Cursus – Ontwerpen, bouwen en inrichten voor mensen met dementie. Een integrale benadering door BreinCollectief – Start 2 oktober 2018.

Een praktijkgerichte cursus. U leert waar de bouw en inrichting van binnen- en buitenruimten aan moet voldoen om mensen met dementie een gunstige leefomgeving te bieden waarin zij zich prettig voelen. Het is bekend dat de gebouwde omgeving een grotere invloed heeft op de kwaliteit van leven en gedrag van mensen met dementie (en andere hersenbeschadigingen) dan op welke andere groep ook. Op het terrein van architectuur en de inrichting van binnen- en buitenruimten kunnen we grote effecten bereiken door actuele kennis uit de neurowetenschappen en evidence based practice te combineren. Met deze kennis is precies te zeggen waar een gebouw, de inrichting van binnen- en buitenruimten aan moet voldoen om mensen met hersenschade de juiste, gunstige leefomgeving te bieden.

Voor wie
Er is nu een praktijkgerichte cursus ontwikkeld door het BreinCollectief van dr. Anneke van der Plaats. Voor architecten, interieurarchitecten, facilitair managers, vastgoedmanagers, directies, bestuurders zorgorganisaties, projectinrichters, bouwmanagers, woningcorporaties e.d.

Dr. Anneke van der Plaats bestudeerde de werking van het gezonde en van het beschadigde brein. Bij volledig gave hersenen beschikt iemand over een groot scala aan mogelijkheden tot bewust gedrag. Hoe meer er beschadigd is, hoe minder men over dit gedrag kan beschikken. Het gedrag wordt meer emotioneel bepaald en daardoor afhankelijker van externe factoren in ‘De Omgeving’.

Een niet aangepaste, ongunstige omgeving speelt dan ook een belangrijke rol bij het ontstaan van niet begrepen (probleem)gedrag. Angst en onrust worden vooral veroorzaakt door ongunstige prikkels die voortkomen uit de omgeving. In een aangepaste omgeving krijgen mensen met dementie vooral gunstige, doelgerichte prikkels aangereikt waardoor zij de fysieke omgeving en de dagelijkse gang van zaken intuïtief kunnen begrijpen. Daardoor vermindert de stress, neemt het gevoel van welzijn toe en kunnen zij zich meer adequaat en genormaliseerd gedragen. Het ligt dus voor de hand dat in de gezondheids- en welzijnszorg de ambitie groeit om te werken aan een optimale woon-leefomgeving voor mensen met dementie.

Globale inhoud
In deze cursus wordt de werking van de hersenen zodanig uitgelegd dat u meteen zelf kunt bedenken wat dat voor uw werk op het gebied van ontwerpen, bouwen en inrichten voor mensen met dementie betekent.

U zult versteld staan van de helderheid en praktische toepasbaarheid van deze nieuwe kennis. U doet algemene inzichten op en maakt kennis met potentiële interventies die gunstig zijn voor alle mensen met een hersenbeschadiging.

U kiest een project of ontwerp waar u zelf bij betrokken bent (geweest) dat gedurende de gehele cursus uw eigen casus zal zijn. Voorafgaand aan de eerste lesdag krijgt u een daaraan gerelateerde observatieopdracht. Hiermee brengt u in kaart wat gunstige en ongunstige factoren zijn in het gebouw of interieur. Tussen de bijeenkomsten in heeft u gelegenheid om het geleerde in de praktijk te brengen en werkt u aan praktijkopdrachten. Aan het eind van de cursus maakt u een plan dat het gehele proces vanaf visievorming tot en met uitvoering van bouw en inrichting behandelt. Dit plan komt interdisciplinair tot stand.

Vijf lesdagen
Hieronder is het lesprogramma op hoofdlijnen beschreven. Meer gedetailleerde informatie over de inhoud van de lessen, de inspiratiesessies en de docenten vindt u in de folder bovenaan deze pagina. Het definitieve lesprogramma voor 2018 wordt binnenkort bekend gemaakt.
1. Brain-Storm
Hoe functioneren gezonde hersenen en wat gaat er mis in het aangedane brein
De omgeving als kompas voor het brein
2. Inspiratielab
Licht als niet farmacologisch medicijn
Bouwen voor het brein
Multidisciplinair samenwerken
3. Inspiratielab II
Behoud van visie tijdens het proces
Rol van architectuur in gezondheid en geluk van mensen met dementie
4. Inspiratielab III
Van visie naar ontwerp
Presenteren van plan aan opdrachtgevers, bouwpartners en gebruikers
DEAL® Omgaan met onbegrip, onwetendheid en weerstanden
5. Resultatenlab
3 – 2 – 1
Toets: presenteren van de uitgewerkte eigen casus

Door het BreinCollectief van dr. Anneke van der Plaats
De cursus wordt georganiseerd door het BreinCollectief dat is opgericht door dr. Anneke van der Plaats (sociaal geriater). Zij bestudeerde de neurowetenschappen en maakte de complexe kennis praktisch toepasbaar via de zogenaamde Brein-Omgeving Methodiek™.

Docenten en voorbereidingscommissie
Stefan Smeenk – Onderwijsbegeleider op Politieacademie, inspirator, Arnhem
drs. Erica van de Veerdonk – Sociaal gerontoloog, adviseur Omgevingszorg, innovatieve technologie ‘Robot Roos’
Sylvia de Koning – De Koning Creaties, Omgevingsvormgever, adviseur zorginstellingen, woningcorporaties en architecten, Arnhem
Jos Slutter – Docent en adviseur Omgeving & Dementie, (N)AH begeleider, Arnhem
Toine Schoutens – FLUXPLUS BV, Tilburg
dr. ir. Paul Vlaar – Eigenaar en algemeen directeur Ooijevaar Bevlogen Bouwers, Alkmaar
drs. Arnout Siegelaar MPE MRE – Eigenaar Woonzorgconcept, Apeldoorn
ir. Jarno Nillesen – Architect, senior partner Wiegerinck Architecten, Arnhem
Lida Waterlander – Waterland Consult Organisatieadvies, Training, Coaching, Zutphen
Sjaak Aveskamp – Voormalig directeur Dementiezorg / Niet aangeboren hersenletsel / Gerontopsychiatrie bij De Zorggroep, Venray
Cursusdata
De eerste cursus in 2017 was een groot succes. Deze tweede cursus die in het najaar start omvat 5 lesdagen gedurende 5 maanden. De vijf opleidingsdagen voor de eerst volgende opleiding treft u hier onder aan:

Start 2018
2018: Dinsdag 2 oktober, 13 november.
2019: Dinsdag 15 januari, 5 maart, 23 april.

Aantal deelnemers
Het aantal deelnemers is maximaal 15 en minimaal 12.

Accreditatie en certificering
Deze nascholing sluit aan bij de primaire doelstelling om kennis op het gebied van belevingsgerichte omgevingszorg ten behoeve van meer kwaliteit van leven te versterken en vaardigheden en inzicht te vergroten. De cursus beslaat diverse vakgebieden en is direct relevant voor de beroepsuitoefening.
Accreditatie is aangevraagd.
Aan het eind van de cursus ontvangt u een certificaat.

Betalen
De kosten voor deelname aan de cursus bedragen € 1.850,- exclusief 21 % btw (€ 388,50). Dit bedrag is inclusief koffie, thee, lunch. De studiegids zal digitaal worden toegestuurd.
U ontvangt na overmaking van het cursusbedrag aanvullende informatie en uw eerste observatie opdracht.

Locatie
De cursus vindt plaats in Domus Locus, 5 minuten lopen vanaf NS station Wolfheze. Wolfhezerweg 75, 6874 AC Wolfheze.

Aanmelden en informatie
Zie de website https://www.dementie-winkel.nl/cursus-ontwerpen-bouwen-inrichten-dementie
Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@dementie-winkel.nl.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.