Voorbereiden op de toekomst – ga als oudere zelf aan de slag—niet praten over ouderen maar met ouderen

Veel ouderen verliezen in de loop der jaren de grip op hun leven. Hoe kunnen zij er zelf voor zorgen dat ze zo lang mogelijk de regie houden? Wat kunnen zij doen om zich voor te bereiden op hun toekomst?

Het is belangrijk dat ouderen zelf, mét steun van overheden, zorginstellingen en woningstichtingen met bovenstaande punten aan de slag gaan. Niet praten over ouderen maar met ouderen !

Ouderen zelf stelden 7 aandachtspunten op.

1.Sociaal actief blijven
Onderhoud uw sociale netwerk. Neem deel aan terugkerende groepsactiviteiten. Ervaringen delen met anderen helpt om sociale contacten structureel te maken en om echte betrokkenheid te ervaren.

2.Fysiek actief blijven
Beweeg! Dit helpt om gezond en mobiel te blijven. Naast bewegen is ook een gezonde leefstijl (gezonde voeding, verantwoord alcoholgebruik en niet roken) van belang. Voorkomen is beter dan genezen.

3.Mentaal actief blijven
Lees boeken, kranten en tijdschriften, maak puzzels of schrijf brieven: zo houdt u uw geheugen in conditie.

4.Zorgen dat je mee blijft tellen
‘Ertoe doen’ is belangrijk voor ieder mens. Deze behoefte houdt niet op als u ouder wordt. Hoe? Door iets voor een ander te betekenen, van waarde zijn, uitgaan van wat wél in plaats van wat misschien niet meer lukt.

 

5.Voorbereiden op beperkingen
Denk tijdig na over een aantal belangrijke vragen zoals: Waar wil ik oud worden? Wat zijn de financiële consequenties van een nieuwe levensfase? Welke zorg en ondersteuning is er in mijn omgeving beschikbaar? Welke acties moet/kan ik nu al ondernemen?
Lees meer over het familiegesprek op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/mantelzorg-ondersteuning-mantelzorgers/mantelzorg-ondersteuning/

6.In gesprek gaan over wensen en behoeften
Denk zelf na over de toekomst, maar deel deze gedachten ook met familie en/of vrienden en zorgverleners (zoals de huisarts).

7.Gebruik maken van technologie
Blijf bij! Zorg dat technologische mogelijkheden niet te ver van u af komen te staan. Met bijvoorbeeld Whatsapp, Facetime, Skype of Facebook kunt u sociale contacten op afstand onderhouden. En voor beleidsmakers: zorg dat ouderen kunnen kennismaken met en gebruik maken van techniek zonder hoge (financiële) drempels.
Lees meer op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wonen-welzijn-activiteiten-zorg/wonen/  met informatie over langer thuis wonen en thuiszorgtechnologie.

Het is belangrijk dat ouderen zelf, mét steun van overheden, zorginstellingen en woningstichtingen met bovenstaande punten aan de slag gaan. Niet praten over ouderen maar met ouderen !
Bron Beter Oud jan 2019 en lees meer op
https://www.beteroud.nl/ouderen-voorbereiden-toekomst.html

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.