Wat doen we in de Provincie Groningen met het Advies Raad van Ouderen over verpleeghuizen en de VWS Voortgangsrapportage Thuis in het verpleeghuis?

In een advies aan minister Hugo de Jonge van VWS breekt de Raad van Ouderen (RvO) een lans voor het samenstellen van één landelijke site met goed gestructureerde informatie over kwaliteit en kenmerken van alle verpleeghuizen in Nederland. Deze site moet ouderen en mantelzorgers helpen bij het maken van een juiste keuze voor een verpleeghuis.

De Raad van Ouderen bestaat uit in totaal 20 personen die een breed netwerk van regionale en landelijke ouderenorganisaties vertegenwoordigen.

De RvO is autonoom, agendeert actuele thema’s rondom ouderen en geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de minister van VWS. In Noord-Nederland is er de regionale Ouderendelegatie Friesland-Groningen die vanuit deze twee provincies deel uit maakt van de Raad van Ouderen.

Keuzevrijheid verpleeghuis
De RvO maakt zich grote zorgen over de beperkte keuzemogelijkheden die ouderen ervaren bij de overstap van thuis wonen naar een verpleeghuis. De Raad constateert dat bijna niemand ervaart te kunnen kiezen. Maar dat men genoegen moet nemen met wat beschikbaar is.

Citaat Guus Schrijvers: In 2030 zijn er in Nederland een 104 grote verpleeghuizen nodig of 1040 kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen of mensen met dementie.
Bij continuering van het bestaande beleid, inclusief de sterkere nadruk op de eerste lijn, moeten er volgens Guus Schrijvers tot 2030 tenminste 104 verpleeghuizen voor 200 bewoners bij komen in Nederland. Of wie kleinschalig denkt, 1.040 voor 20 bewoners. Lees meer in In 2030 zijn er een 104 grote verpleeghuizen nodig of 1040 kleinschalige woonvoorzieningen voor ouderen of mensen met dementie. De grenzen van solidariteit!

Kun je oud worden in je eigen dorp of wijk? Immers, oude bomen moet je niet verplanten.

Op het platteland zijn veel verzorgingshuizen gesloten; zorg coöperaties worden opgericht en bereiken dat er vormen van wonen ontstaan zodat ouderen als zij niet langer thuis kunnen blijven wonen, dat toch zo veel mogelijk dichtbij hun eigen omgeving kunnen blijven. In de grotere steden gaat het dan niet om dorpen maar om wijken. Is er bijv. in elke wijk in de gemeente Groningen – en na de fusie met Ten Boer en Haren in elk dorp – de mogelijkheid om te verhuizen naar een klein woonzorgcentrum of moet je verhuizen naar een grootschalige verpleeghuis locatie omdat je geen keuze hebt? Zou het echt waar zijn dat alleen grootschalige voorzieningen met 96 of 124 bewoners “financieel exploitabel” ? Gelukkig toont de praktijk aan dat het – met veel “uitzoekerij” – ook anders kan.

Keuze is vaak gebaseerd op haastwerk
Een opname is vaak haastwerk en te laat in het proces, constateert de Raad van Ouderen. Als er meer tijd is tussen het stellen van de indicatie en de opname, vergroot dat de mogelijkheid om goed voorbereid te kiezen en in te schrijven bij het verpleeghuis van keuze.

Informatiebehoefte over ‘zachte’ kenmerken
Het advies van de Raad van Ouderen is om naast informatie over kwaliteit en stabiliteit van een verpleeghuis met name de ‘zachte’ kenmerken meer aandacht te geven bij de informatieverstrekking. Kenmerken als geborgenheid, autonomie, diversiteit, zingeving, aandacht voor levensvragen en palliatieve zorg. Voor ouderen is het namelijk erg belangrijk te weten of men zich thuis kan voelen in het verpleeghuis en of men kan blijven leven op de ‘eigen’ manier. De mantelzorgers willen weten of zij de zorg voor hun naaste met een gerust hart kunnen overdragen, wat zij mogen en kunnen in het verpleeghuis en wat hun plek is.

Het adviesrapport is aangeboden aan minister Hugo de Jonge en is integraal meegegaan als bijlage bij zijn voortgangsrapportage ‘thuis in verpleeghuis’. Deze rapportage is woensdag 22 mei aangeboden aan de Tweede Kamer. Bron VWS op https://www.rijksoverheid.nl
Lees meer in het Advies Raad van Ouderen keuze informatie verpleeghuizen – april 2019  en VWS 21 mei 2019 kamerbrief-over-voortgangsrapportage-thuis-in-het-verpleeghuis (1)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.