Blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven voor en door mensen met dementie in Groningen. Met eigen regie en ook met domotica is dat goed mogelijk. Mensen met dementie hebben dezelfde behoeften als alle mensen. Ze willen de draad van hun leven – ondanks de ontwrichtingen – oppakken met hun dierbaren. En als mens worden behandeld. Daarbij ook “hun ding blijven doen”. Blijven wonen in de eigen woning waarin zij zich thuis voelen.

Deel blijven nemen aan het maatschappelijk leven. Waar nodig ondersteund met zorg totdat het thuis echt niet meer gaat. Hoe kunt u langer thuis blijven wonen; hoe zit de sociale kaart in elkaar; welke activiteiten zijn er voor mensen met dementie; en, wat als het niet langer thuis gaat, wat dan? En, wat als na beginnende dementie u zelf niet meer kunt overzien hoe u bepaalde zaken geregeld wilt hebben. Wat betekent dat voor mijn financiën?

Naast praktische informatie ook enige achtergrondinformatie en beleidsontwikkelingen.

Voor meer specifieke informatie en beleidsontwikkelingen een link naar de informatie op deze website

1.Sociale kaart Sociale kaart

2.Wonen Wonen

3.Thuiszorg en huishoudelijke hulp Thuiszorg en huishoudelijke hulp

4.Activiteiten – ontmoeting – welzijn  Activiteiten ontmoeting en welzijn

5.Kleinschalig wonen en verpleeghuizen Kleinschalig wonen en verpleeghuizen

6.Vervoer Vervoer

7.Juridische zaken en mentorschap Juridische zaken en mentorschap

8.Financiën Financiën

9.Ziekenhuis en revalidatie Ziekenhuis en Revalidatie

10.Informatie over wet- en regelgeving en beleidsontwikkelingen op Beleid  en Wet- en regelgeving en beleid