voorbeeld te kunnen geven zoals bij zorgaanbieders of welzijnsorganisaties. U vindt op deze website een overzicht van deze links; aangevuld met ook interessante en mogelijk relevante links.

Apps en games
Reminiscentie is het bewust ophalen van herinneringen. Muziek, foto’s of andere materialen helpen daarbij. Door verhalen te vertellen over hun leven worden mensen met dementie zich er weer van bewust wie ze zijn en wat ze in hun leven hebben meegemaakt en hebben gepresteerd.

Dat is goed voor het zelfvertrouwen en voor het gevoel van eigenwaarde. En natuurlijk roepen prettige herinneringen een prettig gevoel op.

Apps en games zijn er ook voor ouderen en dus ook voor mensen met dementie. Afhankelijk van hun interesse zijn er diverse mogelijkheden uit een steeds groter wordend aanbod. De Apps en games kunnen ook mantelzorgers of familie ondersteunen. Op deze website een aantal voorbeelden.

Video’s
Er is veel beeldmateriaal. Over wat dementie is maar ook de ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een aantal vindt u op deze website.

Ontwikkelingen

Het gebruik van digitale hulpmiddelen door ouderen in de Corona Crisis – 2020 April
Het  Zorg  Innovatie  Forum  heeft  in april 2020 in  kaart  gebracht  welke  digitale  middelen  en  toepassingen  ouderen  gebruiken,  en  waar  de wensen en behoeften liggen.

Vanwege de Corona-maatregelen is fysiek contact afgenomen, en neemt het gebruik van digitale toepassingen toe, ook onder ouderen. Wat gebruiken de ouderen al, waarom gebruiken ze dit, wat helpt hen bij het gebruik en wat missen ze nog? De enquête is door 165 ouderen ingevuld. De helft van de ouderen heeft tijdens de Corona-crisis niet meer gebruik gemaakt van digitale middelen. De andere helft is meer gaan WhatsAppen en videobellen, meer online vermaak gaan zoeken, heeft vaker digitaal geshopt en heeft meer online contact gehad met familie en  vrienden. Soms hebben de ouderen hulp nodig bij het gebruiken van digitale toepassingen, die krijgen ze dan vaak van familie of vrienden of via hun werk. Lees meer in Digitale ouderenraadpleging ZIF april 2020 – factsheet