Mensen met dementie hebben ook vervoer nodig als zij niet meer zelfstandig kunnen reizen. Naast het normale openbaar vervoer van tram, bus, metro en trein zijn er veel andere mogelijkheden om op uw plaats van bestemming te komen. En, zijn er vergoedingen voor de mantelzorgers?

Vervoer
Als u nog wel in staat bent om actief aan het verkeer deel te nemen maar geen auto meer kan of wil rijden dan zijn er ook andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld:

Rolstoelen en elektrische rolstoelen vraagt u aan bij uw gemeente.

Voor terreinen zoals het strand zijn strandrolstoelen met “dikke banden”. “Vroeger waren mijn ouders echte strandmensen”, vertelt Jacqueline. “Het is heerlijk om hier samen met mijn vader te zijn. Het is lang geleden. Dankzij de strandrolstoel kunnen we de zee van dichtbij ervaren. Als je slecht er been bent, lukt het anders gewoon niet meer.”

De e-bike maakt fietsen tot op hoge leeftijd mogelijk. Dankzij de elektrische trapondersteuning legt u makkelijk grote afstanden af.

De scootmobiel is met zijn maximumsnelheid van 18 km/uur een goed vervoersmiddel voor de dagelijkse boodschappen en uitjes in de directe omgeving.

De Canta kunt u zien als de uitgebreide versie van de scootmobiel. Er is plaats voor twee personen en de maximumsnelheid is 45 km/uur. Met een Canta mag u nog steeds op het trottoir rijden en ook in wandelgebieden is de Canta welkom.

In de brommobiel is plaats voor twee personen en het voertuig heeft een maximumsnelheid van 45 km/uur. Met een brommobiel mag u niet meer het trottoir op en ook wandelgebieden zijn verboden terrein. Een brommobiel wordt niet gezien als officieel hulpmiddel, waardoor u in principe geen recht heeft op een tegemoetkoming via de WMO.

Vervoer als het niet meer alleen kan

U kunt zich ook verder oriënteren bij de gemeente of bij organisaties voor vervoershulpmiddelen.

Vrijwilligers
Vaak komt het erop neer dat de mantelzorgers of kennissen voor het vervoer zorgen. Vrijwilligersorganisaties hebben ook mensen die beschikbaar zijn voor vervoer.

Fietsmaatjes
Door middel van Fietsmaatjes worden mensen, die nog graag willen fietsen maar dit niet meer zelfstandig kunnen, fietstochten aangeboden van circa 1 tot 3 uur. Dit zijn fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning. Bijrijders zitten naast de bestuurder en hebben de mogelijkheid om zelf mee te trappen.

Fietsmaatjes, een vrijwilliger en een gast, maken samen heerlijke fietstochten op een duofiets met elektrische trapondersteuning. De gasten kunnen niet meer zelfstandig fietsen; dankzij Fietsmaatjes kan dit weer! Samen hebben de fietsmaatjes gezellig contact, genieten van hun eigen omgeving en zijn gezond in beweging. Totaal fietsen er in Nederland ruim 600 gasten en bijna 500 vrijwilligers rond op een van onze 30 duofietsen!

Bron en info d.d. 9 augustus 2018 op Fietsmaatjes https://fietsmaatjes.nl/

 

ANWB AutoMaatje
Nederland telt ruim 4 miljoen ouderen.

25 procent daarvan voelt zich eenzaam. Dat komt vooral omdat ze niet meer mobiel zijn. Geen vervoer betekent dat meer dan 1 miljoen mensen geïsoleerd raken. Met ANWB AutoMaatje kunnen zij weer meedoen in de maatschappij. Lees meer op https://www.anwb.nl .

Openbaar vervoer
Op veel stations in Nederland is assistentie mogelijk, maar u moet dit wel vooraf regelen; online of telefonisch. De assistent brengt u naar het juiste perron en helpt u in de trein.
Bent u 65 jaar of ouder? Dan krijgt u korting op het basistarief bij bus, tram en metro. Maar alleen als u een persoonlijke OV-chipkaart heeft. U vraagt zo’n persoonlijke OV-chipkaart aan op de website https://www.ov-chipkaart.nl.

Met een OV-begeleiderskaart reist een begeleider gratis met u mee. De kaart staat op uw naam, u kunt dus met verschillende begeleiders reizen. Informatie over het aanvragen van een OV-begeleiderskaart vindt u op de website https://www.ov-begeleiderskaart.nl .

Vervoer vanuit de WMO of Zorgverzekeraar
Er is een verschil in lokaal en regionaal vervoer en vervoer over langere afstanden. Ook is er medisch vervoer. Er zijn voorzieningen als het lopen niet meer gaat of er niet meer met de eigen auto gereden kan worden. Een eigen bijdrage is er is; voor begeleiders zijn er vergoedingen.

Lokaal en regionaal vervoer
Uw gemeente regelt vervoer voor iedereen met een ziekte of beperking. Het gaat om lokaal en regionaal vervoer. Bijvoorbeeld vervoer om in uw buurt of regio te winkelen, uit te gaan, familie en vrienden te bezoeken of naar een ontmoetingscentrum te gaan.

De gemeente biedt collectief vervoer, ook wel regiotaxi genoemd. Dit zijn busjes of taxi’s die u thuis ophalen en naar uw bestemming brengen. Vaak reizen meerdere mensen tegelijk mee.
Een regiotaxi brengt u van deur tot deur. U kunt met de regiotaxi een plek afspreken om u op te halen. Bijvoorbeeld bij u thuis, een bushalte of een algemene opstapplaats. Ook als u een rolstoel heeft, brengt de regiotaxi u naar uw bestemming.
Een buurtbus rijdt meestal van dorpen die geen busverbinding hebben naar plaatsen waar een goede verbinding is met grotere steden.

De regiotaxi en belbus regelt u via het WMO-loket van uw gemeente. De tarieven voor belbus en regiotaxi verschillen per gemeente. Als u een WMO-vervoerspas heeft, betaalt u een lager tarief. Deze vervoerspas kunt u aanvragen bij het WMO-loket van uw gemeente. Met de vervoerspas kunt u gebruik maken van het collectieve WMO-vervoer in uw gemeente. Dit is in iedere gemeente anders geregeld, dus informeer vooral op het gemeentehuis hoe uw gemeente dit aanpakt. De vervoerspas is gratis, u betaalt echter wel reiskosten als u een rit maakt met het aanvullende openbaar vervoer. U betaalt voor elke rit een vast opstaptarief – bijvoorbeeld 1 euro per rit – en daarnaast een bedrag per kilometer. Die bedragen verschillen per gemeente. De vervoersvoorziening geldt alleen voor lokaal vervoer. Veel gemeentes hanteren een grens van 15 of 25 kilometer, of vijf zones in het openbaar vervoer.

Vervoer over een lange afstand
Valys regelt taxivervoer voor ouderen en voor mensen met een chronische ziekte of handicap. Het gaat om uitstapjes over een langere afstand, namelijk van meer dan 5 ov-zones.

U heeft hiervoor een Valys-pas nodig. Dit vervoer heet bovenregionaal vervoer. Denk aan uitstapjes zoals familiebezoek, een uitvaart of een dagje uit. Lees meer op https://valys.nl/ .

Vergoeding van medisch vervoer
Medisch vervoer (ziekenvervoer) is vervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of instelling. In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar het vervoer. Dit hangt af van het soort vervoer, de ziekte die iemand heeft en waar iemand naartoe moet. Goed om te weten: Medisch vervoer is niet hetzelfde als sociaal-medisch vervoer. Sociaal-medisch vervoer is vervoer voor mensen die door een beperking of ziekte die altijd in bed liggen en graag ergens naartoe willen. Bijvoorbeeld naar een bruiloft, een begrafenis of gezamenlijke uitstapjes voor mensen met een beperking.

Voor zittend ziekenvervoer geldt een eigen bijdrage per kalenderjaar. Dat geldt niet voor mensen die in een WLZ-instelling verblijven en gebruikmaken van zittend ziekenvervoer vanuit de Zorgverzekeringswet. Lees meer op https://www.zorginstituutnederland.nl/ en vraag uw eigen zorgverzekeraar.

Heb ik recht op een reiskostenvergoeding als ik voor iemand zorg?
Mantelzorgers reizen soms met de auto of het openbaar vervoer om voor hun naaste te kunnen zorgen. Worden die kosten op de een of andere manier vergoed?
Er zijn verschillende mogelijkheden om de reiskosten die u als mantelzorger maakt (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Lang niet alle mantelzorgers zullen hiermee uit de kosten zijn, maar alle kleine beetjes helpen.

Vergoeding van de gemeente
Sommige gemeenten bieden een vergoeding voor reiskosten voor mantelzorgers, soms alleen voor mantelzorgers met een bijstandsuitkering. Ook een gratis parkeervergunning behoort tot de mogelijkheden. Rijdt degene voor wie u zorgt met u mee, omdat hij of zij zelf niet meer kan rijden? Dan kunt u misschien gebruik maken van een gehandicaptenparkeerkaart (passagierskaart) op naam van degene voor wie u zorgt. Hiermee kunt u gratis parkeren op een gehandicaptenparkeerplaats, bijvoorbeeld bij winkelcentra en ziekenhuizen.

Mantelzorgwaardering
Veel gemeenten geven een geldbedrag of organiseren een jaarlijkse activiteit voor mantelzorgers. Uit onderzoek van mantelzorgvereniging Mezzo in 2017 en 2018 blijkt dat de gemiddelde mantelzorgwaardering €112 bedraagt. Kijk op de website van de gemeente hoe de mantelzorgwaardering is geregeld. Soms moet de zorgvrager de mantelzorgwaardering aanvragen. Er zijn ook gemeenten waarin iedereen een mantelzorger kan aanmelden.

Vergoeding van uw naaste
Mantelzorg is vrijwillig en bijna altijd onbetaald. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat u extra kosten moet maken om zorg te kunnen geven. Het is helemaal niet gek om te vragen om een reiskostenvergoeding aan degene voor wie u zorgt. Als hij of zij weinig te besteden heeft, kunt u ook een gedeeltelijke vergoeding vragen.

Persoonsgebonden budget
Een persoonsgebonden budget (PGB) is in sommige gevallen te gebruiken voor de betaling van een mantelzorger. De mantelzorger moet dan wel de zorg verlenen waarvoor het pgb is bedoeld. Een pgb vanuit de WMO kunt u gebruiken voor huishoudelijke hulp. Een pgb vanuit de zorgverzekeringswet is uitsluitend bedoeld voor wijkverpleging. De mantelzorger moet de inkomsten vanuit het pgb aangeven bij de belasting. Ook moet u zorgen voor een officiële zorgovereenkomst.

Zorgverzekering
Zorgverzekeraars vergoeden geen reiskosten voor mantelzorgers. In sommige gevallen kunt u wel reiskosten voor ziekenbezoek vergoed krijgen vanuit de aanvullende zorgverzekering. Dat kan alleen als iemand met wie u samenwoont is opgenomen in een instelling. De voorwaarden verschillen per zorgverzekeraar. Kijk de polis hierop na of vraag het na bij uw zorgverzekeraar.

Aftrekken bij de belastingaangifte
Reiskosten voor mantelzorg kunt u niet aftrekken bij uw belastingaangifte. De reiskosten voor ziekenbezoek aan iemand met wie u samenwoont zijn soms aftrekbaar. Dat geldt alleen als uw huisgenoot langer dan een maand is opgenomen. De instelling moet op minimaal 10 kilometer van uw huis liggen. Raadpleeg voor de exacte voorwaarden de website https://www.belastingdienst.nl .

OV-begeleiderskaart
Reist u samen met degene voor wie u zorgt met het openbaar vervoer? En is uw begeleiding nodig om veilig te kunnen reizen? Dan kan hij of zij een OV-Begeleiderskaart aanvragen, zodat u altijd gratis meereist. Gebruikt degene voor wie u zorgt vervoersdienst Valys? Dan mag hij of zij een gratis begeleider meenemen.

Bron en informatie https://www.regelhulp.nl/ en https://www.ikwoonleefzorg.nl/ .

Beleid en ontwikkelingen

Bereikbaar landelijk gebied voor inwoners van platteland én stad – juni 2019
Veranderende vervoersvraag vraagt om verbinden lokale en regionale initiatieven
Goede bereikbaarheid is cruciaal voor de leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied. Ook is het een randvoorwaarde voor uitwisseling tussen regio’s en voor ontmoetingen tussen plattelanders en stedelingen. De verschraling van het regulier openbaar vervoer in het landelijk gebied is daarom zorgelijk. Alternatieve oplossingen, vaak kleinschalig, zijn onmisbaar om de bereikbaarheid op peil te houden of te verbeteren. Wat vragen de veranderende vervoersvraagstukken van lokale, provinciale en landelijke overheden?
Inwoners van het landelijk gebied zijn in zijn algemeenheid niet ontevreden met de bereikbaarheid, zo blijkt uit een onderzoek. Een zeventig tot tachtig procent van de inwoners tevreden is met de bereikbaarheid van belangrijke voorzieningen. Deze hoge mate van tevredenheid laat zich voor een groot deel verklaren doordat autobezit gebruikelijk is. Met de auto zijn ook ov-knooppunten, zoals treinstations, gemakkelijk bereikbaar. Zo’n vijf tot tien procent van de inwoners is echter ontevreden.
Jongeren zijn het meest ontevreden. Met name het vervoer van en naar onderwijsinstellingen scoort slecht. Daarnaast is er een belangrijk onderscheid tussen frequente en incidentele ritten: “De tevredenheid is het laagst bij het maken van incidentele ritten, dus ritten met een grote spreiding in ruimte en tijd. Hierbij valt te denken aan een zakenbezoek, een daguitstapje of een bezoek aan de dokter.” Hoewel het kwantitatief om een kleine groep gaat, trekt vervoersarmoede een zware wissel op het dagelijkse leven van de betreffende inwoners. Lees meer in Bereikbaar landelijk gebied voor inwoners van platteland én stad .