Aandacht voor mensen met dementie in omgevingsvisie Groningen The Next City – Juli 2018

Vooruitlopend op de gemeentelijke herindeling per 1 januari 2019 heeft het College van B&W een omgevingsvisie gemaakt voor de huidige gemeente Groningen. Daarin staan strategische keuzes voor de toekomstige ontwikkeling van de stad. In een inclusieve samenleving die niemand uitsluit en waar iedereen naar vermogen meedoet, is plaats voor mensen uit kwetsbare doelgroepen met specifieke behoeften op het gebied van onder andere wonen en zorg. In The Next City zoekt de gemeente nadrukkelijk de mogelijkheid om met ruimtelijke thema’s ook sociale thema’s aan te pakken.

Als een van de middelen tegen onder andere eenzaamheid en tweedeling richt de gemeente de openbare ruimte in de wijken zo in, dat deze uitnodigt tot ontmoeting. Samen met bewoners richt de gemeente de leefomgeving veilig en gezond in, aansluitend bij de wensen van de verschillende gebruikers. Het uitgangspunt daarbij: een toegankelijke, groene openbare ruimte die senior- en kindvriendelijk is, en die uitnodigt tot ontmoeten en bewegen, is prettig voor iedereen. Specifiek voor senioren en mensen met een beperking houden we rekening met toegankelijkheid, sociale veiligheid en de inrichting van de openbare ruimte. Technologie kan daarbij bijdragen aan veilig langer thuis kunnen wonen (sensoren, domotica). De gemeente heeft rekening gehouden met de inspraakreactie van Alzheimer Nederland afdeling Groningen.

Bij de verdere uitwerking van de omgevingsvisie gaat de gemeente rekening houden met onze kwetsbare bewoners. Daarbij zijn we al in overleg met onder andere Alzheimer Nederland afdeling Groningen om te kijken hoe we de gemeente dementievriendelijker kunnen maken. Het stimuleren en faciliteren van initiatieven op het gebied van wonen en begeleiding is al onderdeel van ons uitvoeringsbeleid.

Bij ouderen is expliciet ook mensen met dementie benoemd : “Dreigend isolement voor kwetsbare doelgroepen zoals ouderen, verwarde personen, dementerenden, mensen die in armoede leven en mensen met een beperking” krijgen aandacht bij de verdere uitwerking. De behandeling van het college besluit vindt in de gemeenteraad in september 2018 plaats.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.