VRAGENLIJST VOOR OUDEREN OVER THUIS IN DE WIJK

De Raad van Ouderen geeft regelmatig gevraagd en ongevraagd advies aan het ministerie van VWS, aan de verantwoordelijke minister en de Tweede Kamer.

Meer informatie over de Raad van Ouderen/ Beter Oud staat op de website https://www.beteroud.nl/raad-van-ouderen

 

Afbeeldingsresultaten voor afbeelding thuis in de wijkIn het najaar wil de raad een advies uitbrengen over het onderwerp “THUIS IN DE WIJK”Nu er vrijwel geen verzorgingshuizen meer zijn, leven ouderen veel langer in hun eigen huis. Wat zorgt ervoor dat u zich thuis voelt in uw wijk, buurt of dorp, wat ontbreekt er en wat kunnen ouderen zelf doen om dit voor zichzelf en elkaar te verbeteren? De professionele hulp wordt immers steeds schaarser met het groeien van het aantal ouderen komende jaren.

De leden van de raad waarderen het bijzonder als u deze vragenlijst uitgebreid invult, of in een groep bespreekt en de uitkomst voor 15 september naar hen terugstuurt via geesje.nijhof@phiconsultancy.nl
Uiteraard krijgt u het definitieve advies in het najaar toegestuurd.

Alvast hartelijk dank,
met vriendelijke groet namens de Raad van Ouderen
Geesje Nijhof

VRAGENLIJST

1. Voelt u zich thuis in uw wijk? Welk cijfer zou u dit willen geven op een schaal van 1 tot 10 ? (1=voel me niet thuis en 10 =voel me heel erg thuis)). Waar ligt dat aan?
2. Wat zou er kunnen verbeteren? Wat mist u in uw wijk?
3. Is er een gemeenschappelijke plek waar u andere ouderen en buurtgenoten kunt ontmoeten? Waar moet deze voor u aan voldoen? Kan u hier mede invulling aan geven?
4. Is uw tevredenheid of ontevredenheid veranderd de laatste anderhalf jaar door de Coronamaatregelen? Waar ligt dat aan?
5. Wat doet u zelf om zich meer thuis te voelen in uw wijk?
6. Welke belemmeringen ervaart u om de verbondenheid te bevorderen en wat zou u daarvoor nodig hebben van andere ouderen, buurtgenoten of zorgverleners?
7. Zijn er voldoende zorg- en welzijnsvoorzieningen in de wijk, voor nu en later?
8. Welke bijdrage levert u om andere ouderen in de wijk zich meer thuis te laten voelen? In welke vorm?
9. Weet u waar u terecht kan met goede plannen en initiatieven voor het thuisgevoel in de wijk? Heeft u ervaring met het inbrengen van een plan of initiatief?
10. Hoe belangrijk is het voor u om zo lang mogelijk fit, en gezond te blijven zowel fysiek, mentaal, sociaal en maatschappelijk?
11. Wat heeft u naast eigen veerkracht nodig om dit te bevorderen?
12. Welke activiteiten in uw huis of naaste omgeving geven u het meeste voldoening?

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.