Themabijeenkomst Wet Zorg en Dwang op 17 oktober 2018

zaVie houdt een bijeenkomst over de nieuwe Wet zorg en dwang (Wzd). Deze wet regelt de rechten van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie) die onvrijwillige zorg krijgen.

De Wzd gaat in op 1 januari 2020 en kan gevolgen hebben voor mensen met een Wlz-indicatie in de gehandicaptenzorg en ouderenzorg, zoals in instellingen, kleinschalige woonvormen, centra voor dagbesteding en in de thuissituatie.

Inhoud bijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst gaan zij  in op de volgende vragen:
Wat zijn de gevolgen voor cliënten (en familie en medewerkers) die wonen in een woonvorm waar tot nu toe de BOPZ niet van toepassing is?
Wat zijn de verschillen tussen de BOPZ en de nieuwe Wet zorg en dwang?
Wat betekent de nieuwe wet voor mensen die thuis zorg ontvangen?
Wat betekent de nieuwe wet voor familieleden?

Brochure Zorg en Dwang
Na afloop van de bijeenkomst krijgt u de brochure ‘Over de nieuwe Wet Zorg & Dwang’ – in makkelijk Nederlands – mee naar huis, zodat u de informatie later nog eens rustig kunt nalezen.

Wanneer en waar?
De bijeenkomst vindt plaats:
op 17 oktober 2018;
van 19.30 tot 21.30 uur;
in Van der Valk Hoogkerk, Borchsingel 53, 9766 PP Eelderwolde (langs de A7, afslag 35 Hoogkerk/Peize, OV: P+R Hoogkerk).

Aanmelden
Vanwege de catering is aanmelden voor de bijeenkomst verplicht. Dit kan bij Zorgbelang Groningen, info@zorgbelang-groningen.nl.
Koffie/thee staat klaar en er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst.

Over de organisatie
De bijeenkomst wordt georganiseerd door zaVie i.s.m. Samen Sterk voor kwaliteit. zaVie is dé belangenbehartiger voor én van alle mensen die zorg, aandacht en ondersteuning nodig hebben in de provincie Groningen. ZaVie is medio 2018 ontstaan uit een fusie van: de Organisatie Samenwerkende Ouderenbonden (OSO) – provincie Groningen; de Provinciale Chronisch zieken en gehandicaptenraad Groningen (PCG);
het Provinciaal GGz-Belangenplatform Groningen; het Verstandelijk Gehandicapten-BelangenPlatform Groningen.
Samen Sterk voor kwaliteit is een samenwerkingsverband van cliëntenorganisaties Ieder(in), KansPlus, LSR en LFB, samen met VGN, Zorginstituut, IGZ, MEE, ZN, NVAVG en wordt gesteund door het ministerie van VWS. Samen Sterk voor kwaliteit is onderdeel van de Kwaliteitsagenda, een meerjarig landelijk project dat erop is gericht om de kwaliteit van de zorg te verbeteren.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.