Woensdag 12 februari 2020 – ‘Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase’ – Theatervoorstelling – Van dialoog naar samenspel

Het Thema is Mantelzorg en mantelzorgondersteuning bij het levenseinde
Als je voor iemand zorgt die niet meer beter kan worden, komt er veel op je af. Soms heeft iemand nog een langere levensverwachting, maar soms heeft iemand ook nog maar kort te leven. Vaak staat je leven op z’n kop. Je hebt veel te verwerken en te doen, zowel emotioneel als praktisch, zoals het regelen van zaken als hulp en ondersteuning. Misschien wil je alleen of met je naaste eens met iemand praten over de situatie waar je in zit. Of wil je weten welke hulp en ondersteuning er mogelijk is en waar die te vinden is.
Het Platform Hattinga Verschure en de Netwerken Palliatieve Zorg Provincie Groningen nodigen u van harte uit voor de bijeenkomst op woensdag 12 februari  2020  van 19.00 uur tot 21.00 uur in Groningen.
Voorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’
In deze theatervoorstelling maakt u op indringende wijze kennis met een jonge, een werkende en een oudere mantelzorger. De monologen zijn gebaseerd op werkelijke verhalen van mantelzorgers in de palliatieve fase. De voorstelling biedt een intensieve beleving waarbij u in de huid kruipt van een mantelzorger en ervaart wat het betekent om mantelzorger te zijn. Aansluitend gaan we met elkaar in gesprek.
Voor wie?
Deze bijeenkomst is met name voor de mantelzorgers (naasten met een ouder of familielid die zij ondersteuning bieden), vrijwilligers en professionals van welzijns- en zorgorganisaties, gemeenten en overige belangstellenden.

Wanneer
Woensdag 12 februari 2020 van 19.00 uur tot 21.00 uur in Groningen
Aanmelding
U moet zich vooraf – tot uiterlijk 5 februari 2020 –  door een mail te sturen naar  palliatievezorg@elann.nl met vermelding van uw naam, uw telefoonnummer en met hoeveel mensen u komt.
Locatie (en parkeren)
De voorstelling wordt gehouden in de Immanuelkerk, Overwinningsplein 1 in Groningen (wijk Corpus den Hoorn)
Parkeren is gratis na 17.00 uur op het Overwinningsplein zelf en in de omgeving.
Programma
19.00 – 19.15 uur Inloop
19.15 – 21.00 uur De mantelzorgmonologen en interactieve nabespreking
Informatie over de organisaties die deze bijeenkomst organiseren vindt u op hun websites
Platform Hattinga Verschure – https://www.sphv.nl
Provinciale Netwerken Palliatieve Zorg Provincie Groningen – https://www.netwerkpalliatievezorg.nl/groningen
De voorstelling “De mantelzorgmonologen” wordt u aangeboden door MantelzorgNl (website https://mantelzorg.nl/ ) in het kader van de campagne palliatieve zorg VWS.
De voorstelling “De mantelzorgmonologen” is mede mogelijk gemaakt door Agora, leven tot het einde (website https://www.agora.nl/ ) .
De voorstelling wordt verzorgd vanuit Ceder Trainingen ( website https://www.cedertrainingen.nl ).

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.