Vlagtwedde (Westerwolde) zet in op een vroegtijdige signalering van mensen met dementie – Januari 2017

De reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op de brief van Alzheimer Nederland afdeling Groningen (september 2016) aan de gemeenteraden in de provincie Groningen waarin gevraagd wordt hoe de WMO middelen besteed worden en hoe dementievriendelijk de gemeente is, luidt dat in Vlagtwedde weliswaar sprake is van onderbesteding van het WMO-budget voor dagbesteding, begeleiding en ondersteuning, maar dat de inwoners de zorg en ondersteuning die ze nodig hebben om zelfredzaam te zijn en te kunnen participeren in de samenleving wordt geboden. Er is geen sprake geweest van bezuiniging en elke aanvraag wordt zorgvuldig beoordeeld, met inachtneming van het keukentafelgesprek. Ook is er een aanbod voor dagopvang en begeleiding door meerdere zorgleveranciers. Ook is er bij de welzijnsstichting Rzijn binnen de sector Ouderenwerk deskundigheid op het gebied van dementie. Daarnaast wordt samengewerkt met team 290, een onderdeel van Lentis, gericht op psychogeriatrie.

Bij de gemeente is voldoende bekend dat mensen met dementie zonder diagnose vooraf aanspraak kunnen maken op casemanagement dementie.

Het beleid is gericht op een vroegtijdige signalering van dementie en een doorontwikkeling van het hulpaanbod. Het begrip dementievriendelijke gemeente is bekend en dit gedachtegoed wordt een warm hart toegedragen. Belangrijke elementen hierin zijn dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen en kunnen blijven participeren in de samenleving.

De website www.samendementievriendelijk.nl bevat volgens de gemeente concrete tips en adviezen hoe dementie is te herkennen en hoe we de mensen met dementie zo goed mogelijk kunnen helpen. De training is verspreid onder de WMO-consulenten. Het team is voldoende toegerust zijn om problemen in kaart te brengen en heeft daarbij voldoende kennis van alle voorkomende ziektebeelden.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.