Zorg op afstand: waardering, maar ook verbeterpunten. Wat zijn jouw ervaringen als inwoner Provincie Groningen?

Dit voorjaar startte het online onderzoek naar ervaringen van inwoners van de provincie Groningen met telefonische consulten en beeldbellen. Door de coronapandemie, toenemende digitalisering en om efficiënter te kunnen werken, wordt hier steeds meer gebruik van gemaakt. Wat vinden inwoners van deze zorg op afstand? Tot nu toe zegt de helft van de deelnemers aan het onderzoek positieve ervaringen te hebben, maar er is nog genoeg ruimte voor verbetering. Om deze zo goed mogelijk aan te laten sluiten op wat patiënten en hun naasten/ mantelzorgers nodig hebben, kun je je ideeën en ervaringen – ook positieve – nog steeds delen via de vragenlijst ‘Goede zorg op afstand’ op https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/goedezorgopafstand

Waardering én verbeterpunten

De deelnemers aan het onderzoek zijn blij met de mogelijkheid van zorg op afstand: de zorg kan in coronatijd doorgaan, is veilig en – heel praktisch – het scheelt reistijd. Opvallend is dat telefonische consulten het meeste voorkomen, maar de voorkeur uitgaat naar beeldbellen. Jolanda Fritsma, projectleider bij Zorgbelang Groningen: “Patiënten missen bij telefonische consulten het oogcontact met de zorgverlener. Hierdoor ervaren ze meer afstand en zakelijkheid. En ze voelen zich minder gezien of begrepen. Ook ervaren patiënten bij een telefonisch consult minder ruimte om een naaste/mantelzorger te betrekken. Dit lukt soms ook niet omdat een zorgverlener belt op een ander tijdstip dan is afgesproken. Dat levert sowieso ongemak op: je zit – soms vol spanning – te wachten op het telefoontje, of juist op hete kolen omdat je bijvoorbeeld je kinderen van school moet halen.”

Zelf meebeslissen

Ruim 80% van de deelnemers wil zelf meebeslissen of een consult al dan niet op afstand plaatsvindt. Bovenstaande ervaringen en het niet om kunnen gaan met de computer, zijn redenen om voor een fysieke afspraak te kiezen. De ernst van een ziekte of het opvlammen van corona zijn (onder andere) redenen voor ‘op afstand’. Jolanda Fritsma: “Gezien de actualiteit hebben we voorlopig nog wel te maken met corona en daarom ook met zorg op afstand. En beeldbellen en telefonische consulten zijn ook om andere redenen blijvertjes. Nu is daarom het moment om deze samen met de mensen om wie het gaat verder te ontwikkelen en af te stemmen op wat zij nodig hebben!”

Meer ervaringen welkom

Tot nu toe hebben zo’n 250 inwoners van onze provincie de vragenlijst ingevuld. Hoe meer ervaringen worden verzameld, hoe duidelijker wordt wat er nodig is om zorg op afstand goed te organiseren. Ervaringen kunnen daarom nog steeds worden gedeeld via de vragenlijst ‘Goede zorg op afstand’ op https://vragenlijst.dezorgvraag.nl/goedezorgopafstand

Projectorganisatie – Samen werken aan beter contact in de zorg

De vragenlijst is onderdeel van het project ‘In contact in de zorg’. Dit heeft als doel om zorg op afstand, en met name beeldbellen en telefonische consulten, in onze provincie verder te ontwikkelen vanuit het perspectief van patiënten en hun naasten/mantelzorgers.
Zorgbelang Groningen voert het project uit in samenwerking met het Onderling Sterk Steunpunt – provincie Groningen, Platform Hattinga Verschure, zaVie, de Vereniging Groninger Dorpen, het Martini Ziekenhuis, Ommelander Ziekenhuis en UMCG, Zorgadvies Groningen, de Groninger Huisartsen Coöperatie en Menzis. Het project is mede mogelijk door een subsidie van de provincie Groningen.

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.