Mensen met Dementie Groningen – Oproep aan de politieke partijen – Gemeenteraadsverkiezingen en ouderen en de inwoners met dementie

Op 16 maart 2022 mag iedereen naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen, die dan in het hele land worden gehouden. Wonen, welzijn en zorg wordt beleefd en geregeld op lokaal niveau in eigen dorp of eigen wijk. Daarom heeft de gemeente een zeer belangrijke taak voor haar inwoners. De politieke partijen vormen samen de gemeenteraad; het hoogste orgaan binnen de gemeente.
Ouder worden of de diagnose dementie is niet “partijgebonden”. Daarom deze oproep aan de politieke partijen die meedoen aan de verkiezingen. Maak helder in uw programma en beloften wat u gaat betekenen voor ouderen en mensen met dementie.

Toename aantal ouderen en mensen met dementie
Nederland vergrijst immers in hoog tempo. De prognose is dat er in 2040 meer dan 2,4 miljoen 75-plussers zijn. Als je ouder wordt betekent het overigens niet vanzelfsprekend dat je zorg nodig hebt. Het aantal mensen met dementie is in 2021 een 300.000 en zal ook nog toenemen.
Als je ouder wordt of de diagnose dementie krijgt, blijf je graag zo lang mogelijk thuis wonen in je eigen omgeving. Het beleid wonen, welzijn en zorg is steeds meer een lokale aangelegenheid geworden. Immers, daar wonen en leven de mensen. Het is dan ook logisch dat lokale partijen hun verantwoordelijkheid hebben of verder nemen om bij te dragen aan een goed wonen met goede zorg en welzijn voor hun inwoners.

Hoe kunt u als politieke partij dat doen?
Door bijvoorbeeld in uw campagne en folders de volgende informatie op te nemen:

Onze partij zorgt ook voor ouderen en mensen met dementie
Onze partij gaat zorgen voor een dementievriendelijke gemeente waarbij mensen met dementie – ook al hebben zij de diagnose dementie – als mens blijven worden gezien.
Wij bevorderen dat zij langer thuis kunnen blijven wonen als zij dat willen en kunnen. Met daarbij voldoende ondersteuning waarbij de regelgeving geen belemmering is; dat vraagt om afstemming tussen de WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en ZvW (zorgverzekeringswet).
Daarbij hoort ook voldoende aandacht voor de mantelzorgers; de informatie voor hen moet tijdig beschikbaar zijn zodat zij niet overbelast worden. Even een adempauze voor hen met voldoende respijtzorg vindt onze partij nodig.
Als het thuis blijven wonen, niet langer gaat voor ouderen en mensen met dementie, dan vinden wij het belangrijk dat naast verpleeghuizen er andere vormen van wonen mogelijk zijn zodat mensen in de wijk of het dorp kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld kleinschalig wonen met 5 à 6 mensen met dementie met 24-uurszorg in huis, grotere vormen van kleinschalig wonen in kleine zorgvastgoedcomplexen met 12 tot 24 mensen met dementie en ook hofjes waar ouderen vitaal ook elkaar ondersteunen.

Meer informatie en een toelichting staat in de  Oproep aan de politieke partijen – Gemeenteraadsverkiezingen en ouderen en de inwoners met dementie – Mensen met Dementie Groningen – 25 augustus 2021  en het daarbij behorende persbericht Persbericht Mensen met Dementie Groningen 25 augustus 2021 – Oproep aan de politieke partijen – Gemeenteraadsverkiezingen en ouderen en de inwoners met dementie

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.