Nieuwsbrief November 2018 Mensen met dementie in Groningen

In deze Nieuwsbrief actuele wetenswaardigheden. Zie vooral ook de bijeenkomsten publieksvoorlichting mensen met dementie en de informatie over mantelzorg; zie ook https://www.dagvandemantelzorg.nl/ en in Groningen https://mantelzorggroningen.nl/ ; Prijsvraag: het beste dementie-idee van Nederland; Manifest voor en door mensen met dementie—Oproep tot ondertekening; Kleine portemonnee maakt kwetsbare oudere nóg kwetsbaarder – Onderzoek naar alternatieven voor het verzorgingshuis; Beoordeel zelf hoe GPS-systemen mensen met dementie kunnen helpen.
Lees meer in Nieuwsbrief November 2018 Nieuwsbrief Mensen met Dementie in Groningen

Een overzicht:

PUBLIEKSVOORLICHTING

Publieksvoorlichting dementie (voor alle inwoners, organisaties en de middenstand van de betreffende gemeenten)

Publieksvoorlichting dementie in Het Hogeland—Bedum, De Marne, Eemsmond en Winsum – Donderdag 7 november 2018 van 18.30 tot 22.00 uur

Informatiemarkt—lezing Paul Jansen Wondere Wereld van Dementie – 13 november Delfzijl

Een 250 a 300 inwoners van Veendam maakten al kennis met dementievriendelijk Veendam op 17 oktober 2018

MANTELZORG

Op 10 november 2018 is de Dag van de Mantelzorg; daarom een heel hartelijk “dank je wel” mantelzorg(st)ers !! In deze Nieuwsbrief ook opnieuw enkele nieuwsberichten over mantelzorg die in de Nieuwsbrief Oktober hebben gestaan. Belangrijk genoeg toch!!

Mezzo Respijttool voor gemeenten helpt mantelzorgers
Dag van de mantelzorg op 10 nov 2018 Thema: Mantelzorg mag naam hebben! — Dag van de Mantelzorg 2019 – Stuur een kaartje
Op zoek naar de menselijke maat voor een mantelzorger met haar moeder met Alzheimer; toch extra hulp vanuit de WMO bij zorgval WLZ

Een goed leven met dementie – Tips voor mensen met dementie en mantelzorgers en zorgverleners

Overige informatie en wetenswaardigheden
Prijsvraag: het beste dementie-idee van Nederland

Probleemoplosser in vaste dienst?

Video’s over het lerend vermogen van mensen met dementie
Geslaagd congres ‘Gezonde Leefomgeving’
Op zoek naar de menselijke maat voor een mantelzorger met haar moeder met Alzheimer; toch extra hulp vanuit de WMO bij zorgval WLZ

Dementievriendelijk – Zien is 1, doen is 2.
Gedragsgenerator biedt scholing voor ons bij gedrag bij mensen met dementie

Jaarevent Deltaplan Dementie: de Kunst van Samen

Palliatieve zorg in beeld

Ontmoetingen en Alzheimer Café
Een plek om jezelf te zijn met dementie – Buurtcentrum maakt als ontmoetingscentrum internationaal furore – Adaptatie-Coping Model

Ga soms even uit je hoofd…: In je contact met anderen, maar zeker met mensen met dementie: ga uit je hoofd en in je hart. Zo ontstaat echt menselijk contact, en dat voel je dan ook.
Manifest voor en door mensen met dementie—Oproep tot ondertekening

Kleine portemonnee maakt kwetsbare oudere nóg kwetsbaarder – Onderzoek naar alternatieven voor het verzorgingshuis
Beoordeel zelf hoe GPS-systemen mensen met dementie kunnen helpen

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.