Corona Virus – COVID 19 en de AGENDA Mensen met dementie Groningen – Onthou de mens

Het Corona virus heeft natuurlijk ook gevolgen voor mensen met dementie en hun naasten. Het RIVM geeft adviezen om besmettingen te voorkomen.

Mensen met dementie worden ook geacht zo veel mogelijk thuis te blijven. Ook in andere vormen van wonen worden maatregelen genomen.

We zien allerlei creatieve oplossingen dat het contact met mensen met dementie ook zoveel mogelijk wordt onderhouden. Immers, zij hebben hun gewoonten en raken mogelijk extra in verwarring als de vaste herkenbare structuur er niet meer is.

Daar zijn geen standaardoplossingen voor mogelijk. Ook hier zal er vast weer blijken dat verzorgenden en hun naasten met creatieve oplossingen uit het hart de verbinding met mensen met dementie weten vast te houden.

Kortom, je hebt dementie en je loopt risico op het krijgen van Corona griep of COVID 19 griep maar je blijft MENS.

Op de AGENDA op de website staan bijeenkomsten voor de komende periode. Daarbij is – voor zo ver bekend – ook vermeld dat bijeenkomsten niet door gaan.

Kijk op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/agenda/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.