Gemeente Groningen jaarlijks cliënttevredenheidsonderzoek WMO – ruim 80 pct is tevreden

De tevredenheid over de WMO-ondersteuning is afgelopen jaar in Groningen opnieuw toegenomen. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek onder cliënten die WMO-ondersteuning krijgen, zoals bijvoorbeeld hulp in de huishouding. Gekeken is naar de kwaliteit van de zorg, de toegang tot ondersteuning en het contact met het WIJ-team. Ruim 80 procent van de respondenten geeft aan dat de ondersteuning past bij de hulpvraag en dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is. Bovendien geeft ook meer dan 80 procent aan dat er tijdens het keukentafelgesprek goed naar hen geluisterd werd.

Jaarlijks publiceren alle gemeenten de resultaten van hun onderzoek op https://www.waarstaatjegemeente.nl/ . De Groningse tevredenheid ligt op bijna alle vlakken in de buurt van of boven het landelijke gemiddelde. In totaal vulden 2351 cliënten het onderzoek in.

Wethouder Ton Schroor is trots op de uitkomsten van het onderzoek: “Net als vorig jaar is de tevredenheid over de ondersteuning die we onze inwoners bieden, weer toegenomen. Een groot deel van hen geeft aan een positief effect van de ondersteuning te ervaren. Zij kunnen hierdoor beter de dingen doen die zij willen en zich zelf beter redden. Drie kwart van de cliënten zegt een betere kwaliteit van leven te hebben door de ondersteuning. En dat is toch waarvoor we deze zorg bieden.”

Onderzoek
Het cliëntervaringsonderzoek bestaat uit tien vragen die elke gemeente aan haar inwoners stelt. Daarnaast is aantal verdiepende vragen gesteld, onder andere over de reden waarom men contact opnam met de gemeente, de ervaringen bij het keukentafelgesprek en over het effect van de ondersteuning.

Afgelopen jaar is veel aandacht besteed aan de bekendheid van de onafhankelijke cliëntondersteuning. De mate waarin respondenten hiermee bekend zijn is gestegen van 24% naar 27%, waar het landelijke gemiddelde op 30% ligt. Schroor: “Op dit vlak is er dus zeker nog ruimte voor verbetering. En sowieso werken wij er voortdurend aan om alle inwoners die gebruik maken van de Wmo-ondersteuning zo goed mogelijk te bedienen”.

Bron Gemeente Groningen – Gepubliceerd: 20 november 2018

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.