Gemeente Appingedam ontvangt certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’

De gemeente Appingedam ontving op maandag 7 september 2020 het certificaat ‘dementievriendelijke gemeente’. Het certificaat werd uitgereikt door mevrouw Tineke Runia van de afdeling Groningen van Alzheimer Nederland. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga nam het certificaat namens de gemeente Appingedam in ontvangst.

Aantal patiënten met dementie neemt toe
Het aantal inwoners met dementie stijgt naar verwachting de komende jaren sterk in de gemeente Appingedam, zo blijkt uit cijfers van Alzheimer Nederland. Dat geldt ook voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Ouderen wonen steeds vaker en langer thuis. De gemeente heeft de taak om mensen met een beperking te ondersteunen in hun deelname aan de samenleving. De afgelopen jaren zijn stappen ondernomen om te kunnen voldoen aan het dementievriendelijk maken van de gemeente. Dit naar aanleiding van een motie die eind 2017 werd ingediend in de Damster gemeenteraad. De motie werd destijds raadsbreed door alle fracties ondersteund.

Voldoende kennis over dementie
Bij het vormgeven van een dementievriendelijke gemeente is het belangrijk dat er voldoende kennis is over dementie en het omgaan met dementerenden en hun mantelzorgers. De gemeente Appingedam heeft zich daarom aangesloten bij het Netwerk Dementie Groningen, waar kennis en praktijkervaringen worden gedeeld. Medewerkers van de gemeente, welzijnsorganisaties en supermarkten hebben trainingen gevolgd. Tools zijn gebruikt van de campagne ‘Samen dementievriendelijk’. Daarnaast is de ondersteuning van mensen met dementie en hun mantelzorgers versterkt en uitgebreid. Het hele traject is uitgevoerd samen met vertegenwoordigers van de Groninger afdeling van Alzheimer Nederland, het Netwerk Dementie Groningen, de ASWA, het Mantelzorgsteunpunt, vrijwilligers en andere betrokkenen. Wethouder Annalies Usmany-Dallinga: “We hebben te maken met een vergrijzende bevolking en hiermee is ook de kans groot dat we meer dementerende ouderen in onze gemeente krijgen. Wij bereiden ons voor op deze stijging. Het is heel belangrijk dat dementerenden en hun mantelzorgers goede zorg en ondersteuning krijgen. Ik ben trots dat wij dit certificaat mogen ontvangen, het is een blijk van waardering voor onze inzet. Samen met betrokken partners gaan we er alles aan doen om goede zorg te blijven verlenen”.

Alzheimer Nederland
Alzheimer Nederland omschrijft dementie als een verzamelnaam van aandoeningen waarbij het geheugen en de geestelijke vermogens van patiënten gestaag afnemen. Denk bijvoorbeeld aan de ziekte van Alzheimer of vasculaire dementie. Het is een ziekte die een zware ziektelast met zich meebrengt voor de dementerende en zijn of haar familie en omgeving. De cijfers wijzen op een verdubbeling van het aantal dementerenden in de komende 20 jaar. Alzheimer Nederland zet zich daarom in voor een toekomst zonder dementie en aan een betere kwaliteit van leven voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.

Bron – website gemeente Appingedam 8 september 2020

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.