WIJ – team De Wijert ook dementievriendelijk in Groningen – Januari 2018

Na gesprekken met gemeente en de WIJ-organisatie (keuze WIJ-team voor dementievriendelijke wijk in Groningen) is samen met het ZIF op 31 januari 2018 een overleg geweest met WIJ-manager De Wijert (gebied Groningen-Zuid). Daar is ook een Innovatiewerkplaats De Wijert. Afgesproken is dat de WIJ-manager de Innovatiewerkplaats erbij betrekt. Mogelijk een startconferentie “dementievriendelijk De Wijert” en dan breder trekken naar diverse thema’s (vanuit gemeente loopt daarbij een initiatief “langer kunt u zelfstandig wonen” waarbij dan ook het wonen voor mensen met dementie expliciet aandacht krijgt”). Afgesproken met ZIF is dat ZIF hier de “kar trekt” samen met de WIJ-manager.
Resultaat overleg WIJ-manager, ZIF, Innovatiewerkplaats de Wijk De Wijert en Alzheimer Nederland afdeling Groningen: Innovatie werkplaats zet vraag uit bij de Innovatiewerkplaats betrokken studenten Hanzehogeschool om een communicatieplan/marketingplan “dementievriendelijke wijk” te maken; doel proces dementievriendelijke wijk van onderop op gang te brengen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.