Mezzo Respijttool voor gemeenten helpt mantelzorgers

Mantelzorgers zijn vaak dag en nacht bezig om voor iemand te zorgen. De gemeente wil dat mantelzorgers op tijd (preventief) ondersteund worden, zodat ze op adem komen en niet overbelast raken. Een zorgpauze (respijtzorg) geeft mantelzorgers de mogelijkheid om tijdelijk zorgtaken over te dragen aan een ander.
Immers, u hoeft de zorg voor uw naaste niet alleen te doen. Het is belangrijk om te voorkomen dat u overbelast raakt. Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel u als mantelzorger een adempauze te geven. Incidenteel om een keer op vakantie of naar de kapper te gaan, maar meestal structureel om een dag in de week aan huishouden, betaald werk, sociale contacten of ontspanning te besteden.

Mezzo Respijttool
Mezzo heeft veel ervaring in het afstemmen van het respijtaanbod op de vraag die leeft bij burgers. Dit is iets waar veel gemeenten mee worstelen. Mezzo heeft een tool gemaakt waar gemeenten hun voordeel mee kunnen doen om na te gaan waar mantelzorgers behoefte aan hebben, welk aanbod er aan respijtzorg al is en hoe de respijtzorg nog beter kan aansluiten bij de behoefte van haar burgers. En, als er een overzicht is hoe zorg je er voor als gemeente dat de inwoners van de gemeente goed op de hoogte zijn en blijven.
Meer info op https://respijttool.mezzo.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.