Gemeente Pekela is al dementieproof en dementievriendelijk – November 2016

De reactie van het College van Burgemeester en Wethouders op de brief van Alzheimer Nederland afdeling Groningen (september 2016) aan de gemeenteraden in de provincie Groningen waarin gevraagd wordt hoe de WMO-middelen besteed worden en hoe dementievriendelijke de gemeente is, luidt dat in Pekela de WMO-middelen volledig besteed worden.

De gemeente Pekela is in een recent verleden volgens de gemeente al “dementieproof” beoordeeld.

WMO-consulenten en andere professionals in het sociaal domein hebben de cursus dementie gevolgd. Er is overleg met de huisartsen geweest. Ook is de gemeente samen met Veendam en Stadskanaal een pilotgemeente “Samen Oud” waarbij in principe alle 75-jarigen elk jaar bevraagd worden of er een welzijns- of zorgtraject ingezet moet worden. Daarbij is een goede afstemming met de casemanagers van de ketenzorg dementie. De eindresultaten van deze pilot verwacht de gemeente binnenkort.

Op dit moment moeten mensen voor dagopvang nog reizen naar Stadskanaal of Winschoten. In het kader van een algemene voorziening dichtbij huis is de gemeente in gesprek met de belangrijkste zorgaanbieders. Ook vinden gesprekken plaats met organisaties over de “niet toewijsbare zorg” door wijkverpleegkundigen. De WMO-consulenten zijn goed op de hoogte van casemanagement bij zowel casemanagers als wijkverpleegkundigen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.