Op de AGENDA  vindt u de bijeenkomsten die van belang zijn voor mensen met dementie in de Provincie Groningen. Dat kunnen bijeenkomsten zijn voor mensen met dementie alleen of samen met hun mantelzorgers maar ook bijeenkomsten voor ouderen of “kwetsbare” mensen waarbij ook aandacht wordt besteed aan dementie. Verder “beleidsbijeenkomsten” voor gemeenten en andere organisaties in de Provincie Groningen. Daarnaast bijeenkomsten in geheel Nederland die (mogelijk) ook van belang kunnen zijn voor de mensen met dementie en hun mantelzorgers of de gemeenten en andere organisaties in de Provincie Groningen.

Als u zelf bijeenkomsten heeft of u heeft daar informatie over dan kunt u deze bijeenkomst ook op deze website laten zetten. Een kort bericht met titel en datum met een verwijzing met link naar “waar kan ik meer informatie vinden of waar kan ik me aanmelden” is voldoende. Als u uw logo mee stuurt, dan kan dat er mogelijk bij geplaatst worden. Mail via Contact of rechtstreeks info@mensenmetdementiegroningen.nl . Als u informatie stuurt, dan wordt dat ook opgenomen in de rubriek Actueel, de Nieuwsbrief Mensen met Dementie Groningen en bekend gemaakt op Twitter en mogelijk ook op Facebook e.d.

LET OP : I.v.m. Maatregelen  CORONA-virus gaan bijeenkomsten niet door; check het zelf bij de organisatie! Soms is er een alternatief bijv. een digitale bijeenkomst.

2021 December

9 december 2021 – Jaarcongres ZorgsaamWonen
Het landelijke jaarcongres van het platform ZorgSaamWonen vindt dit jaar op 9 december plaats. Het ZorgSaamWonen Congres wordt dit jaar georganiseerd in samenwerking met provincie Overijssel. Het ZorgSaamWonen Congres verbindt de wereld van architecten, bouwers, beheerders en ontwikkelaars met die van lokale, regionale en provinciale overheden, zorginstellingen, dienstverleners, GGZ en woningcoöperaties. Het doel van het congres is om het fysieke en sociale domein te verbinden, informatie te delen, elkaar te leren kennen en activeren en gezamenlijk vervolgstappen te zetten.
Tijdens het congres staan thema’s als doorstroming, transformatie, nieuwbouw, bewonersinitiatieven, ontmoeting en bewustwording centraal. Het gaat erom betaalbare woningen te hebben voor mensen met beperkingen, voor ouderen, voor starters in veilige en prettige buurten waar mensen kunnen ontmoeten en meedoen.
Aanmelding en meer info op https://www.zorgsaamwonen.nl/agenda/zorgsaamwonen-congres

13 december 2021 – Nationaal Dementie Congres
Op 13 december 2021 start het Nationaal Dementie Congres (digitaal) , georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Tijdens het congres komt aan de orde: Hoe voorkomen we dementie? Hoe zorgen we ervoor dat onderzoeksuitkomsten sneller gebruikt worden in de dagelijkse praktijk? Hoe kunnen we technologie toepassen in de zorg voor mensen met dementie? Hoe kunnen we mensen met dementie zo lang mogelijk mee laten doen in onze samenleving? Hoe kunnen mensen met dementie en hun naasten het beste worden ondersteund?
Aanmelding op https://c.spotler.com/ct/m7/k1/TMnk_6D0H1fejlPbEXpzNMpScKJ5VQBBFxvVzvaScDxUQPgni7KX7KCoyWEnxFat/ZgFpJLPLHMybBaa

2022

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eerdere bijeenkomsten  in voorgaande jaren (ter info en ter inspiratie)

2021 Oktober

13 oktober 2021 – Ede – Congres – De wondere wereld van dementie
Tijdens dit zesde congres over de wondere wereld van dementie krijg je weer heel veel informatie, tips, handreikingen en adviezen en leer je hoe je een waardevolle bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van leven en het geluk van mensen met dementie. De werking van de hersenen bij mensen met dementie staat tijdens dit congres centraal. Tijdens het congres wordt tevens de Anneke van der Plaats-Award uitgereikt.
Meer info op https://www.congressenmetzorg.nl/congressen/dewonderewereldvandementie2021/

2021 September

16 september 2021 – Groningen – Themamiddag Dementie ZaVie 
Meer info en aanmelden via themamiddagen@zavie.nl

17 september 2021 – Webinar Ouderenparticipatie en Gemeenteraadsverkiezingen –  van 10.00 – 11.30 uur
Met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen van 2022 wordt tijdens het webinar dieper in gegaan op het belang van ouderenparticipatie en ouderenbeleid, wat gemeente zoals doen op dat gebied en gaan we in op de wensen van ouderen.
Informatie over aanmelding en programma staat op https://www.platformpouwer.nl/agenda-item?id=15

22 september 2021 – Ede – De dag door met dementie
Zorg verlenen aan mensen met dementie is niet altijd gemakkelijk. Toch zijn er – soms verrassend eenvoudige – manieren om contact te leggen en onrust en agitatie te verminderen. Door de omgeving aan te passen kun je ervoor zorgen dat iemand met dementie zich veilig en prettig voelt. Meer info op https://www.congressenmetzorg.nl/congressen/dedagdoormetdementie

2021 Juni

3 juni 2021 – Webinar – Digitale communicatie, 9.15-10.00 uur
Rondom een client en zijn of haar mantelzorgers zijn vaak veel beroepskrachten betrokken. Digitale communicatie kan de samenwerking tussen iedereen verbeteren. Op welke manieren kan dat? Welke platforms zijn geschikt en hoe zorg je ervoor dat je dit samen ook gaat gebruiken? Ook hier hoor je weer de ervaringen uit de praktijk. Wil je deelnemen? Stuur dan vast een mail naar ivm@movisie.nl . Bron en meer info https://www.invoormantelzorg.nl

10 juni 2021 – Webinar – Woonzorg initiatieven voor migrantenouderen
Er is veel belangstelling voor cultuursensitieve woonzorg initiatieven.
Op donderdag 10 juni zal het vijfde webinar van ‘Gezond ouder worden in twee werelden’ plaatsvinden. Vier sprekers aan het woord komen over cultuursensitieve woonzorg initiatieven voor ouderen met een migratieachtergrond. Meer info op https://www.in2werelden.nl/agenda/

15 juni 2021 – Lunchlezing – Zo bereid je je goed voor op de derde levensfase
Hoe kunnen mensen in de derde levensfase zich goed voorbereiden op later? Die vraag stond centraal bij het onderzoek rondom het inrichten van de opleiding voor ThuisWoonCoach, later JongeOuderenCoach. Bron en informatie https://www.zorgsaamwonen.nl/artikel/zo-bereid-je-je-goed-voor-op-de-derde-levensfase

18 juni 2021 – Webinar Platform Pouwer – Financieel Veilig
Het laatste webinar van Platform Pouwer voor de zomer staat in het teken van Financieel Veilig. Financieel misbruik van ouderen is helaas niet nieuw. In 2019 bleek het de meest gerapporteerde vorm van ouderenmishandeling te zijn. Het is echt nodig om de steeds groter wordende kwetsbare doelgroep beter voor te lichten en in bescherming te nemen. Meldt u aan via https://www.platformpouwer.nl/agenda-item?id=14

25 juni 2021 ZOOM Meeting – Kunst en dementie – “De kunsten bieden hij uitstek een manier van communicatie en zelfexpressie…”
Kunst is een goed instrument om te communiceren met mensen met dementie. Brengt kunst de herinnering van mensen met dementie terug? Meer informatie en het antwoord krijgt u op het webinar van Alzheimer Indonesia Nederland. Alzheimer Indonesia Nederland nodigt u uit om hun online series bij te wonen.
Kunst en Dementie – Vrijdag, 25 juni 2021 – 12:30 – 14:00 CETS
Meer info op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/25-juni-2021-zoom-meeting-kunst-en-dementie-de-kunsten-bieden-hij-uitstek-een-manier-van-communicatie-en-zelfexpressie/

2021 Mei

20 mei 2021 – Webinar – Samenwerking met mantelzorgers, 9.15-10.00 uur
Het eerste webinar gaat over samenwerking met mantelzorgers. Je hoort de laatste stand van zaken over wat werkt bij samenwerking met mantelzorgers. De lerende lokale praktijken van het programma In voor mantelzorg-thuis delen hun goede voorbeelden en je krijgt tips om zelf de samenwerking te verbeteren. Wil je deelnemen? Stuur dan vast een mail naar ivm@movisie.nl . Bron en meer info https://www.invoormantelzorg.nl

27 mei 2021 – Webinar – Respijtzorg, 9.15-10.00 uur
Welke vormen van respijtzorg zijn er? Hoe regel je servicegerichte toegang tot respijtzorg? En hoe doe je dat met alle organisaties die zijn betrokken? En aan welke vormen kun je denken? We delen de laatste inzichten, praktijkervaringen en tips. Wil je deelnemen? Stuur dan vast een mail naar ivm@movisie.nl . Bron en meer info https://www.invoormantelzorg.nl

27 mei 2021 – Digitale bijeenkomst – Vergeet ons niet! 3 bijzondere doelgroepen mensen met dementie
De Zorgstandaard besteedt specifieke aandacht aan drie bijzondere groepen, omdat door verschillende oorzaken dementie bij hen vaak moeilijker te herkennen is én omdat hun situatie vaak verschilt van ouderen met dementie. Deze kennisbijeenkomst gaat in op jonge mensen met dementie, migranten met dementie en mensen met een verstandelijke beperking en dementie.
Deze digitale bijeenkomst is voor iedereen betrokken in de dementieketen, waaronder beleidsmakers, zorgverzekeraars, professionals in welzijn en zorg, en vrijwilligers.
Meer info op https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/agenda/vergeet-ons-niet-doelgroepen-dementie

2021 Maart
17 maart 2021Gratis interactief Webinar – Waarom is het comfortabel te overlijden door uitdroging… als je Alzheimer hebt?
Veel familieleden van personen met Alzheimer hebben deze vraag zodra hun geliefde in het stervensproces zit. De ZBVO Academy maakt een gratis interactieve webinar over dit onderwerp. Op 17 maart 2021 om 19:00 uur gaan diverse experts met elkaar in gesprek over de vraag waarom het comfortabel is, of juist niet, te overlijden door uitdroging als je Alzheimer hebt. Meer info en inschrijving via https://www.zbvo.nl/academy
18 maart 2021 – Digitaal – Verbindingsdag Wooninitiatieven – Zorgsaam Wonen
Er komt steeds meer aandacht voor nieuwe wooninitiatieven. Toekomstige bewoners geven zelf vorm aan een nieuwe woonvorm. Dat kan samen met een woningcorporatie of als CPO of wooncoöperatie. In een ronde tafel in gesprek over de financiering met initiatiefnemers, banken en beleggers.
Meer info op https://www.zorgsaamwonen.nl/agenda
2021 April
9 april 2021  – Webinar Platform Pouwer – Preventie 9 april 2021 van 10.00 – 11.30 uur
Het tweede webinar van Platform Pouwer in 2021 staat in het teken van preventie. Samen op weg naar een gezonde samenleving!
Tijdens het webinar zullen dit keer de leden van de Ouderendelegatie Drenthe/Overijssel diverse bijdragen leveren onder de titel: “Maak je dromen waar”. Wat zijn de drijfveren van deze actieve ouderen rond preventie? Het is een thema dat in steeds meer beleidsnota’s wordt genoemd, maar nog onvoldoende is uitgewerkt.
Aanmelden webinar Preventie – Platform Pouwer via https://www.platformpouwer.nl/agenda

13 april 2021 – Webinar – Samen in voor mantelzorg, 15.00-16.30 uur
Zie jij het belang van samenwerking met andere beroepskrachten voor een goede ondersteuning van mantelzorgers? Maar weet je niet goed hoe je dit moet aanpakken? Wil je deelnemen? Stuur dan vast een mail naar ivm@movisie.nl . Bron en meer info https://www.invoormantelzorg.nl

2021 Februari
19 februari 2020 – Webinar Platform Pouwer – Langer zelfstandig thuis wonen en nieuwe woonvormen 
Ook in dit nieuwe jaar organiseert Platform Pouwer weer webinars, te beginnen met eentje waarin het accent ligt op langer zelfstandig thuis wonen en nieuwe woonvormen. Het perspectief van ouderen zelf staat hierin, net als bij Platform Pouwer, centraal. Op 19 februari vindt van 10.00 tot 11.30 uur dit derde webinar van Platform Pouwer plaats.
Lees meer inLanger zelfstandig thuis wonen en nieuwe woonvormen – Webinar Platform Pouwer op 19 februari 2020.U kunt zich aanmelden via https://www.platformpouwer.nl/agenda

2021 Januari

21 januari 2020 – Digitaal – Lunchlezing Leven met dementie – Zorgsaam Wonen 
Het platform ZorgSaamWonen organiseert op 21 januari 2021 een lunchlezing. De lezing wordt verzorgd door Ruud Dirkse, pionier op het gebied van innovaties voor mensen met dementie. Een goed leven met dementie draait volgens hem niet zozeer om goede zorg maar veel meer om de juiste benadering. In zijn lunchlezing gaat hij in op aspecten van wonen en woonomgeving van mensen met dementie. Meer info op https://www.zorgsaamwonen.nl/agenda

25 januari 2021 – Webinar – Locaties en sturingsmogelijkheden gemeente 
In een vaak gespannen woningmarkt is het lastig locaties te bestemmen voor wonen en zorg. Er zijn veel initiatieven van woningcorporaties, zorgorganisaties en actieve burgers/sociaal ondernemers maar het vinden van een geschikte locatie is vaak een struikelblok.  Dit webinar is bestemd voor gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnsorganisaties én burgerinitiatieven / sociaal ondernemers die werken aan realisatie van nieuwe woonzorginitiatieven, willen kennismaken met goede voorbeelden en mee willen denken over duurzame oplossingen.
Het programma en aanmelding vindt u op https://nestas.nl/webinar-locaties-en-sturingsmogelijkheden-gemeente#1233319-programma

2020 December

2 december 2020 – Webinar – Dialoog over kwaliteit van leven
Sociaal Planbureau Groningen presenteert de onderzoeksresultaten en bijbehorende goede praktijkvoorbeelden, en gaan de dialoog hierover aan. Lees toelichting op https://sociaalplanbureaugroningen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Programma-webinars-zorg-voor-ouderen.pdf
4 december 2020 van 10.00 – 11.30 uur – Ouderen aan de knoppen – Een webinar over digitalisering en ouderen van het Platform Pouwer.
Meldt u voor 28 november aan via pouwer@zorginnovatieforum.nl ; meer informatie op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/ouderen-aan-de-knoppen-een-webinar-over-digitalisering-en-ouderen-4-december-2020-van-10-00-11-30-uur/
7 december 2020  – Groningen – Humanitas Activiteiten en cursussen voor mantelzorgers en dementie in de gemeente Groningen
Humanitas organiseert  informatiebijeenkomsten, lotgenotenbijeenkomsten, ontspannende activiteiten, cursussen, Mindfulness en assertiviteitstrainingen voor mantelzorgers. Voor alle mantelzorgers maar ook specifieke bijeenkomsten zoals mantelzorg en autisme of lotgenoten contacten dementie.
De lotgenotengroep Mantelzorg en dementie vindt eenmaal per kwartaal plaats.
Meer informatie en aanmelding op https://www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/mantelzorg/activiteiten-en-cursussen2/

2020 November

18 november 2020 – Webinar – Tien aanbevelingen voor mantelzorgondersteuning
Sociaal Planbureau Groningen presenteert de onderzoeksresultaten en bijbehorende goede praktijkvoorbeelden, en gaan de dialoog hierover aan. Lees toelichting op https://sociaalplanbureaugroningen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Programma-webinars-zorg-voor-ouderen.pdf

25 november 2020 – Webinar – De overgang naar langdurige zorg onder de loep
Sociaal Planbureau Groningen presenteert de onderzoeksresultaten en bijbehorende goede praktijkvoorbeelden, en gaan de dialoog hierover aan. Lees toelichting op https://sociaalplanbureaugroningen.nl/wordpress/wp-content/uploads/2020/10/Programma-webinars-zorg-voor-ouderen.pdf

25 november 2020 – Nieuwegein – Congres  Een nieuwe generatie ouderen langer thuis
Het aantal ouderen stijgt en dat heeft grote impact op de maatschappij, ouderen zelf en het werk van professionals in diverse werkvelden. Hoe kunnen we ons als samenleving daarop voorbereiden? Het congres ‘Een nieuwe generatie ouderen langer thuis’ is voor iedereen toegankelijk die zich betrokken voelt bij het onderwerp. Informatie en aanmelding op https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/

2020 Oktober
1 – 8 oktober 2020 – Week tegen Eenzaamheid
De Week tegen Eenzaamheid is hét moment om activiteiten op het gebied van eenzaamheid voor het voetlicht te brengen of een speciale actie te houden. Voor activiteiten tijdens de Week tegen Eenzaamheid is een ‘Kom erbij-pakket’ beschikbaar met aankledings- en promotiemiddelen. Kijk op https://www.eentegeneenzaamheid.nl/

2 tot 11 oktober 2020 – Provincie Groningen – De Week voor Meer Gezonde Jaren 
De Week van Meer Gezonde Jaren is van 2 tot 11 oktober 2020. In de informatie- en bewustwordingsweek Meer Gezonde Jaren maken de deelnemers kennis met allerlei manieren om gezond te worden en te blijven. Meer informatie https://meergezondejaren.nl/

6 oktober 2020 – Groningen/Hoogkerk – Dementietafel 
In 2020 worden  er geen DEMENTIE -tafels gehouden; nadere informatie over 2021 volgt begin 2021..

7 oktober 2020 – Ede – De dag door met dementie
Zorg verlenen aan mensen met dementie is niet altijd gemakkelijk. Toch zijn er – soms verrassend eenvoudige – manieren om contact te leggen en onrust en agitatie te verminderen. Door te begrijpen hoe het brein van iemand met dementie werkt, kun je het gedrag begrijpen. Tijdens dit congres leer je hoe je een bijdrage kunt leveren aan de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Meer info op https://www.congressenmetzorg.nl/congres/dedagdoormetdementie/

7 oktober 2020 -Digitale Leerbijeenkomst leven met dementie
Na de diagnose dementie begint het leven met dementie. Mensen met dementie merken dat hun dagelijks leven niet meer is zoals het was. Het is van belang om vanaf de start praktische en emotionele ondersteuning te bieden.  Meer info en informatie op https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/agenda/leerbijeenkomst-leven-dementie/

27 oktober 2020 – Groningen – Langer thuis wonen met dementie – Thuis op Zuid on tour in Groningen
Tijdens Thuis op Zuid on Tour gaan we in gesprek met elkaar over langer thuis wonen voor mensen met dementie. De tour start in Groningen, dinsdagmiddag 27 oktober 14:00 – 16:00 uur (inloop vanaf 13.30) in de Kleine Zaal van de Oosterpoort Groningen. Ga je mee in gesprek? Tickets à € 5,- zijn verkrijgbaar via de website van het Humanistisch Verbond. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Meer info op https://www.humanistischverbond.nl/agenda/thuis-op-zuid-on-tour-groningen/

2020 September

7 september 2020  – Groningen – Humanitas Activiteiten en cursussen voor mantelzorgers en dementie in de gemeente Groningen
Humanitas organiseert  informatiebijeenkomsten, lotgenotenbijeenkomsten, ontspannende activiteiten, cursussen, Mindfulness en assertiviteitstrainingen voor mantelzorgers. Voor alle mantelzorgers maar ook specifieke bijeenkomsten zoals mantelzorg en autisme of lotgenoten contacten dementie.
De lotgenotengroep Mantelzorg en dementie vindt eenmaal per kwartaal plaats.
Meer informatie en aanmelding op https://www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/mantelzorg/activiteiten-en-cursussen2/

18 september 2020 – Webinar –  vanuit Groningen – De landelijke nota gezondheidsbeleid: vitaal oud worden, wat betekent dat voor u?

De ouderendelegaties Friesland/Groningen en Drenthe/Overijssel nodigen u uit voor de webinar over het lokaal gezondheidsbeleid op 18 september 2020. Aanmelden voor dit webinar kan via: pouwer@zorginnovatieforum.nl . Meer informatie in de uitnodiging uitnodiging uitnodiging Webinar 18 september 2020 – Anders Oud – Platform Pouwer  en de nota Gezondheid-breed-op-de-agenda Landelijke nota gezondheidsbeleid 2020 – 2024

24 september 2020 – Groningen – Themabijeenkomst ‘Dementie en (langer) thuiswonen’
Wat betekent het voor mensen met dementie en hun naasten om langer thuis te (moeten) wonen? Welke dilemma’s en onzekerheden zijn er? Hoe gaan naasten (mantelzorgers) en professionals hiermee om? En: wat kunnen we van elkaar leren? Aanmelden kan t/m 20 september. Kijk op https://www.zorgbelang-groningen.nl/agenda/themabijeenkomst-dementie-en-langer-thuiswonen/

2020 Augustus

26 augustus 2020 – Appelscha – Bijeenkomst voor mantelzorgers
De mantelzorger in zijn kracht
U bent sterk anders was u niet al zo ver gekomen, u bent moedig anders had u die last niet kunnen dragen, u bent mooi! Bijeenkomst voor mantelzorgers. Lees wat u kunt verwachten in de flyer Flyer event mantelzorger 26 aug 2020   en op de website  https://www.13mooiemensen.nl/CONTACT waar u zich kunt aanmelden (maximaal 15 personen).

2020 Juni

LET OP : I.v.m. Maatregelen 31 maart 2020 CORONA-virus gaan bijeenkomsten niet door; check het zelf bij de organisatie! Soms is er een alternatief bijv. een digitale bijeenkomst.

8 juni 2020  – Groningen – Humanitas Activiteiten en cursussen voor mantelzorgers en dementie in de gemeente Groningen
Humanitas organiseert  informatiebijeenkomsten, lotgenotenbijeenkomsten, ontspannende activiteiten, cursussen, Mindfulness en assertiviteitstrainingen voor mantelzorgers. Voor alle mantelzorgers maar ook specifieke bijeenkomsten zoals mantelzorg en autisme of lotgenoten contacten dementie.
De lotgenotengroep Mantelzorg en dementie vindt eenmaal per kwartaal plaats.
Meer informatie en aanmelding op https://www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/mantelzorg/activiteiten-en-cursussen2/

 

9 juni 2020 – AC Oldambt – Beweging bij dementie bevordert de kwaliteit van leven
Het seizoen wordt sportief afgesloten met het thema: Beweging bij dementie verbetert kwaliteit van leven. Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios

 

17 juni 2020 – AC Veendam – Dromen en energie
Lia Timmer, psychologisch onderzoeker, droomexpert en trainer, is te gast. Het onderwerp van deze avond luidt: Gezond in- en doorslapen en dromen. Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios

18 juni 2020Spellenochtend in Forum bibliotheek De Wijert in Groningen
Hou je geheugen fit met spellen. BreinBieb beslaat het hele spectrum van onthouden en vergeten. Hoe werkt het brein? Hoe goed is jouw geheugen? En wat is dementie? Op deze vragen kun je antwoord krijgen bij BreinBieb in de Forum Groningen bibliotheek De Wijert. Het is bekend dat het spelen van spellen zoals puzzels, quizzen en memory helpen het geheugen fit te houden en het haperende brein ondersteunen. En daarnaast is het ook leuk en gezellig. Kom kennismaken met verschillende spellen onder begeleiding van een spelleider. De toegang is gratis. Iedereen is welkom tijdens de spellenochtend, en in het bijzonder mensen met geheugenproblemen en mantelzorgers. Meer info en aanmelding op https://forum.nl/nl/agenda/films/spreekuur/breinbieb

2020 Mei

LET OP : I.v.m. Maatregelen 31 maart 2020 CORONA-virus gaan bijeenkomsten niet door; voor zo ver bekend is dat hier vermeld; check het zelf bij de organisatie! Soms is er een alternatief bijv. een digitale bijeenkomst.

12 mei 2020 – Assen – Mantelzorgbeleid op de agenda van gemeenten
Op 12 en 19 mei en 9 juni organiseert MantelzorgNL weer een kennis van zaken bijeenkomst. Dit keer exclusief voor beleidsambtenaren: “Mantelzorgbeleid op de agenda”. Een bijeenkomst vol met kennis, inspiratie en discussie over de thema’s urgentie, integraal mantelzorgbeleid en sturen op mantelzorgbeleid.
Meer info op https://mantelzorg.nl/artikel/kennis-van-zaken-2020-mantelzorgbeleid-op-de-agenda-exclusief-voor-gemeenten

 

12 mei 2020 – AC Oldambt – Humor als krachtbron ———GAAT NIET DOOR
Hoe gebruik je humor als krachbron als er sprake is van dementie. Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios

 

13 mei 2020 – Amersfoort – Masterclass innovatieve woonvormen voor ouderen
De auteurs van het boek ‘Bouwstenen voor de Toekomst’ blikken in de masterclass terug op de woonzorgconcepten van de afgelopen 15 jaar  en kijken vooral ook naar welke lessen er geleerd kunnen worden vanuit het verleden en welke woonzorgconcepten voor de toekomst centraal komen te staan. Meer info op https://bouwstenenvoordetoekomst.nl/masterclass

 

14 mei 2020 – Woerden – Workshop Levenskunst en Stervenskunst
Worstelen met loslaten van het leven. Welke vragen hebben mensen en hoe kunnen anderen hen daarbij steunen? Of hoe zal het afscheid zijn voor haar naasten? In het sterven kunnen mensen worstelen met vragen rond vasthouden en loslaten. Of bijvoorbeeld, geloven en weten. Welke vaardigheid en houding van de vrijwilliger of zorgprofessional zijn hierbij heilzaam? Deelnemers aan deze workshop krijgen inzicht hoe levensvragen en zingeving een rol spelen tijdens het leven en het sterven, oftewel van levenskunst tot stervenskunst. Meer informatie https://www.zorgvoorbeter.nl/agenda/workshop-levenskunst-stervenskunst

 

20 mei 2020 – AC Veendam – Juridische zaken ———GAAT NIET DOOR
Notaris mevrouw Bergman geeft informatie  over juridische zaken. Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios

 

2020 April

LET OP : I.v.m. Maatregelen 31 maart 2020 CORONA-virus gaan bijeenkomsten niet door; voor zo ver bekend is dat hier vermeld; check het zelf bij de organisatie!

1 april 2020 – AC Haren – Mantelzorg in de praktijk ———GAAT NIET DOOR
Gastspreker is Elsa Verseput. Zij vertelt over haar ervaringen als mantelzorger in ook voor u herkenbare situaties. Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios

2 april 2020 – GRONINGEN BREINBIEB- Hoe houd ik mijn hersenen gezond? ———GAAT NIET DOOR
De Hersenstichting geeft van 10.30-11.30 uur een lezing  over het in goede conditie houden van de hersenen in Forumbibliotheek De Wijert. Onze hersenen maken ons tot wie we zijn. Maar gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend. Gelukkig kun je veel zelf doen om je hersenen in een zo goed mogelijke conditie te houden, zoals voldoende slaap, regelmatig bewegen en gezonde voeding. Daarnaast is het belangrijk om de hersenen uit te blijven dagen. Tijdens deze lezing krijg je veel concrete en handige tips! Meer info en aanmelding op https://forum.nl/nl/agenda/films/spreekuur/breinbieb

3 april 2020 – Zorg rondom het levenseinde  –  ReeHorst –  Ede
Zorg verlenen in de laatste levensfase kan heel indrukwekkend, bijzonder en waardevol zijn. Je bestrijdt als verpleegkundige of verzorgende niet meer de ziekte, maar ziekteverschijnselen zoals pijn, benauwdheid of misselijkheid. Daarnaast bied je emotionele ondersteuning aan de patiënt of cliënt en diens naasten. Tijdens het congres Zorg rondom het levenseinde wordt ingegaan in op een aantal zaken waarmee je te maken krijgt in de palliatieve en terminale fase.
Informatie op https://www.congressenmetzorg.nl/congres/zorgrondomhetlevenseinde-2020/

Zaterdag 11 april 2020 – Groningen – Gelukkige Gezonde Vrouwen Dag 2020
Alzheimer Indonesia Nederland organiseert in de Plutozaal aan de Plutolaan 329 in Groningen het evenement Gelukkige Gezonde Vrouwen Dag (Happy Healthy Kartini Day) van 10.00 tot 16.00 uur. Met o.a. een Indonesische kledingshow door Anggrek Bulan, traditioneel dans door Siti Dans uit Groningen en Aniadi Art Dans uit Utrecht, Indonesische Studenten Vereniging Akustiek Muziek, Dans voor ouderen met speciale behoeften, Angklung (Indonesische Bamboo Muziekintrument) Workshop, Virtual Reality als mensen met dementie en meer.
Informatie en aanmelding: Website: https://www.alzined.org . Aanmelden via  sindu.alzi.ned@gmail.com en  amalia.alzi.ned@gmail.com

14 april 2020 – AC Oldambt – WMO: Welke hulp voor wie en hoe? ———GAAT NIET DOOR
Op 14 april staat de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) centraal: Welke hulp voor wie en hoe? Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios

15 april 2020 – AC Veendam – (On)mogelijkheden van euthanasie bij dementie ———GAAT NIET DOOR
De (on)mogelijkheden van euthanasie bij dementie staan 15 april centraal. Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios

 

16 april 2020 – Groningen – Themabijeenkomst ‘Dementie en (langer) thuiswonen’ ———GAAT NIET DOOR
Wat betekent het voor mensen met dementie en hun naasten om langer thuis te (moeten) wonen? Welke dilemma’s en onzekerheden zijn er? Hoe gaan naasten (mantelzorgers) en professionals hiermee om? En: wat kunnen we van elkaar leren? Meer informatie https://www.zorgbelang-groningen.nl/themabijeenkomst-dementie-en-langer-thuiswonen

16 april 2020Spellenochtend in Forum bibliotheek De Wijert in Groningen ———GAAT NIET DOOR
Hou je geheugen fit met spellen. BreinBieb beslaat het hele spectrum van onthouden en vergeten. Hoe werkt het brein? Hoe goed is jouw geheugen? En wat is dementie? Op deze vragen kun je antwoord krijgen bij BreinBieb in de Forum Groningen bibliotheek De Wijert. Het is bekend dat het spelen van spellen zoals puzzels, quizzen en memory helpen het geheugen fit te houden en het haperende brein ondersteunen. En daarnaast is het ook leuk en gezellig. Kom kennismaken met verschillende spellen onder begeleiding van een spelleider. De toegang is gratis. Iedereen is welkom tijdens de spellenochtend, en in het bijzonder mensen met geheugenproblemen en mantelzorgers. Meer info en aanmelding op https://forum.nl/nl/agenda/films/spreekuur/breinbieb

 

23 april 2020 – Amersfoort – Landelijk congres ‘signalering jonge mantelzorgers’
Op 23 april vindt in Amstersfoort het landelijke congres ‘Signalering Jonge Mantelzorgers’  plaats. Thema’s: ‘Signalering jonge mantelzorgers’: bewustwording – kennis delen – inspireren – best practices . De organisatie voor dit congres ligt in handen van JMZ Pro in. Meer info op https://www.jmzpro.nl

24 april 2020 – Groningen – Regiotafel Groningen – Cultuur-sensitieve zorg voor (migranten) ouderen ———GAAT NIET DOOR
Voor ouderen met een migratieachtergrond, zoals ook de repatrianten uit voormalige Nederlands-Indië, is het nog te vaak te lastig om goede zorg en ondersteuning op oudere leeftijd te vinden.
Aanmelden voor deze bijeenkomst via info@andersoud.nl en info op https://www.andersoud2030.nl/agenda/vooraankondiging—regiotafel-groningen

2020 Maart

LET OP : I.v.m. Maatregelen 12 maart 2020 CORONA-virus gaan bijeenkomsten niet door; voor zo ver bekend is dat hier vermeld; check het zelf bij de organisatie!

2 maart 2020 – Groningen – Humanitas Activiteiten en cursussen voor mantelzorgers en dementie in de gemeente Groningen
Humanitas organiseert  informatiebijeenkomsten, lotgenotenbijeenkomsten, ontspannende activiteiten, cursussen, Mindfulness en assertiviteitstrainingen voor mantelzorgers. Voor alle mantelzorgers maar ook specifieke bijeenkomsten zoals mantelzorg en autisme of lotgenoten contacten dementie.
De lotgenotengroep Mantelzorg en dementie vindt eenmaal per kwartaal plaats.
Meer informatie en aanmelding op https://www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/mantelzorg/activiteiten-en-cursussen2/
4 maart 2020 – AC Haren – Bewegen op muziek
Myron Hamming is bewegingsagoog en vertelt u over de positieve effecten van bewegen op dementie. Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios
5 maart 2020 – GRONINGEN BREINBIEB – Workshop geheugentraining
BreinBieb beslaat het hele spectrum van onthouden en vergeten. Hoe werkt het brein? Hoe goed is jouw geheugen? En wat is dementie? Op deze vragen kun je antwoord krijgen bij BreinBieb in de Forum Groningen bibliotheek De Wijert. Op donderdag 5 maart geven studenten en onder zoekers van Cognitieve Neurowetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) van 10.30-11.30 uur een workshop Geheugentraining. Wat kun je doen om je brein fit te houden? Hoe activeer je het geheugen? Tijdens deze ochtend krijgt men tips en worden oefeningen gegeven om het geheugen te ondersteunen.
Ook is er aandacht voor het  LangCog-project (‘Leren om langer cognitief gezond te blijven’), een wetenschappelijk onderzoek van het UMCG en de Rijksuniversiteit Groningen. Meer info over de Breinbieb en de aanmelding op https://forum.nl/nl/agenda/films/spreekuur/breinbieb
5 maart 2020 – Nijmegen – Symposium Mantelzorg in de palliatieve fase
Gemeenten en welzijnsorganisaties spelen een belangrijke rol in de ondersteuning van mantelzorgers, maar zij zijn nog niet altijd betrokken in de palliatieve fase.
Wat is er nodig om mantelzorgers in de palliatieve fase goed bij te kunnen staan? Hoe kunnen beleid en werkprocessen van gemeente, zorg- en ondersteuningsorganisaties zo ingezet worden dat de mantelzorger zich gesteund voelt? Meer informatie en aanmelden bij Movisie op https://www.movisie.nl/agenda/symposium-mantelzorg-palliatieve-fase
6 maart 2020Zwolle – Symposium: OUD, je kunt het zomaar zijn!
Oud worden is normaal maar gelukkig en prettig oud worden, hoe doe je dat? De menselijke maat in het sociaal domein. Dokter en de oudere patiënt – samenwerking en regie, hoe doe je dat? Het symposium wordt gehouden bij de provincie Overijssel, Provinciehuis, Luttenbergstraat 2, Zwolle. Werken aan goed ouder worden. Met inleidingen van:  Dorly Deeg – hoogleraar epidemiologie van de veroudering aan de Amsterdam Universitaire Medische Centra – locatie VU medisch centrum; Barbara van Munster – hoogleraar geriatrie – UMC – Groningen; Yvonne Witter, sociaal gerontoloog – ZorgSaamWonen. Aanmelding en informatie met het programma: U kunt zich aanmelden tot vrijdag 28 februari 2020 via https://www.andersoud2030.nl/agenda/anders-oud-conferentie-drenthe-overijssel 
10 maart 2020 – AC Oldambt – Juridische zaken rondom dementie
Op 10 maart worden de  juridische rondom dementie besproken. Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios
10 maart 2020 – Alzheimer Cafe Westerkwartier in Leek – Stap voor stap afscheid nemen bij dementie
Met een naaste die dementie krijgt begint het afscheid nemen van de  persoon al geruime tijd voor het afscheid bij de dood. Frans Keller (geestelijk verzorger) gaat in gesprek met Franklin Roos en u. Dinsdagavond 10 maart 2020 in De Schutse in Leek; inloop vanaf 19.00 uur. Informatie via de mail Alzheimer Westerkwartier alzheimer.westerkwartier@alzheimervrijwilligers.nl
12 maart 2020 – Woerden – Workshop Zinvolheid en Zinloosheid bij het (nog) ouder worden
Wie werkt met ouderen kent ze, de vragen die zij stellen over de zin van nóg ouder worden. Hoe het leven zo te leven dat je het als zinvol blijft ervaren? Vaak hoor je ouderen zeggen dat zij verlangen naar het einde en het leven als genoeg en ‘voltooid’ te beschouwen. Zij worstelen soms met levensmoeheid en zien geen uitweg. Hoe hiermee om te gaan? Bovenstaande vragen en thematiek komen uitgebreid aan bod in de workshop. Deelnemers krijgen inzicht, handvatten en tips hoe met deze thema’s om te gaan. Meer informatie https://www.zorgvoorbeter.nl/agenda/workshop-zinvolheid-zinloosheid-ouder-worden

18 maart 2020 – Appelscha – EVENT VOOR MOOIE MENSEN – Dementie en mantelzorg ———GAAT NIET DOOR
Dit Event is bedoeld voor u, de mantelzorger met eventueel uw dierbare voor wie u zorgt. Informatie en aanmelden via https://www.13mooiemensen.nl/event-voor-mooie-mensen

18 maart 2020 –  AC Veendam – Herinneringen ophalen door muziek en bewegen ———GAAT NIET DOOR
Op 18 maart is het onderwerp  herinneringen ophalen door muziek en bewegen.
Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios

19 maart 2020– Winsum – Alzheimer Café  – “Een beroerte… en dan?”———GAAT NIET DOOR
We gaan deze avond met Hilda Wiese en de bezoekers in gesprek over de zichtbare en met name de minder zichtbare mogelijke gevolgen van een beroerte. Hilda Wiese werkt als CVA nazorg verpleegkundige bij TSN Thuiszorg. U bent vanaf 19.00 uur van harte welkom in het Alzheimer Café Winsum e.o. in zorgcentrum Winkheem, Borgweg 48 in Winsum.
Info via e-mail: alzheimercafe.winsum@alzheimervrijwilligers.nl

19 maart 2020 – AC Zuidhorn – Welke mogelijkheden voor welzijn en zorg zijn er voor mensen met dementie in de gemeente Westerkwartier? ———GAAT NIET DOOR
Op 19 maart in het Alzheimercafé Zuidhorn is er het Alzheimercafé: een interview met en een presentatie welke voorzieningen en mogelijkheden er zijn op het terrein van wonen, welzijn, zorg en financiën in de gemeente Westerkwartier. Vier professionals zijn uitgenodigd nl een consulent van de WMO van het team Mens en Gezing van de gemeente,  een casemanager dementie, een praktijk ondersteuner huisarts en een sociaal werker tevens coördinator mantelzorg. Allen zijn werkzaam in de zorg, het welzijnswerk of bij de gemeente. Tijd en locaties: Vanaf 19.30 uur in de locaties –  De zaal is vanaf 19.00 uur open;  Alzheimer Café Zuidhorn, Sociaal Cultureel Centrum, Jellemaweg 3, 9801 CG Zuidhorn. Tel. 0594-745620; Meer info alzheimer.westerkwartier@alzheimervrijwilligers.nl
19 maart 2020Spellenochtend in Forum bibliotheek De Wijert in Groningen —-Forumbibliotheek De Wijert is gesloten tot nader order vanwege de ontwikkelingen omtrent het coronavirus.
Hou je geheugen fit met spellen. BreinBieb beslaat het hele spectrum van onthouden en vergeten. Hoe werkt het brein? Hoe goed is jouw geheugen? En wat is dementie? Op deze vragen kun je antwoord krijgen bij BreinBieb in de Forum Groningen bibliotheek De Wijert. Het is bekend dat het spelen van spellen zoals puzzels, quizzen en memory helpen het geheugen fit te houden en het haperende brein ondersteunen. En daarnaast is het ook leuk en gezellig. Kom kennismaken met verschillende spellen onder begeleiding van een spelleider. De toegang is gratis. Iedereen is welkom tijdens de spellenochtend, en in het bijzonder mensen met geheugenproblemen en mantelzorgers. Meer info en aanmelding op https://forum.nl/nl/agenda/films/spreekuur/breinbieb
19 maart 2020 – Wierden – Symposium / Ontmoetingsmarkt – Technologie in de Zorg en Kennisoverdracht aan Ouderen ——UITGESTELD
De Participatieraad Ouderen Overijssel (PROO) vraagt met dit symposium aandacht voor de positie van de senioren in de provincie Overijssel. Het symposium en de ontmoetingsmarkt is onderdeel van het PROO-project waarmee zij kennisoverdracht zorgtechnologieën aan senioren willen realiseren. Meer info op https://www.proo-overijssel.nl/symposium/
21 maart 2020 – Utrecht – Frontotemporale dementie: 50e FTD lotgenotendag
Onderwerpen zijn de verschillende vormen FTD, complexiteit en diversiteit. FTD is een overkoepelende term voor verschillende ziektes die gekenmerkt worden door gedragsveranderingen en taalstoornissen ten gevolge van een verschrompeling van de voorste delen van de hersenen. Meer info op https://www.ftdlotgenoten.nl/index.php/nieuws
24 maart 2020  – Groningen – Humanitas Activiteiten en cursussen voor mantelzorgers en dementie in de gemeente Groningen ———GAAT NIET DOOR
Humanitas organiseert  informatiebijeenkomsten, lotgenotenbijeenkomsten, ontspannende activiteiten, cursussen, Mindfulness en assertiviteitstrainingen voor mantelzorgers. Voor alle mantelzorgers maar ook specifieke bijeenkomsten zoals mantelzorg en autisme of lotgenoten contacten dementie.
De lotgenotengroep Mantelzorg en dementie vindt eenmaal per kwartaal plaats.
Meer informatie en aanmelding op https://www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/mantelzorg/activiteiten-en-cursussen2/

24 maart 2020 – Amsterdam- Seminar Vitaal ouder worden in een vitale woonwijk
De verhuizing naar een levensloopbestendige woning uitstellen houdt je jong. En de stofzuiger is juist een mooi fitnessapparaat. Deze en andere inzichten staan centraal in het seminar over vitaal ouder worden en het wonen. Hoe kun je woningen en wijken zodanig inrichten dat het bijdraagt aan vitaal ouder worden? Meer info op https://www.duurzaamgebouwd.nl/agenda/20200324-seminar-vitaal-ouder-worden-in-een-vitale-woonwijk

31 maart 2020 – Groningen/Hoogkerk – Dementietafel : Slaap en Dementie —————-GAAT NIET DOOR
Op 31 Maart 2020 zal de 11e editie van de Dementietafel Groningen plaatsvinden. Deze avond gaat het over “Slaap en Dementie”. Aanmelden vooraf is verplicht.
Klik voor het volledige programma op https://sdtg.nl/wp-content/uploads/2020/02/Uitnodiging-Dementietafel-Groningen-31-Maart-2020.pdf
2020 Februari
5 februari 2020 – AC Haren – Wat kan een casemanager dementie voor u betekenen?
Deskundigen van Icare, TSN, Team290 en ZINN vormen vanavond een panel. Zij vertellen wat een casemanager dementie voor u kan doen en u heeft alle gelegenheid voor het stellen van uw vragen. Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios
6 februari  2020 – GRONINGEN BREINBIEB  – Poëzie workshop
BreinBieb beslaat het hele spectrum van onthouden en vergeten. Hoe werkt het brein? Hoe goed is jouw geheugen? En wat is dementie? Op deze vragen kun je antwoord krijgen bij BreinBieb in de Forum Groningen bibliotheek De Wijert. Op donderdag 6 februari komt Arjen Boswijk van 10.30-11.30 uur een Poëzie Workshop verzorgen. Tijdens deze ochtend kan men samen met Arjen aan de hand van associaties, woorden, zinnen en beelden een gedicht schrijven. Het gedicht wordt vervolgens geprint en kan worden meegenomen. Arjen heeft ruime ervaring in het schrijven van poézie met kinderen en volwassenen. Zo heeft hij twee jaar in Maartenshof gewerkt en gedichten gemaakt met vrouwen met dementie. Dit resulteerde in de ontroerende bundel Gedichten om niet te vergeten. De workshop is voor iedereen toegankelijk maar met name geschikt voor mensen met geheugenproblemen en mantelzorgers. Meer info over de Breinbieb en aanmelding op https://forum.nl/nl/agenda/films/spreekuur/breinbieb
11 februari 2020 – AC Oldambt – Rol van de casemanager
Op 11 februari gaat het over de rol van de casemanager van de casemanager dementie. Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios
11 februari 2020 – Leek – Welke mogelijkheden voor welzijn en zorg zijn er voor mensen met dementie in de gemeente Westerkwartier?
Op dinsdagavond 11 februari 2020 is  in Leek  het Alzheimercafé: een interview met en een presentatie welke voorzieningen en mogelijkheden er zijn op het terrein van wonen, welzijn, zorg en financiën in de gemeente Westerkwartier. Vier professionals zijn uitgenodigd nl een consulent van de WMO van het team Mens en Gezing van de gemeente,  een casemanager dementie, een praktijk ondersteuner huisarts en een sociaal werker tevens coördinator mantelzorg. Allen zijn werkzaam in de zorg, het welzijnswerk of bij de gemeente. Tijd en locaties: Vanaf 19.30 uur in de locaties –  De zaal is vanaf 19.00 uur open;  Alzheimer Café Leek,  Dienstencentrum De Schutse, Oldenoert 32,  9351 KP Leek. Tel. 0594-512334.  Meer info alzheimer.westerkwartier@alzheimervrijwilligers.nl 
12 februari 2020 – Winsum – Mensenwerk Het Hogeland organiseert weer een superleuke activiteit voor Jonge Mantelzorgers!
Jonge mantelzorgers van 10 – 15 jaar uit de hele gemeente Het Hogeland zijn van harte welkom.
Meer informatie op https://www.mensenwerkhogeland.nl/agenda/theatersport-en-lekker-eten-voor-jonge-mantelzorgers/
12 februari 2020 – Groningen – Mantelzorgondersteuning in de palliatieve fase – Van dialoog naar samenspel
Als je voor iemand zorgt die niet meer beter kan worden, komt er veel op je af. Soms heeft iemand nog een langere levensverwachting, maar soms heeft iemand ook nog maar kort te leven. Vaak staat je leven op z’n kop. Op woensdag 12 februari 2020  van 19.00 uur tot 21.00 uur in is er de theatervoorstelling ‘De Mantelzorgmonologen’. In deze theatervoorstelling maakt u op indringende wijze kennis met een jonge, een werkende en een oudere mantelzorger.
U moet zich vooraf – tot uiterlijk 5 februari 2020 –  door een mail te sturen naar  palliatievezorg@elann.nl met vermelding van uw naam, uw telefoonnummer en met hoeveel mensen u komt. Meer info leest u in https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/woensdag-12-februari-2020-mantelzorgondersteuning-in-de-palliatieve-fase-van-dialoog-naar-samenspel/
18 februari 2020 – Alzheimer Café Groningen – Dementie & Bewindvoering
Gastspreker is notaris Bert Rijks van het Notariskantoor VelemaRijks. Wat komt u tegen bij dementie en wat kan er geregeld worden vooraf. Er zal tevens iets verteld worden over levenstestamenten en medische volmachten. Het Alzheimercafé Groningen vindt plaats in Bernlef, Antaresstraat 45 in Groningen. Het programma duurt van 19:30 uur tot 21:30 uur. De zaal is open vanaf 19:00 uur. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Ontmoetingscentrum per telefoon 050-5752220.
19 februari 2020 – AC Veendam- Tijd voor mijzelf
Tijd voor mijzelf, hoe regel ik dat? Via respijt zorg? Dit thema staat 19 februari centraal. Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios
20 februari 2020 – Alzheimer Café Winsum – “Openheid over dementie”
De laatste tijd is er in toenemende mate aandacht voor het onderwerp dementie. Toch blijkt het vaak nog wel moeilijk om hierover open te zijn. De werkgroep Alzheimer Café Winsum e.o. – E-mail: alzheimercafe.winsum@alzheimervrijwilligers.nl 
Meer info over de avond op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/20-februari-2020-alzheimer-cafe-winsum-openheid-over-dementie/

2020 Januari

9 januari 2020 – Groningen – Themamiddag Eenzaamheid
Wat is eenzaamheid? Hoe ontstaat het? Hoe herken je het? Ga je het gesprek aan? Hoe doe je dat? Hoe ga je om met je eigen schroom of weerstand?
Kom naar de themamiddag van ZAvie en Humanitas en ga met Frouk Reehoorn en Carolien Soons in gesprek (medewerkers van Humanitas).
Informatie en aanmelden: Op de website van zaVie https://zavie.nl/agenda/themamiddag-eenzaamheid/ en aanmelden via themamiddagen@zavie.nl
14 januari 2020AC Oldambt – Film
Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios
15 januari 2020AC Veendam – Documentaire: Mist
De vijftiger Lou Prevoo leek overspannen, had vage klachten en zat niet lekker in zijn vel. De diagnose Alzheimer was een grote schok voor hem en zijn vrouw.
Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios
16 januari 2020Groningen – Spellenochtend in Forum bibliotheek De Wijert in Groningen
Hou je geheugen fit met spellen. BreinBieb beslaat het hele spectrum van onthouden en vergeten. Hoe werkt het brein? Hoe goed is jouw geheugen? En wat is dementie? Op deze vragen kun je antwoord krijgen bij BreinBieb in de Forum Groningen bibliotheek De Wijert. Het is bekend dat het spelen van spellen zoals puzzels, quizzen en memory helpen het geheugen fit te houden en het haperende brein ondersteunen. En daarnaast is het ook leuk en gezellig. Kom kennismaken met verschillende spellen onder begeleiding van een spelleider. De toegang is gratis. Iedereen is welkom tijdens de spellenochtend, en in het bijzonder mensen met geheugenproblemen en mantelzorgers. Meer info en aanmelding op https://forum.nl/nl/agenda/films/spreekuur/breinbieb
17 januari 2020 – Utrecht – Scholing Dementie begrijpen – Leerplaats Zorgdragers
Zorgdragers houdt van mensen die geven belangrijker vinden, dan nemen. Die nieuwsgierig zijn naar andere wegen. Er is ook een Leerplaats met onder meer ook  “Dementie begrijpen” .
Meer informatie op https://zorgdragers.nl en als voorbeeld de bijeenkomst van de leerplaats op 17 januari 2020 – 17 januari 2019 – Scholing Dementie begrijpen – Leerplaats Zorgdragers. Schrijf je in via https://zorgdragers.nl/leerplaats/zorgen-voor-mensen-met-dementie/
22 januari 2020 – Groninger Forum – Film – Wat gebeurt er als de vader van filmmaker Ruud Lenssen de diagnose dementie te horen krijgt?
Op 22 januari om 19.00 uur draait de documentaire (die 71 min. duurt) bij FORUM in Groningen, inclusief nagesprek met de regisseur. Wei is een documentaire van Ruud Lenssen waarin hij het dementie- en mantelzorgtraject van zijn ouders vastlegt.  Wei is niet alleen een film over dementie en mantelzorg, maar tevens een liefdevol verhaal over de vergankelijkheid van het leven. Voor een mooie indruk kijk naar de trailer op https://vimeo.com/368493326 . Tickets en meer info via: https://forum.nl/nl/agenda/wei
26 januari 2020 – Groningen – Meet-up Moeder aan de Lijn  – Verandert mijn leven als ik zorg voor jou?
WeHelpen, Humanitas Groningen Stad, Stichting Platform Hattinga Verschure en New Amsterdam Film Company nodigen je harte uit voor deze meet-up.
De bijeenkomst is voor iedereen die voor iemand zorgt, of daarmee een keer te maken krijgt.Tijdens het programma gaan we onder leiding van host Eric Corton (bekend van televisie en de voorstelling Ma) aan de hand van fragmenten uit de documentaire Moeder aan de Lijn met elkaar in gesprek over wat het betekent om voor iemand te zorgen. Aanmelding en meer informatie:
Kijk op https://moederaandelijn.nl/groningen
26 januari 2020 – AC Westerkwartier (Leek) – Vlooienmarkt ten bate aan het Alzheimercafé Westerkwartier
Op 26 januari staan vrijwilligers van het Alzheimercafé Leek op de vlooienmarkt in het Sportcentrum Leek, De Schelp 35 in Leek. Met een stand met tweedehands boeken halen ze geld op voor het Alzheimercafé Westerkwartier. Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios
29 januari 2020 – Amersfoort – Congres Thuis in de Wijk – Vandaag aan de slag met de woonzorgopgave van morgen!
Steeds meer mensen zoeken een plek in de wijk waar zij prettig kunnen wonen, ook als ze zorg en ondersteuning nodig hebben. De opgave is urgent en voor langere tijd. De komende 20 jaar zal het aantal ouderen verdubbelen. Hoe maken we sneller woningen en wijken geschikt voor de groeiende groep ouderen? Hoe zorgen we voor woon(zorg)vormen die kwetsbare mensen een prettige plek bieden in de wijk? Wat helpt nu echt om de kloof tussen thuis en zorginstelling te overbruggen? Informatie en aanmelding via https://www.thuisindewijk.nu/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Eerdere bijeenkomsten in 2019 (ter info en ter inpiratie)

2019 December

2 december 2019Humanitas Groningen -Lotgenotengroep Mantelzorg en dementie – Voeding en dementie
Hoe ga je om met ongeremd of verminderd eetgedrag? Hanneke Gerds, diëtiste van ZINN ZORG geeft informatie en advies in de fasen van dementie. Wat is goede voeding en waar moet je opletten. Aanmelden voor 27 november 2019. Deze bijeenkomst is voor de mantelzorgers in Groningen – Zuid – Rivierenbuurt, Corpus den Hoorn en de Wijert. Lees meer in https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/humanitas-groningen-2-december-2019-lotgenotengroep-mantelzorg-en-dementie-voeding-en-dementie/

4 december 2019AC Haren – Koffers vol herinneringen
Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios
10 december 2019AC Oldambt – Dementie en autorijden
Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios
12 december 2019 – Groningen – BreinBieb Workshop Communiceren met mensen met dementie
Op donderdag 12 december geven studenten logopedie van de Hanzehogeschool van 10.30-11.30 uur een workshop over het communiceren met mensen die dementieklachten hebben in Forum bibliotheek De Wijert. Meer info op http://www.groningerforum.nl/breinbieb
12 december 2019 – Groningen – Publieke lezing: ‘Wat is kwetsbaarheid?’
Een gratis toegankelijke lezing voor iedereen die graag meer wil weten over kwetsbaarheid bij ouderen. Wie is kwetsbaar? Wat is kwetsbaarheid eigenlijk? Wat moet je met de term kwetsbaarheid als zorgprofessional? Zit kwetsbaarheidin het basispakket? Enz. Enz.
Spreker – Dr. Hans Hobbelen, Lector Healthy Lifestyle, Ageing and Health Care, Hanzehogeschool Groningen. Lees meer en aanmelding op https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/healthy-ageing/organisatie/overzichten/agenda/publieke-lezing-kwetsbaarheid en https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/12-december-2019-groningen-publieke-lezing-wat-is-kwetsbaarheid/
19 december 2019 – Groningen – Spellenochtend in Forum bibliotheek De Wijert in Groningen
Onder begeleiding kan men met elkaar spellen spelen uit de BreinBiebcollectie van Bibliotheek De Wijert. Meer info op http://www.groningerforum.nl/breinbieb

2019 November

7 november 2019Groningen – BreinBieb Workshop Levensboek maken
Op donderdag 7 november geeft Roelie Otter van 10.30-11.30 uur een workshop “Van levensverhaal tot levensboek” Meer info op http://www.groningerforum.nl/breinbieb
8 november 2019 – Groningen – T H E M A C A F É  Mantelzorger in beeld
Iedereen kent van nabij wel een mantelzorger. Misschien ben je zelf wel een. Bij mantelzorg ligt overbelasting op de loer. Tijdens dit themacafé nemen we je mee wat een vrijwilliger kan doen en al doet om de mantelzorger te zien en te ondersteunen.VRIJDAG 8 NOVEMBER 15:00-17:00 UUR HUMANITAS – TUINZAAL
Meld je aan via 050-3126000 of mip.groningen@humanitas.nl . Meer info op https://www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/agenda/themacafe-mantelzorg/
12 november 2019AC Oldambt – Opname in het verpleeghuis
Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios
13 november 2019Groningen – Bijeenkomst Publieksacademie VEGRO “Mantelzorg. Blij dat jij er bent” en waardeer de mantelzorger met een bloemetje
Wist jij dat er 4,4 miljoen mantelzorgers in Nederland zijn?
Een grote groep mensen levert dus regelmatig zorg aan hun ouders, partner, buren of kennissen. Op woensdag 13 november organiseert Vegro daarom de Publieksacademie ‘Mantelzorg. Blij dat jij er bent’. Deze gratis informatieavond wordt georganiseerd in SPOT/De Oosterpoort in Groningen. Meer info op https://www.vegro.nl/evenement/publieksacademie-mantelzorg
14 november 2019Healthy Ageing symposium: ‘Technologische ontwikkelingen in Zorg en Welzijn’
Werk jij bij een zorg-, welzijns-, of kennisinstelling en wil je meer weten over het gebruik en de mogelijkheden van digitale innovatie?
Ben je een ondernemer en ontwikkel je digitale innovaties?
Dan staan jullie allemaal voor dezelfde uitdaging: het succesvol implementeren van technologische vernieuwingen.
Meer info op https://www.hanze.nl/nld/onderzoek/speerpunten/healthy-ageing/organisatie/overzichten/agenda/healthy-ageing-symposium-gezondheid-technologie?s=5
15 november 2019Anders Oud 2030 – Regiotafel Groningen- Ouderenhuisvesting in een gebied dat vergrijst en ook krimpt
Het thema van deze regiotafel is Ouderenhuisvesting in een gebied dat vergrijst en ook krimpt. In Noord-Nederland hebben vooral de gebieden Noord-Groningen en Oost-Groningen te maken met krimp. Meer info op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/15-november-2019-anders-oud-2030-regiotafel-groningen-ouderenhuisvesting-in-een-gebied-dat-vergrijst-en-ook-krimpt/ en https://www.andersoud2030.nl/agenda
15 tot en met 22 november 2019  – Niemand is hier eenzaam – ZINN locaties in Groningen en Haren
Wanneer voelde jij je voor het laatst alleen?
Veel mensen voelen zich eenzaam. Oudere mensen, maar ook jongeren. Toch heeft bijna niemand het erover.
Niemand is hier eenzaam is een coproductie van Jonge Harten en PeerGrouP Locatietheater Noord-Nederland. De voorstelling speelt op het Jonge Harten Theaterfestival. Meer informatie op https://www.peergroup.nl/projecten/niemand-is-hier-eenzaam/
19 november 2019Delfzijl – Informatiemarkt dementie voor alle inwoners in Delfzijl
Op dinsdag 19 november organiseert de gemeente een informatiemarkt over dementie voor alle inwoners van de gemeente Delfzijl en omgeving. Heeft of kent u iemand in uw omgeving met dementie? Bent u mantelzorger of betrokken als professional of gewoon geïnteresseerd in het onderwerp? Vanaf 14.15 tot 16.30 uur bent u welkom in Theater & Congrescentrum De Molenberg aan de Molenberg 11 in Delfzijl.
Meer informatie op https://www.delfzijl.nl/home/nieuws_43898/ en  https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/19-november-2019-delfzijl-informatiemarkt-dementie-voor-alle-inwoners-in-delfzijl/
20 november 2019AC Veendam – Mantelzorger der Liefde
Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios
20 november 2019 AC Hoogezand – Sprekende handen, muziektherapie
Het Alzheimer Café is bestemd voor mensen met dementie, hun partner, familie, vrienden, hulpverleners en belangstellenden. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios
20 november 2019 – Amsterdam – Zinvol ouder – Bijeenkomst over hoe zingeving en betekenis eruit ziet in een samenleving waarin we steeds ouder worden.
Veel mensen zijn op zoek naar zin en betekenis in het leven. Maar als je ouder wordt komt die vraag misschien nog wel sterker naar voren. Je werkzame leven ligt achter je. Hoe vul je die nieuwe fase echt zinvol in? Wat zijn de mogelijkheden? En waar knelt het? Meer info op https://www.aanmelder.nl/zingeving 
21 november 2019 – Groningen – Breinbieb – Spellenochtend in Forum bibliotheek De Wijert in Groningen
Onder begeleiding kan men met elkaar spellen spelen uit de BreinBiebcollectie van Bibliotheek De Wijert. Meer info op http://www.groningerforum.nl/breinbieb
21 november 2019 –Alzheimer Café Winsum e.o.  “Rouwverwerking en weer kleur geven aan het leven”
Te gast is deze avond een mantelzorger die lange tijd heeft gezorgd voor een vriendin die ongeneeslijk ziek was. Meer info op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/21-november-2019-alzheimer-cafe-winsum-e-o-rouwverwerking-en-weer-kleur-geven-aan-het-leven/
27 november 2019Nieuwegein – Een nieuwe generatie ouderenzorg – We hebben samen de kracht om het verschil te maken
Nieuwe generaties ouderen en professionals creëren onderling en samen nieuwe vormen van zorg. Ouderen staan volop in de samenleving en willen hun leven op eigen wijze voortzetten, ook als gezondheid en functioneren achteruit gaan. Vanuit positieve gezondheid ligt het accent op wat ouderen nog wél kunnen, zelf en samen met anderen – van diverse generaties en achtergronden – en het maakt niet uit waar de oudere woont. Meer informatie op https://www.eennieuwegeneratieouderenzorg.nl/
28 november 2019 – Groningen – Studium Generale – THE MAKING AND KEEPING OF MEMORY – Richard Morris
Memory is central to our life and identity. Our brains make memory traces automatically as we go about our daily life. We also forget a lot – it’s natural and functional. But what memories get kept and which are lost? Professor Richard Morris will show how the brain mediates memory.
Informatie en aanmelding en tickets op  https://sggroningen.nl/evenement/making-and-keeping-memory
29 november 2019 – Kennisfestival Ouderen langer vitaal & zelfstandig
Op vrijdagochtend 29 november 2019 staat het thema ‘Ouderen langer vitaal & zelfstandig’ centraal op de jaarlijkse werkconferentie van de Zorgmonitor Groningen; dit maal in de vorm van een kennisfestival over preventief investeren in wonen, welzijn en zorg in de buurt.
OKTOBER 2019
Woensdag 30 oktober 2019  – Aanvang 13.00  uur
Thuis kunnen blijven wonen voor mensen met dementie en kleinschalig wonen als het thuis niet langer gaat
Mensen met dementie hebben dezelfde behoeften als ieder ander mens. Ze willen de draad van hun leven – ondanks de ontwrichtingen – oppakken met hun dierbaren. Blijven wonen in een eigen woning waarin zij zich thuis voelen. Waar nodig ondersteund met zorg totdat het thuis echt niet meer gaat. Hoe kunnen zij langer thuis blijven wonen met technologie en domotica zodat zij zich als mens met dementie ook veilig voelen?
Kunnen mensen met dementie ook in een woonvoorziening met een klein aantal mensen wonen in plaats van dat zij verhuizen naar een grootschalig verpleeghuis?
Hierover gaan we met elkaar in gesprek! Veel informatie over wat mogelijk is, maar ook over waar we naar toe moeten. Wat is daarbij nodig? Daar gaat deze bijeenkomst over!
Voor wie – Deze bijeenkomst is voor ouderen die nadenken over hun toekomst, ouderen met (lichte) dementie en hun familie, ouderen organisaties, de gemeente Groningen (WIJ-team, beleid, wethouders, gemeenteraad) en overige gemeenten, woningcorporaties, welzijn- en zorgorganisaties en mensen die werken in het welzijn en de zorg voor mensen met dementie en overige belangstellenden.
Locatie – Het Dok, Kajuit 4 in Groningen
(goede parkeermogelijkheden en goed bereikbaar met openbaar vervoer)
Lees meer in de  Info en Uitnodiging 30 oktober 2019 Thuis blijven wonen en kleinschalig wonen in eigen wijk voor mensen met dementie
Aanmelding  – Bij het ZIF (Zorg Innovatie Forum) – Bij deze bijeenkomst is aanmelding vooraf verplicht. U krijgt een bevestiging. U kunt zich aanmelden door het aanmeldingsformulier op de website in te vullen https://www.andersoud2030.nl/agenda/lets-gro—wonen-en-dementie
Meer info ook op  https://letsgro.nl/event/wonen-en-dementie/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Woensdag 30 oktober 2019 – Aanvang 19.00 uur.
Mantelzorg – zorgen voor uw naaste bij mensen met geheugenstoornissen en dementie
Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg: je bent mantelzorger, je wordt mantelzorger of je (hebt) in de toekomst hulp van een mantelzorger nodig. Ingrid Keestra is al meer dan 13 jaar mantelzorger voor haar moeder die de ziekte van Alzheimer heeft. Zoals veel mantelzorgers moest ze met vallen en opstaan haar weg vinden in de wereld van de dementie.
Met Mantelzorg der Liefde schreef ze een gids voor mantelzorgers vol praktische tips, interviews en persoonlijke ervaringen. In liefdevolle anekdotes vertelt Ingrid hoe het is om te zorgen voor een dierbare met dementie, en geeft ze adviezen over hoe je ook voor jezelf de zorg dragelijk kunt houden.
Locatie – Bioscoop FORUM GRONINGEN aan het Hereplein 73  in Groningen.
Voor wie – Deze bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten van dementie en mantelzorg. Voor mensen met dementie en hun familie; verpleegkundigen en overige zorgprofessionals, studenten, medewerkers in een WIJ-team of sociaal wijkteam die in de thuissituatie of woonvoorzieningen zoals verpleeghuizen te maken hebben met mantelzorgers.
Lees meer in de uitnodiging  30 oktober 2019 Mantelzorg en dementie
Aanmelding via letsgromantelzorg@outlook.com . Daarbij kunt u in de onderwerpregel vermelden: Mantelzorg en demente – Lets Gro – 30 oktober 2019
Meer info ook op  https://letsgro.nl/event/mantelzorg-en-dementie/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Donderdag 31 oktober 2019 – Aanvang 19.00 uur
Iedereen dementiewijs – Wat is vergeetachtigheid en dementie? Wat betekent dat voor mensen met dementie, hun gezin, familie, vrienden en de omgeving van mensen met dementie?
De nieuwe lezing/presentatie Iedereen Dementiewijs van Paul Jansen waar in korte tijd alles langs komt “wat iedereen moet weten over dementie” op een manier die “iedereen begrijpt”. De 8 inzichten van Dr. Anneke van der Plaats  komen aan de orde. Vooral de bewustwording dat mensen met dementie “niet in ons hier en nu” leven maar in “hun eigen hier en nu” is een eyeopener.
Als we het over kunnen omgaan met mensen met dementie hebben, is het vooral aan ons om ons zelf  te kunnen verplaatsen in hun “hier en nu” en niet dat van ons.. “ Als je de werking van de hersenen begrijpt, dan kan je bedenken wat ‘gunstig’ is, voor mensen met dementie.
Locatie – Het Dok, Kajuit 4 in Groningen
(goede parkeermogelijkheden en goed bereikbaar met openbaar vervoer)
Voor wie – Deze bijeenkomst is voor iedereen die meer wil weten over dementie. Ook voor mensen met dementie en hun familie, verpleegkundigen en overige zorgprofessionals, medewerkers in een WIJ-team of sociaal wijkteam, studenten en voor personeel in winkels en bedrijven.
Lees meer in de uitnodiging Uitnodiging 31 oktober 2019 Iedereen dementiewijs
Aanmelding via letsgrodementiewijs@outlook.com   . Daarbij kunt u in de onderwerpregel vermelden: Dementiewijs – Lets Gro – 31 oktober 2019
Meer informatie ook op https://letsgro.nl/event/bent-u-dementiewijs/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Donderdag 31 oktober 2019 – Aanvang 10.30 uur
Interactieve bijeenkomst over onze Nederlandse cultuur
Vanuit de Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan geeft een student op donderdag 31 oktober van 10.30 tot 11.30 uur een interactief college vanuit de culturele antropologie in de Breinbieb van de Bibliotheek De Wijert van Forum Groningen, Van Ketwich Verschuurlaan 100 in Groningen. Daarbij wordt u van harte uitgenodigd om mee te kletsen en te denken.
Wat is typisch Nederlands? Droeg u bijvoorbeeld vroeger klompen? En houdt u van een kroketje uit de muur? Ook neemt de student-docent u middels schilderijen mee naar het verre oosten.
Het kleine eigenwijze landje Nederland heeft heel wat zaken, gewoontes en dingen die je met recht tot ‘typisch Nederlands’ kunt bestempelen. Sommige onderwerpen zijn uniek voor Nederland, andere komen ook elders voor maar zijn wel typerend voor Nederland, de Nederlandse cultuur en Nederlanders zelf.
Lees meer in de  Uitnodiging 31 oktober 2019 Onze Nederlandse cultuur
Locatie – Breinbieb van de Bibliotheek De Wijert van Forum Groningen, Van Ketwich Verschuurlaan 100 in Groningen.
Aanmelding via info@groningerforum.nl t.a.v. Marieke Hopma. Daarbij kunt u in de onderwerpregel vermelden: Breinbieb – Lets Gro – 31 oktober 2019
Maximum aantal deelnemers is 25 personen.
Meer informatie ook op https://letsgro.nl/event/oud-geleerd-jong-gedaan/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Donderdag 31 oktober 2019 – Aanvang 15.00 uur
Dementievriendelijke samenleving – Theater van verheldering – Korte sketches uit het dagelijks leven van mensen met dementie.
Mensen voelen soms zich ongemakkelijk als ze iemand met dementie ontmoeten.
Maar met de juiste kennis en vaardigheden blijkt omgaan met iemand met dementie in de praktijk veel gemakkelijker te zijn.
Er is informatie beschikbaar zoals herkennen van signalen van dementie en tips, scholing en training om goed om te kunnen gaan met mensen met dementie.
Aan de hand van korte alledaagse scènes wordt u meegenomen in de wereld van dementie door Wycher van den Bremen en Ina Holtrop.
Lees meer in de uitnodiging de   Uitnodiging Dementievriendelijk en de praktijk van alledag 31 oktober 2019
LocatieHet Dok, Kajuit 4 in Groningen
(goede parkeermogelijkheden en goed bereikbaar met openbaar vervoer)
Voor wie – Deze bijeenkomst is met name voor personeelsleden en vrijwilligers van de WIJ-teams en personeelsleden gemeente Groningen en overige belangstellenden uit de “WIJ- wijken” of “Stadsdelen” in de gemeente Groningen. Daarbij bijv. ook woonconsulenten van woningcorporaties en vrijwilligers van buurtverenigingen. Belangstellenden uit andere gemeenten worden op een wachtlijst geplaatst en kunnen deelnemen als er plaats blijkt te zijn.
Aanmelding via letsgrotheatervanverheldering@outlook.com . Daarbij kunt u in de onderwerp regel vermelden: Theater van verheldering – Lets Gro – 31 oktober 2019.
Maximum aantal deelnemers is 50 personen.
Meer informatie ook op https://letsgro.nl/event/dementievriendelijke-samenleving/
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zondag 3 november 2019 – Aanvang 11.00 uur
Een lunch voor mensen met geheugenstoornissen of dementie en hun mantelzorgers bij Oud Cuisine – Komt u ook?
Zondag 3 november zorgt Oud Cuisine voor een lunch voor ouderen met geheugenstoornissen of mensen met dementie en hun mantelzorgers of vrienden. Het water liep jong én oud  uit de mond bij de eerste editie van Oud Cuisine in de Eeterie De Globe. Daarom nu elke eerste zondag van de maand vanuit Oud Cuisine een ontmoeting. Op zondag 3 november specifiek aandacht voor mensen met geheugenstoornissen of dementie.
Lees meer in de uitnodiging  3 november 2019 Lunch bij Oud Cuisine 3 november 2019 Lunch bij Oud Cuisine
Voor wie – De lunch is voor mensen met geheugenstoornissen en mensen met dementie die elk 1  mantelzorger (partner, kind of familielid) of vriend of kennis meenemen. Als er geen mantelzorger of vriend is bij alleenstaanden, dan kunt u dat bij uw aanmelding melden. Er zal dan geprobeerd worden iemand anders te vinden die met u mee kan gaan.
Locatie – Eeterie De Globe Akerkhof 22 in  Groningen
Aanmelding via oudcuisine@gmail.com .
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Overige informatie
Meer informatie over Lets Gro op https://letsgro.nl/ en e-mail welkom@letsgro.nl 
Meer informatie over Mensen met dementie Groningen op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/ en mail info@mensenmetdementiegroningen.nl .
Dit overzicht met vermelding van alle betrokken organisaties staat op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/agenda
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Betrokkenheid organisaties  – (informatie volgt – de informatie is 7 september 2019  geactualiseerd)

Het thema “together” van Lets Gro in 2019 heeft alles te maken met ouderen en mensen met dementie. Daarom vanuit “Mensen met dementie in Groningen” op het festival ook aandacht aan en met ouderen met geheugenstoornissen en mensen met dementie.
Na overleg met de projectorganisatie Lets Gro is een programma gemaakt dat gericht is op een dementievriendelijke samenleving.
Bij het maken van het programma zijn een groot aantal mensen en organisaties betrokken; soms in een gesprek, soms in een mailtje of telefoontje, soms even in de wandelgangen of soms in een werkgroepje. Dank daar voor !
De organisaties staan hierna allemaal  – per activiteit ook in de uitnodiging opgenomen – vermeld met ook een korte beschrijving van wat zij doen en een link naar hun website.

 

 

 

 

 

Let’s Gro is een inspiratiefestival  – in 2019 van 30 oktober tot en met 2 november – over de toekomst van de Stad en zijn omgeving. Samen denken en dromen over hoe de toekomst van Groningen zou kunnen zijn en elkaar laten zien wat er nu al in Groningen gebeurt en wat wij samen voor elkaar kunnen krijgen in de nabije toekomst. Vorig jaar was het thema geluk, in 2019 is dat ‘together’. Want immers: samen maken we Groningen. Samen maken we verschil als het gaat om leefkwaliteit in onze eigen omgeving. Naar elkaar omzien is en blijft belangrijk. Meer informatie op https://letsgro.nl/

Mensen met dementie in Groningen – In 2020 is de provincie Groningen vriendelijk voor mensen met dementie. In de provincie Groningen leven een 10.000 mensen met dementie (in Nederland een 290.000 mensen). Het aantal neemt toe en meer mensen blijven langer thuis wonen. Mensen die actief waren in de samenleving en ook willen blijven meedoen bij een vermoeden van dementie of na de diagnose dementie.
Het helpt als mensen met dementie in de provincie Groningen herkend worden maar ook erkend worden. Op de website informatie over dementie en ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers.  De belangrijke rol van mantelzorgers en de ondersteuning die zij nodig hebben. De organisaties in wonen, welzijn, ontmoeting en zorg. De wet- en regelgeving met de beleidsontwikkelingen. En, hoe ver zijn de Groninger gemeenten met de dementievriendelijke samenleving?
Elke maand een nieuwsbrief. Meer info op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/
WIJ Groningen is er voor alle inwoners van de gemeente Groningen. Neem contact op met het WIJ-team bij u in de buurt als u ondersteuning of hulp nodig heeft. Dit geldt ook voor bewoners die zich graag op de één of andere manier willen inzetten voor hun buurt. Meer info op https://wij.groningen.nl/
Over Lefier
Lefier staat voor wonen
Jong en oud. Studerend, werkend en werkzoekend. Kerngezond en met beperkingen. Iedereen heeft recht op een plek om ‘thuis’ te noemen. Goed wonen betaalbaar maken en houden, daar zetten wij ons elke dag voor in. Dat doen we samen met onze huurders en gemeenten.
Meer info op https://www.lefier.nl 
ZorgThuis Noorderpoort is een project dat ervoor moet zorgen dat studenten, professionals en burgers goed voorbereid  zijn op de technologische veranderingen in de zorg. In samenwerking met meerdere partners heeft ROC Noorderpoort drie fysieke ZorgThuizen gerealiseerd: een realistische omgeving waar zorgtechnologische voorlichtingen en demonstraties worden gegeven. Dit met als doel dat oude mensen en gehandicapten zo lang mogelijk gezond en veilig zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. Meer info op http://www.zorgthuisnoorderpoort.nl/
Knarrenhof® is een landelijke stichting met een maatschappelijk doel, namelijk de leeftijdsbestendige bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren.  Naast senioren bouwen wij ook voor ouders van gehandicapte kinderen, een meergeneratiehof, een jongerenhof etc. Knarrenhof heeft meer dan  13.000 deelnemers in meer dan 280 gemeenten en is een voorbeeldproject voor meerdere ministers en ministeries. In de provincie Groningen zijn we bezig in en met projecten en kansen in Garmerwolde, Marum, Sappemeer, Noordbroek, Meerstad. In Friesland Workum, Beetsterzwaag en Wolvega. In Drenthe Emmen, Tynaarlo, Meppel en Assen. Deelnemers kunnen met onze hulp zelf hun projecten starten. Meer info op https://knarrenhof.nl/
GeneratieThuis biedt praktische instrumenten voor krachtige ouderen op het gebied van wonen en technologie. Zij geven creatieve invulling aan beleid ter ondersteuning van zelfstandig wonen en eigen regie van ouderen. Meer info op https://www.generatiethuis.nl
Vier of vijf personen met dementie huren samen een huis en kopen gezamenlijk zorg in. Het zijn gewone eengezinshuizen Stichting Waardig Wonen begeleidt families, bewoners en verzorgenden in deze huiselijke woon- en zorgoplossing. Meer informatie op http://www.waardigwonen.nl/
Stichting Zorghuizen Noord Nederland is een nieuw zorginitiatief voor Zorghuizen voor mensen met dementie.   Leven als thuis.  Gemiddeld twee maal zes bewoners, samenwonend in één huishouden met ieder een eigen appartement en eigen sanitair is het uitgangspunt. Waar mogelijk aangevuld met twee appartementen voor echtparen waarvan één partner tot de doelgroep behoort. Er is een gezamenlijke huiskamer waarin men overdag samen woont, eet en drinkt en activiteiten worden georganiseerd. Meer info op https://www.zorghuizennoordnederland.nl/
Het Zorg Innovatie Forum (ZIF) is een netwerk van ruim 40 organisaties in Noord-Nederland. Zij maken zich sterk voor structurele innovatie op het gebied van gezondheid. Inclusie is daarbij een sleutelwoord. Zij  inspireren onze partners en helpen hen bij vernieuwingen. Meer informatie op https://www.zorginnovatieforum.nl/
Anders Oud 2030 is het ouderenprogramma in Noord- en Noordoost-Nederland dat wil bijdragen aan de zorg voor en welzijn van ouderen in dit gebied. Hun stem is hierbij leidend en hun ervaringen, wensen en behoeften rondom het gelukkig, gezond en vitaal ouder worden staan centraal. Dit vraagt om betrokken en persoonlijk contact in samenwerking tussen ouderen en professionals. Anders Oud 2030 speelt hierin een verbindende rol. Meer info op https://www.andersoud2030.nl/
De Raad van Ouderen adviseert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en andere partijen die actief zijn in de ouderenzorg en vraagt aandacht voor relevante thema’s. De raad die bestaat uit ouderen die ook actief zijn in regionale en landelijke ouderennetwerken; in Noord Nederland is dat de Ouderendelegatie Friesland-Groningen. Meer info op https://www.beteroud.nl/raad-van-ouderen
Ingrid Keestra is al meer dan 13 jaar mantelzorger voor haar moeder die de ziekte van Alzheimer heeft. Zoals veel mantelzorgers moest ze met vallen en opstaan haar weg vinden in de wereld van de dementie. Met “Mantelzorg der liefde”  schreef ze een gids voor mantelzorgers vol praktische tips, interviews en persoonlijke ervaringen. In liefdevolle anekdotes vertelt Ingrid hoe het is om te zorgen voor een dierbare met dementie, en geeft ze adviezen over hoe je ook voor jezelf de zorg dragelijk kunt houden. Openhartig vertelt ze hoe ze omgaat met verdriet en frustratie, en hoe ze de situatie van haar moeder uiteindelijk leert accepteren. En ze ontdekt dat er zelfs in het verpleeghuis nog altijd plaats is voor verwondering, ontroering en plezier. Meer info op https://www.mantelzorgerderliefde.nl/
Platform Hattinga Verschure heeft als doelstelling het collectief behartigen van de belangen van de (ex-)mantelzorgers in de provincie Groningen. Meer info op https://www.sphv.nl 
Steunpunt Mantelzorg Groningen – Alle mantelzorgers in de stad Groningen en mantelzorgers die zorgen voor iemand in de stad Groningen kunnen een beroep doen op het steunpunt. Beroepskrachten en vrijwilligers van het Steunpunt Mantelzorg bieden verschillende vormen van ondersteuning. Ze bieden een luisterend oor en zoeken samen met de mantelzorger naar oplossingen voor problemen. Meer info op https://www.humanitas.nl/afdeling/Groningen_Stad/mantelzorg/steunpuntmantelzorg/
Mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers zijn het cement van onze samenleving. Ruim 4 miljoen Nederlanders bieden informele hulp aan familieleden, buren of vrienden. Zorg je voor iemand in de provincie Groningen? Mantelzorg Groningen deelt hierover graag informatie. Meer informatie op  https://mantelzorggroningen.nl/  en een overzicht van alle steunpunten mantelzorg in de Provincie Groningen op https://mantelzorggroningen.nl/adviessteun/lokale-steunpunten 
Voor senioren die meer cognitief uitdagende activiteiten willen volgen, organiseert Stichting Oud Geleerd Jong Gedaan interactieve colleges gegeven door studenten, zodat generaties worden verbonden en kennis wordt gedeeld. Er zijn collegereeksen ontwikkeld, speciaal voor mensen met geheugenstoornissen en mensen met dementie. Meer info op https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/
Hoe werkt het brein? Hoe goed is jouw geheugen? En wat is dementie? Op deze vragen kun antwoord krijgen bij BreinBieb in de Groninger Forum bibliotheek De Wijert. BreinBieb beslaat het hele spectrum van onthouden en vergeten: van leuke thema’s zoals begrijpen en het ‘fit houden’ van het geheugen tot serieuze onderwerpen zoals dementie en mantelzorg. Je vindt er boeken en spelletjes voor het activeren en fit houden van het geheugen. Je mag alle materialen lenen. Je kunt ook langskomen met vragen of voor een doorverwijzing naar instanties rondom dit onderwerp in de gemeente Groningen. Meer info op https://www.groningerforum.nl/nl/breinbieb-collectie
Dementiewijs staat voor genuanceerde, eerlijke en vooral ook praktische informatie over dementie, de zorg bij dementie en alles daar omheen. Achter Dementiewijs staat Paul Jansen. Als Wegwijzer in Dementie is zijn missie iedereen, van leek tot professional, dementiewijs maken. Paul Jansen is ook auteur van het naslagwerk over dementie: “Dementiewijs”. Meer info op http://dementiewijs.nl/
Het Netwerk Dementie Groningen (NDG) is een samenwerkingsverband van partijen die zich bezighouden met het verbeteren van dementiezorg op het gebied van informatievoorziening, vroegsignalering, diagnostiek, participatie, begeleiding, zorg en behandeling. Zij streven ernaar de dementieketen (lokaal en provinciaal) verder te versterken en te verankeren. Dit willen zij bereiken door alle betrokken partijen, zoals zorgaanbieders, gemeenten, welzijnsinstellingen, huisartsen en ziekenhuizen, met elkaar te verbinden. Meer info op https://www.dementiegroningen.nl/
Voor de hele provincie Groningen biedt de afdeling Groningen van Alzheimer Nederland ondersteuning aan mensen met dementie, hun mantelzorgers, hun familie en iedereen die dicht bij de patiënt staat. De afdeling kent 12 Alzheimer Cafés met vrijwel elke maand activiteiten. Meer informatie op https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/groningen
In Nederland leven naar schatting 270.000 mensen met dementie. Omdat we steeds ouder worden, stijgt dat aantal in 2040 naar 550.000. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis. Zij willen de komende jaren Nederlanders bewust maken van de impact van dementie op de samenleving. Het helpt als mensen dementie niet alleen herkennen, maar vervolgens ook iets kunnen betekenen voor iemand met dementie of een mantelzorger. Daarom bieden zij trainingen ‘Omgaan met dementie’. Online, maar ook op locatie. Meer informatie op https://samendementievriendelijk.nl/

Ina Holtrop en Wycher van den Bremen zijn samen gedragsgenerator!
“Vaak ervaren mensen gedrag bij dementie als ingewikkeld. Door kennis en ervaringen te delen en te experimenteren met gedrag ontstaan nieuwe inzichten over hoe je kunt handelen in concrete situaties.
Welk gedrag wil je bereiken? Wat zeg je dan, hoe sta je erbij, wat doe je wel en wat doe je niet? Door uitwisseling kun je deze kennis verder ontwikkelen en benutten. Gedragsgenerator probeert dit op een creatieve manier op te wekken voor een breed publiek. Gedragsgenerator helpt mee in het zoekproces, maar mensen dragen zelf de sleutel tot verandering. Als je je focus legt op betrokkenheid en op alle talenten in de samenleving dan kom je ver. Onze ervaringen zijn positief”.
Meer informatie op Facebook  https://nl-nl.facebook.com/Gedragsgenerator

 

 

Oud Cuisine zag dat veel ouderen het gevoel kregen buiten de maatschappij te staan. Eenzaamheid is een taboe maar Oud Cuisine is voor hen geen medelijdenproject.
Zij – 3 studenten met een aantal vrijwilligers – willen een positieve boodschap brengen. Daarom is de insteek: heeft u zin om samen met ons te koken en andere ouderen en jongeren te leren kennen?
Meer informatie op Facebook – https://www.facebook.com/Oud-Cuisine-464445054117085/