Subsidieoproep ZonMW – Versterking aanbod dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie

Deze subsidieoproep beoogt gemeenten te faciliteren hun aanbod aan dagactiviteiten voor thuiswonende mensen met dementie vraaggericht, toegankelijk en toekomstbestendig te maken.
Deadline 1 februari 2022 – 14.00 uur

Lees volledige subsidieoproep
Wilt u indienen? De volledige subsidieoproep kunt u via onderstaande link bekijken. Hierin staat alle specifieke informatie over deze oproep.

Doel subsidieoproep
Het doel van deze subsidieoproep is gemeenten te faciliteren hun aanbod van zinvolle dagactiviteiten goed te laten aansluiten bij de behoeften van thuiswonende mensen met dementie en hun naasten en bij de sociale en gezondheidssituatie van de doelgroep. En daarnaast gemeenten te faciliteren een toekomstbestendig beleid te ontwikkelen in samenwerking met relevante samenwerkingspartners. Het aanbod van zinvolle dagactiviteiten is goed toegankelijk en kan zowel geïndiceerde als niet-geïndiceerde zorg betreffen.

Meer info op https://www.zonmw.nl/nl/subsidies/openstaande-subsidieoproepen/detail/item/versterking-aanbod-dagactiviteiten-voor-thuiswonende-mensen-met-dementie

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.