Kleine portemonnee maakt kwetsbare oudere nóg kwetsbaarder – Onderzoek naar alternatieven voor het verzorgingshuis

Voor kwetsbare ouderen is het lastig een betaalbare combinatie te vinden van een geschikte woning, dienstverlening, (gezelschaps)activiteiten en 24/7 hulp in de nabijheid. Dit terwijl kwetsbare senioren juist vaker een lager inkomen hebben. Tegelijkertijd nemen steeds meer ouderen met een ruimere portemonnee het heft in eigen handen en organiseren zij zelf nieuwe vormen van wonen, welzijn en zorg. In een verkenning belichten Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg nieuwe woonzorgarrangementen. De publicatie Langer thuis is een uitgave van Platform31 en Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) en bestaat uit twee delen.

Lees meer in Kleine portemonnee maakt kwetsbare oudere nóg kwetsbaarder – Onderzoek naar alternatieven voor het verzorgingshuis en de twee publicaties  Langer thuis een verkenning-Behoeften en toekomst woonzorg voor kwetsbare senioren en Langer thuis in de praktijk-Vernieuwende woonzorg voor kwetsbare senioren op deze website https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wonen-welzijn-activiteiten-zorg/wonen

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.