Mensen met dementie hebben ook te maken met eigen bijdragen. In Nederland is veel geregeld in wet- en regelgeving waarbij er ook eigen bijdragen zijn. Het advies is bij elke aanvraag voor zorg en ondersteuning na te gaan wat het financieel voor u gaat betekenen. Op deze pagina voorbeelden met informatie; wet- en regelgeving wijzigt regelmatig; ga daarom ook na bij de gemeente (WMO), CAK e.d. wat de actuele wet- en regelgeving is. U kunt zich ook laten ondersteunen door onafhankelijke belangenbehartigers (kijk bij https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/onafhankelijke-clientondersteuning-belangenbehartiging). Op deze pagina ook info over Zicht op Geld voor ouderen die naar een verpleeghuis gaan.

Eigen bijdrage voor zorg
De overheid betaalt meestal het grootste deel van uw zorgkosten. Het deel dat u zelf betaalt, heet de eigen bijdrage. U krijgt een rekening voor de eigen bijdrage van het CAK of van uw zorgverzekeraar.

De vergoeding van uw zorgkosten kan onder drie verschillende regelingen vallen:

1.De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
2.De Wet Langdurige Zorg (WLZ)
3.Uw Zorgverzekering

Eigen bijdrage WMO
Ontvangt u zorg die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning? Deze zorg wordt betaald door de gemeente.

WMO – Wat verandert er in 2019? En later?

Regelmatig veranderen wetten en regelingen. Als voorbeeld de verandering in 2019. ga zelf altijd na wat de actuele wetgeving is!. Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO):
We kijken niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage.
Iedereen betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken.
Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
Bron en meer informatie (december 2018) op https://www.hetcak.nl/

Eigen bijdrage voor langdurige zorg
De overheid betaalt meestal het grootste deel van uw zorgkosten. Het deel dat u zelf betaalt, heet de eigen bijdrage. U krijgt een rekening voor de eigen bijdrage van het CAK of van uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage voor zorg vanuit de zorgverzekering
Voor sommige ziektekosten uit het basispakket betaalt u een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor kraamzorg en hoortoestellen.

De overheid bepaalt elk jaar voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die bijdrage is. Kijk voor de hoogte eigen bijdrage 2018 op https://www.rijksoverheid.nl of raadpleeg uw zorgverzekeraar.

Hoogte eigen bijdrage en rekenhulp
Bij elk van die regelingen moet u vaak een deel van de kosten zelf betalen. Dat is de eigen bijdrage.
De hoogte van uw eigen bijdrage voor WMO en WLZ is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage voor WMO en WLZ. Het CAK stuurt u ook de rekening. Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage – voor een deel – in te houden op uw uitkering.

Er is een Eigen Bijdrage Rekenhulp.

U vindt informatie over uw eigen bijdrage en kunt u een indicatie berekenen van uw eigen bijdrage. Meer informatie op https://www.hetcak.nl/ .

Hulpwijzer Midden-Groningen
Er zijn ook gemeenten die een eigen hulpwijzer hebben met aanvullende informatie. Op Hulpwijzer Midden-Groningen kunt u terecht voor vragen in het dagelijks leven over wonen, zorg, geld, werk, vervoer, actief zijn en jeugd en gezin.

Hulpwijzer Midden-Groningen helpt u bij het zoeken naar passende oplossingen voor uw eigen situatie.

Lees meer op https://hulpwijzer.midden-groningen.nl .

 

 

Kosten wonen en zorg
Wat zijn de kosten van wonen en zorg. Vragen als “wat kost het als ik verhuis naar een zorgwoning? En, als ik thuis blijf wonen, wat kost dan de zorg aan huis?” komen vaak voor. Een antwoord op deze vragen hangt van ieders persoonlijke situatie af. Om meer inzicht te geven heeft WoonZ een e-book samengesteld.
Persoonlijke situatie
In dit e-book staan vier persoonlijke situaties centraal. Dit zijn fictieve verhalen opgesteld aan de hand van interviews met senioren. In ieder verhaal “hoppen” we met sprongen van 10 jaar door de levensfases van de senioren heen. Wat speelt er rond het 65ste, 75ste en 85ste levensjaar? Wellicht herkent u zich in een van de situaties of zet het u aan het denken over later.
Eigen huishoudboekjes
Ieder verhaal heeft een eigen huishoudboekje. Met deze huishoudboekjes trachten ze niet compleet te zijn, maar u een idee te geven hoe woon- en zorgkosten van invloed kunnen zijn. Persoonlijke in- en uitgaven bepalen of u voor specifieke regelingen in aanmerking komt en is bepalend voor de hoogte van mogelijke eigen bijdragen.
Experts
Over kosten voor wonen en zorg leven veel vooroordelen. Een team van experts vertelt u in heldere artikelen de feiten. Zij legden een zorgeconoom de meest gehoorde vooroordelen voor.
Hij laat u klip en klaar weten of een vooroordeel waar of niet waar is Bron – maart 2019 – https://www.woonz.nl Lees meer in Kosten wonen en zorg hoe zit dat WOONZ januari 2019

Zicht op geld – VerpleeghuisVoordeel

Gaat uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis wonen? Dan zit u volop in een emotionele periode. Een periode van afscheid nemen, loslaten en mogelijk schuldgevoelens. Ondanks al die emoties wordt wel van u gevraagd om belangrijke keuzes te maken. Keuzes die ook gaan over geld. Veel senioren met een partner in een zorginstelling maken zich zorgen over hun geldzaken. Zicht op Geld – opgericht vanuit een mantelzorgster – neemt die zorgen weg én zorgt ervoor dat zij gemiddeld €7.000 per jaar meer te besteden hebben (gegevens oktober 2021). Meer informatie op https://www.verpleeghuisvoordeel.nl

AOW en een partner in het verpleeghuis
Opname in een verpleeghuis is soms onvermijdelijk, bijvoorbeeld vanwege dementie of een ernstige lichamelijke aandoening. Als het niet langer verantwoord is om uw partner thuis te verzorgen, dan is apart gaan wonen de enige mogelijkheid. Als uw partner naar een verpleeghuis gaat, dan krijgt ook de Sociale Verzekeringsbank (SVB) daarvan bericht. De SVB stuurt u vervolgens een brief over de mogelijkheden als u beiden apart gaat wonen. Daarin staat dat u zich kunt laten registreren als duurzaam gescheiden levend voor de AOW. Als u dit doet, krijgt u beiden de hogere AOW voor alleenstaanden. Misschien is uw eerste reactie dat u niet wilt scheiden voor het geld. Dat is een begrijpelijke gedachte, want in een huwelijk gaat het in de eerste plaats natuurlijk om liefde en zorg voor elkaar. Juist daarom is het goed om te weten dat er geen officiële echtscheiding voor een rechtbank nodig is. U blijft gewoon getrouwd. Alleen voor de AOW gaat u voortaan duurzaam gescheiden door het leven. Het is belangrijk om goed na te denken over de keuze die de SVB u vraagt te maken. Als u kiest voor duurzaam gescheiden leven omdat dat voor de AOW gunstig is, kunt u dat niet meer terugdraaien. Lees meer in het volgende artikel (NB. de wet- en regelgeving wijzigt regelmatig; ook de bedragen; ga daarom na wat actueel is) AOW en een partner in het verpleeghuis