Thuis blijven wonen met zorg thuis voor mensen met dementie in Groningen. Er is een onderscheid in thuiszorg en thuishulp. Thuiszorg vindt plaats vanuit de ZVW (Zorgverzekeringswet) en de thuishulp (huishoudelijke hulp en begeleiding) vanuit de WMO Wet Maatschappelijke Ondersteuning).

Thuiszorg – Wat is verpleging en verzorging thuis?
U merkt dat het thuis niet meer alleen lukt. Dat u bijvoorbeeld problemen heeft met douchen. Of dat u het lastig vindt om uw medicijnen op het juiste moment in te nemen. In zulke gevallen kan verpleging en verzorging thuis een oplossing voor u zijn. Verpleging en verzorging thuis wordt ook wel wijkverpleging genoemd.

Wie kunnen u helpen?
Om verpleging en verzorging thuis te regelen neemt u contact op met een wijkverpleegkundige of thuiszorgorganisatie bij u in de buurt. Er zijn verschillende partijen die u kunnen helpen bij het regelen van verpleging en verzorging thuis. Bijvoorbeeld: Uw huisarts of Het ziekenhuis (bijvoorbeeld een transferverpleegkundige wanneer u vanuit het ziekenhuis naar huis moet maar sommige dingen niet meer zelf kunt) of de gemeente (bijvoorbeeld bij het WMO-loket of het wijkteam).

Wie bepaalt of en welke hulp en/of ondersteuning u krijgt?
De wijkverpleegkundige bespreekt met u de situatie en stelt de indicatie. De indicatie bepaalt of u recht heeft op verpleging en verzorging thuis. De wijkverpleegkundige (maar het kan ook iemand anders zijn)  kan voor u een zorgplan opstellen.

Doelen stellen en behalen met zorgplan bij kwetsbare ouderen

De zorg voor kwetsbare ouderen wordt steeds complexer en zorgplannen kunnen helpen die zorg te vereenvoudigen, aldus een artikel in Huisarts en Wetenschap. Vanuit de huisartsenpraktijk kan een casemanager binnen een ouderenteam thuiswonende 75-plussers goed helpen gezamenlijk zorgdoelen te formuleren en die grotendeels ook te behalen. In SamenOud, een nieuw persoonsgericht en integraal zorgmodel, is dit principe met succes toegepast. Meer informatie bij “Huisarts en Wetenschap” op https://www.henw.org/artikelen/ouderen-stellen-en-behalen-doelen-met-een-zorgplan

De 24-uursbereikbaarheid bij noodsituaties
Personenalarmering is een alarmknop in de vorm van een polsband of halszender die binnenshuis gebruikt kan worden voor direct contact met een alarmcentrale in het geval van een noodsituatie. Deze dienst wordt aangeboden door veel zorgorganisaties en bestaat al vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw. Zowel bij de actieve personenalarmering als de opvolgende geavanceerde bewaking is het van belang dat professionele zorgverlening snel de woning in kan, als professionele zorgverlening een rol heeft in deze zogenoemde alarmopvolging.

In het stadium van gevorderde dementie kan het zo zijn dat regulier zorgverlening aan huis komt, maar de persoon met dementie niet meer in staat is om (altijd) de deur open te doen.

Of er is een fysieke reden die dit niet mogelijk maakt in combinatie met eerdere stadia van dementie. Ook dan is er een voorziening noodzakelijk waarmee de zorgverlening zich toegang kan verschaffen tot de woning. De tot nu toe meest gebruikte oplossing is de sleutelkluis: Het opbergen van een sleutel van de voordeur in een kluisje dat men een pincode moet worden geopend. Bij alarmopvolging wordt de pincode van het kluisje door de centralist doorgegeven naar de zorgmedewerker.

Zorg op afstand
Zorg op afstand van een thuiszorgorganisatie. Zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen, dat willen we allemaal. De thuiszorgorganisaties helpen u daarbij. Zij komen bij u langs, voor zorg aan huis. En waar u dat wenst, bieden zij zorg op afstand door te beeldbellen via de PAL4-iPad. Met één druk op de knop horen én ziet u elkaar. Een aantal video’s vindt u bij WONEN op deze website https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wonen-welzijn-activiteiten-zorg/wonen/

Telemonitoring helpt bij oudere patiënten
Telemonitoring helpt bij bescherming oudere patiënten De zorg voor ouderen en patiënten met chronische aandoeningen vormt een grote uitdaging voor de gezondheidszorg en voor de sociale systemen. Telemonitoring biedt veel mogelijkheden om deze uitdaging aan te pakken,aldus ICT&Helath in een artikel in samenwerking met Comarch. Comarch Healthcare ontwikkelde verschillende oplossingen voor het monitoren van oudere patiënten, van draagbare apparaten, zoals de slimme armband Comarch Life Wristband, tot platformen voor gegevensanalyse zoals Comarch e-care.
Bron en info https://www.icthealth.nl
Lees meer in  TELEMONITORING HELPT BIJ BESCHERMING OUDERE PATIËNTEN   en  de White paper – Telemonitoring van patiënten transformatie van de gezondheidszorg naar een geavanceerd e-health-ecosysteem

Memory Lane – Voor ouderen- touchscreen voor zorg en ontspanning
Memory Lane is een touchscreen dat door ouderen kan worden bediend zonder enige technische kennis. Het ziet eruit als een mooie digitale fotolijst, maar het biedt talloze slimme functies gericht op zorg en ontspanning.

Het ZorgScherm fungeert daardoor als een vaste digitale plek in de woonkamer met ook de mogelijkheid voor zorgaanbieders om zorg op afstand te verlenen. Bijvoorbeeld koppelen aan de meest uiteenlopende wearables en sensoren, waardoor zorg op maat mogelijk is bij medicatiegebruik en de verbinding met de alarmcentrale.
In het logboek kunnen familieleden, mantelzorgers en bijvoorbeeld thuiszorgmedewerkers, gemeenten of zorginstellingen korte berichten plaatsen om elkaar goed op de hoogte te houden als er iets is.
Bij de ontwikkeling is er rekening mee gehouden dat ouderen vaak weinig kennis van technologie hebben. Het scherm ziet er daarom uit als een mooie fotolijst. Het werkt bovendien volledig intuïtief – ook voor ouderen.
Met 1 of 2 klikken zijn alle functies te bedienen door het gebruik van grote iconen en foto’s.
Meer info op https://www.memorylane.care/

Kosten verpleging en verzorging thuis
Verpleging en verzorging thuis wordt vergoed vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw). Verpleging en verzorging thuis gaat niet ten koste van het eigen risico. Als u een persoonsgebonden budget (PGB) of een volledige restitutiepolis heeft, dan kunt u uit alle organisaties kiezen. Een PGB vraagt u aan bij uw zorgverzekeraar. Meer informatie over PGB vindt u op www.pgb.nl . Als u een naturapolis heeft dan is het belangrijk om uw zorgverzekeraar te vragen om een overzicht van gecontracteerde organisaties. Dit is belangrijk omdat bij een naturapolis alleen gecontracteerde zorg volledig wordt vergoed.

Termijn 6 weken – treek norm
De zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben afgesproken dat uiterlijk binnen 6 weken na de aanmelding de zorg moet gaan starten. Als u hierbij problemen ondervindt, dan kunt u contact opnemen met uwe zorgverzekeraar.

Casemanagement dementie
Casemanagement dementie valt onder de ZVW zodat de procedure gelijk is.

Welke thuiszorgorganisaties zijn er?
Om verpleging en verzorging thuis te regelen neemt u contact op met een wijkverpleegkundige of thuiszorgorganisatie bij u in de buurt. Er zijn verschillende partijen die u kunnen helpen bij het regelen van verpleging en verzorging thuis. Bijvoorbeeld: Uw huisarts of Het ziekenhuis (bijvoorbeeld een transferverpleegkundige wanneer u vanuit het ziekenhuis naar huis moet maar sommige dingen niet meer zelf kunt) of de gemeente (bijvoorbeeld bij het WMO-loket of het wijkteam).

In de provincie Groningen is een Netwerk Dementie Groningen dat onder meer bevordert dat het casemanagement dementie goed wordt uitgevoerd. Er worden onder meer scholingen aangeboden. Meer informatie op https://www.dementiegroningen.nl/netwerk . Niet alle zorgaanbieders zijn lid van dit netwerk.

 

Zorgaanbieders in de Provincie Groningen
In de provincie Groningen zijn een aantal zorgaanbieders actief die vrijwel allemaal zich van elkaar onderscheiden. Een aantal biedt of alleen thuiszorg of verpleeghuizen. Een aantal hebben verpleeghuizen (Wet Langdurige Zorg WlZ0 en bieden ook thuiszorg aan. Er zijn verpleeghuizen met grote locaties waarin ook kleinschalig wonen op “afdelingen) is maar er zijn ook kleinschalige vormen van wonen in een dorp of wijk. Onder thuiszorg (Zorgverzekeringswet ZvW) valt verzorging en verpleging. Hieronder valt ook casemanagement dementie. Een aantal organisaties hebben afzonderlijke casemanagers dementie in dienst; bij andere zorgaanbieders wordt de taak casemanagement dementie uitgevoerd door de wijkverpleegkundige of dementieverpleegkundige. Ook komt het voordat zij huishoudelijke hulp (op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO) aanbieden. Verder ook palliatieve zorg en aanvullende diensten zoals alarmering, maaltijden en dagactiviteiten. Een aantal organisaties werken in de gehele of een (beperkt) deel van de Provincie Groningen.
Het komt regelmatig voor dat of organisaties hun aanbod wijzigen of dat er nieuwe organisaties bij komen. In uw gemeentegids staan ook particuliere thuiszorgorganisaties; door de vele wijzigingen staan deze hieronder niet opgenomen.

Meer informatie op de websites van deze organisaties

Zorgaanbieders in de Provincie Groningen
In de provincie Groningen zijn een aantal zorgaanbieders actief die vrijwel allemaal zich van elkaar onderscheiden. Een aantal biedt of alleen thuiszorg of verpleeghuizen. Een aantal hebben verpleeghuizen (Wet Langdurige Zorg WlZ0 en bieden ook thuiszorg aan. Er zijn verpleeghuizen met grote locaties waarin ook kleinschalig wonen op “afdelingen) is maar er zijn ook kleinschalige vormen van wonen in een dorp of wijk. Onder thuiszorg (Zorgverzekeringswet ZvW) valt verzorging en verpleging. Hieronder valt ook casemanagement dementie. Een aantal organisaties hebben afzonderlijke casemanagers dementie in dienst; bij andere zorgaanbieders wordt de taak casemanagement dementie uitgevoerd door de wijkverpleegkundige of dementieverpleegkundige. Ook komt het voordat zij huishoudelijke hulp (op basis van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning WMO) aanbieden. Verder ook palliatieve zorg en aanvullende diensten zoals alarmering, maaltijden en dagactiviteiten. Een aantal organisaties werken in de gehele of een (beperkt) deel van de Provincie Groningen.
Het komt regelmatig voor dat of organisaties hun aanbod wijzigen of dat er nieuwe organisaties bij komen. In uw gemeentegids staan ook particuliere thuiszorgorganisaties; door de vele wijzigingen staan deze hieronder niet opgenomen.

Meer informatie op de websites van deze organisaties
Allerzorg https://www.allerzorg.nl/
BCM Woonzorg http://www.woonzorgbcm.nl
Beter Thuis Wonen https://www.beter-thuis-wonen.nl/
De Blanckenborg  http://blanckenborg.nl
De Hoven  https://www.dehoven.nl/
Dignis/Lentis  https://www.dignis.nl/ en  https://www.lentis.nl/locaties/team-290/
Noorderzorg  https://noorderzorg.nl
Het Hoge Heem  http://www.hethoogeheem.nl
Icare  https://www.icare.nl
Joling Zorg https://www.jolingzorg.nl/
Noorderzorg https://noorderzorg.nl
Oosterlengte  https://www.oosterlengte.nl/wp/  
Thuiszorg Comfort https://www.thuiszorgcomfort.nl/
TSN Thuiszorg https://www.tsn-thuiszorg.nl/
UMCG Thuis https://www.umcg.nl
Vredewold http://www.vredewold.nl/
Westerholm http://www.westerholm.nl/
ZINN https://www.zinnzorg.nl
Zonnehuisgroep Noord https://www.zonnehuisgroepnoord.nl/
NNCZ https://nncz.nl/
Zorggroep Groningen https://www.zorggroepgroningen.nl/
Zorgroep Meander https://www.zgmeander.nl/
Zorgkompas https://www.zorgkompas.net/

De Leyhoeve  http://leyhoeve-groningen.nl/
Martinizorg  https://martinizorg.nl
Residentie Buitenzorg http://www.residentiebuitenzorg.nl/

Buurtzorg is een landelijke thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis in alle gemeenten in de provincie Groningen. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging. De contactadressen: Lees meer op https://www.buurtzorgnederland.com .

 

 

Zuster Jansen is een thuiszorgorganisatie voor ouderen ( ook mensen met dementie en geriatrische aandoeningen). Voor de Groningers is er een zorgpagina opgericht https://www.zusterjansen.nl/werkgebied/particuliere-thuiszorg-groningen/

 

Zorgvinder van AnderZorg
AnderZorg (zorgverzekeraar) heeft een zorgvinder.

Aan de hand van de Zorgvinder kan men:
1. alle thuiszorgaanbieders in de buurt vinden en vergelijken;
2. contactinformatie van deze organisaties vinden;
3. en de voorwaarden van vergoedingen bekijken.
Meer informatie op https://www.anderzorg.nl/zorgvinder

Zorgen doe je samen – ook bij migranten met dementie
Pharos heeft op basis van het Culturele Interview een gesprekslijst doorontwikkeld waarmee zorgverleners in gesprek kunnen met mantelzorgers van oudere migranten met dementie, wanneer de cliënt zelf niet meer goed in staat is vragen te beantwoorden. Dit levert informatie op waardoor de zorg beter kan aansluiten op de behoeften van de oudere migrant. Lees meer in de Gesprekslijst zorgen doe je samen Pharos   of op https://www.pharos.nl

Transmurale Zorgbrug vanuit ziekenhuis
Een transmurale zorgbrug is een ‘Brug’ tussen ziekenhuis en thuis voor kwetsbare ouderen. Kwetsbare ouderen voelen zich soms onzeker over hoe zij de draad thuis weer veilig op kunnen pakken na een opname in het ziekenhuis.

Zij maken zich bijvoorbeeld zorgen over de medicatie en het zelfstandig wonen. De afdelingsverpleegkundige van een ziekenhuis kan in zo’n situatie de zogenoemde Transmurale Zorgbrug inschakelen. Bijvoorbeeld het MartiniZiekenhuis in Groningen:
Als u ouder dan zeventig jaar bent en op basis van een risico-inventarisatie hiervoor in aanmerking komt, neemt het ziekenhuis contact op met de wijkverpleegkundige.

De wijkverpleegkundige komt naar het ziekenhuis om met u (en uw naaste) kennis te maken en de begeleiding die thuis nodig is alvast in gang te zetten.

Binnen 48 uur na vertrek uit het ziekenhuis (en als dat nodig is daarna nog een aantal keren) bezoekt de wijkverpleegkundige u om te kijken hoe het gaat en eventueel aanvullende zorg te regelen. De wijkverpleegkundige evalueert de zorg met de huisarts.

Welkom app – de nieuwe wijkverpleegkundige
Er is schaarste in de zorg; daarom worden alternatieven ontwikkeld. Na een zware operatie hoef je niet een week of langer in een ziekenhuisbed te liggen zodat verpleegkundigen en artsen kunnen zien hoe u herstelt. Uw smartphone kan dat ook, de techniek daarvoor is er al. Hoeveel méér mensen zouden dan niet lekker thuis kunnen zitten in plaats van ter observatie in een ziekenhuisbed? En hoeveel mínder vaak zouden wijkverplegers routineus langs de huizen moeten gaan om daar slechts te concluderen dat de bloeddruk of het hartritme er in tegenstelling tot het gevoel van de patiënt er mooi uitzien, dat er niets aan de hand is? De wijkverpleging staat bol staat van de werkdruk; dit mag dus gerust een uitkomst heten. Lees meer in  Welkom app – de nieuwe wijkverpleegkundige

Zorgpad voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie
Zorgpaden zijn routes die cliënten afleggen in de zorg. Ze beschrijven de stappen in het zorgproces, waarbij het doel is dat alle schakels in de zorgketen goed op elkaar aansluiten. Voor kwetsbare ouderen in de thuissituatie is nu een zorgpad met 6 routes ontwikkeld.

Het zorgpad voor kwetsbare ouderen volgt de routes van de cliënt in de ouderenzorg. Tijdens het zorgproces komt de cliënt verschillende overleg- en beslismomenten tegen, waar meerdere hulpverleners bij betrokken zijn.De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie wil met deze leidraad de zorg voor kwetsbare ouderen verbeteren. Bron Zorg voor Beter – februari 2019 Lees meer in   NVKG Leidraad Zorgpad Kwetsbare Ouderen 2018 of op https://www.nvkg.nl/

Geriatrisch Expertisecentrum met bezoek van een ouderenpsycholoog thuis
Kwaliteit van het leven, daar gaat het om. Zo lang mogelijk thuis wonen is mooi, maar het moet wel menswaardig blijven. Zorggroep Almere heeft een Geriatrisch Expertisecentrum met een expertteam dat zowel intramuraal als extramuraal wordt ingezet bij complexe problematiek. Het team bestaat uit een specialiste ouderen geneeskunde, een psycholoog en een maatschappelijk werker dat in Almere ook naar buiten de wijk in gaat. De vroeg signalering van dementie en proactief hulp inzetten bevordert dat mensen met dementie eerder in beeld zijn en hulp aan kwetsbare mensen tijdig ingezet wordt. De ouderenpsycholoog gaat ook zelf op bezoek bij ouderen omdat het voor hen veel te lastig is om naar een praktijk te gaan; ook ontstaat zo een beter beeld van de situatie thuis. Lees meer in (artikel oktober 2018)   Mobiel geriatrisch team – Ze zou zelf nooit een praktijk bezocht hebben

Thuishulp – Huishoudelijke hulp en begeleiding
Huishoudelijke hulp en begeleiding bij mensen thuis valt onder de WMO. Wanneer u niet meer in staat bent om uw huishouden zelf te doen (bijvoorbeeld door een ongeval, ziekte of omdat u slecht ter been bent), kunt u huishoudelijke hulp inschakelen. Om hiervoor in aanmerking te komen neemt u contact op te nemen met uw gemeente. Medewerkers van uw gemeente gaan samen met u na of er huishoudelijke hulp nodig is, en hoeveel hulp er nodig is. Het bepalen of er huishoudelijke hulp nodig is en in welke mate dat is, wordt de indicatiestelling genoemd. Daarnaast betaalt u naast de vergoeding een eigen bijdrage.

Om voor een voorziening in aanmerking te komen, moet u voldoen aan bepaalde criteria. Iedere gemeente heeft zelf een aantal toegangscriteria opgesteld. Wanneer u denkt in aanmerking te komen voor een voorziening zult u worden getoetst op deze toegangscriteria. Dit wordt ook wel de indicatiestelling genoemd.

Bij een indicatiestelling wordt per individu onderzocht of deze aan de toegangscriteria voldoet, daarnaast wordt gekeken in welke mate de zorg of een voorziening noodzakelijk is. Er zal dus altijd een indicatie moeten plaatsvinden voordat u voor een voorziening of voor een (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking kunt komen. Deze indicatie wordt veelal gedaan vanuit het WMO-loket maar vaak ook al gedaan vanuit een sociaal wijkteam of vanuit een sociaal wijkteam met u voorbereid een aangevraagd bij het WMO-loket. Een overzicht met contactadressen per gemeente vindt u in Sociaal team en wij-team en zorgloket in Groningen .

Pas na de indicatiestelling kunt u uw zorg gaan regelen. Dit kan in natura of met een persoonsgebonden budget (PGB). Wanneer u voor zorg in natura kiest, dan krijgt u vaak ondersteuning van de gemeente om dat te regelen; u kunt dan kiezen uit de door de gemeente gecontracteerde aanbieders van huishoudelijke hulp.

Kiest u voor een PGB, dan dient u alles zelf te regelen, inclusief de administratie. Wel kunt u daarbij geholpen worden. Meer informatie over PGB en ondersteuning vindt u op https://www.pgb.nl .

Ondersteunende diensten – actueel 24 oktober 2020
Er zijn veel mensen die ondersteuning bieden (als buurman of buurvrouw of als familielid of als kennis). In de afgelopen jaren zijn er ook particuliere ondersteunende diensten ontstaan. Daarbij is sprake van betaalde dienstverlening. Een aantal die werkzaam zijn in de Provincie Groningen. Als er u meer kent, dan graag een mailtje via https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/contact/

Hulpstudent.nl
Hulpstudent.nl bemiddelt tussen particulieren en onze persoonlijk geselecteerde, verzekerde Hulpstudenten. U kunt een Hulpstudent inzetten voor al uw werkzaamheden in en om het huis voor bijv. huishoudelijke hulp, boodschappen doen, mee helpen koken, gezelschap en tuinhulp.
Meer informatie op https://www.hulpstudent.nl/

Emile Thuiszorg
U krijgt een slimme, betrouwbare en enthousiaste student als hulpverlener die wil meebouwen aan de hulp en zorg van morgen. Hierbij staat persoonlijke en kleinschalige hulp en zorg altijd voorop. Elke student wordt opgeleid tot een veelzijdige wijkverpleeghulp. Dit betekent voor u één vaste wijkverpleeghulp die zowel begeleiding, persoonlijke verzorging en hulp in het huishouden kan bieden. Meer informatie op https://emile.nu/

UWassistent
Kost het huishouden u veel tijd of energie? Of bent u op zoek naar tuinhulp, gezelschap of persoonlijke begeleiding? Meer informatie op https://uwassistent.nl/

ZorgMies Groningen – Tynaarloo – Westerkwartier
Bent u op zoek naar persoonlijke zorg zodat u of uw dierbare langer thuis kan blijven wonen en woont u in de gemeente Groningen of Tynaarlo of het Westerkwartier? De belangrijkst taak van ZorgMies is gezelschap houden en een luisterend oor bieden. Daarnaast bieden zij ondersteuning in de dagelijkse zorg en activiteiten. Meer info op https://zorgmies.nl/groningen/ en https://zorgmies.nl/westerkwartier-noordenveld/

Gea
Met de dienst Gea (Gezelschap en assistentie) bieden we mensen in de provincie Groningen de mogelijkheid om laagdrempelig extra hulp in te zetten. Het betreft een particuliere dienst waarbij een vaste Gea (ondersteuner) de persoon thuis bezoekt. Gea kan als ondersteuning van mantelzorg ingezet worden, om gevoelens van eenzaamheid te voorkomen, om samen te koken, huisartsbezoek of juist op visite, samen de wereld weer iets groter te maken. Meer informatie op https://www.gezelschapenassistentie.nl/

Beleid en ontwikkelingen
Ouderen zijn meer vitaal en zelfredzaam maar vragen tegelijk ook meer complexe zorg om ook langer thuis te willen en te kunnen blijven wonen. Samenwerking en afstemming is daarbij nodig.

Nieuwe aanpak in thuiszorg – Mensen met dementie kunnen langer thuis wonen – 2021 Augustus
Mensen met beginnende dementie kunnen wel twee tot drie jaar langer thuis blijven wonen, als zij een heel breed pakket van thuiszorg krijgen. Een aanpak die daarvoor in Noord-Holland bedacht is, wordt nu ook Opsterland, Achtkarspelen, Tytsjerksteradiel en Leeuwarden aangeboden.
Mensen met beginnende dementie kunnen nu al thuiszorg krijgen, maar vaak komen er dan heel veel zorgverleners voor allemaal verschillende kleine taken. Na een kwartier of een halfuur moeten ze weer weg.
Dat heeft te maken met de wijze waarop die zorg betaald wordt. Zorgkantoor Friesland – dat besluit over het geld – geeft nu toestemming om het anders te doen. De thuiszorgmedewerkers verzorgen de mensen niet meer alleen, ze helpen ook met het eten, het drinken, de huishouding. Lees meer in Nieuwe aanpak in thuiszorg – Mensen met dementie kunnen langer thuis wonen

In zorgzaam dorp Austerlitz regelen yeps de thuiszorg zelf wel – 2019 september
Hoe houden young elderly persons (yeps) hun leven vitaal en zinvol? Zorg moeten ze met elkaar regelen. In ‘zorgzaam dorp’ Austerlitz doen ze niets liever. Lees meer in In zorgzaam dorp Austerlitz regelen yeps de thuiszorg zelf wel

Handreiking voor samenwerking informele en formele zorg
Als medewerkers van organisaties, mantelzorgers, netwerk en vrijwilligers gelijkwaardig samenwerken, ontstaat zorg en welzijn die aansluit bij de wensen van de bewoner. Dat samenspel is nog lang niet altijd en overal vanzelfsprekend. Veel organisaties zoeken dan ook naar manieren om dat te versterken. In de beweging naar ‘samen zorgen dat’ ontstaat een team waarin iedereen zich vanuit zijn eigen plek herkend, erkend en gekend voelt. Dat is de kern van gelijkwaardig samenwerken. Lees meer hoe dat kan in de handreiking Wensen – verwachtingen – grenzen in de driehoek in de ouderenzorg Vilans 2019

Programma Langer Thuis van VWS
In het Programma Langer Thuis van VWS 18 juni 2018 worden de ontwikkelingen bij de ouderen beschreven. Meer vitaal en zelfredzaam maar tegelijk ook meer complexe zorg maar ook langer thuis willen en kunnen blijven wonen (92 pct. met minder ouderen in een verpleeghuis met een verdere daling van 16 pct. in 1995 naar 8 pct. in 2018 en in de nabije toekomst 5 a 6 pct. Technologie en dominica dragen daaraan bij. Vanaf 2012 zien we dat meer ouderen een beroep doen op de wijkverpleging in combinatie met medisch-specialistische en eerstelijnszorg. Deze ouderen met een complexe zorgbehoefte komen ook regelmatig in aanraking met vormen van tijdelijk verblijf, zoals eerstelijnsverblijf, of maken een crisisopname mee. Lees meer in het Programma langer thuis VWS juni 2018 .

Hospital@Home in Groningen
Nu het niveau van de ziekenhuiszorg en wijkverpleging zo hoog is, waar de technologie fantastisch is, moeten we toch in staat zijn om veel meer concepten te verzinnen die tussen thuis wonen en ziekenhuisopname inzitten?’, zegt Sophia de Rooij, internist-ouderengeneeskunde en klinisch geriater in het UMC Groningen. Haar hele loopbaan verdiept ze zich in de juiste zorg op de juiste plek voor kwetsbare ouderen. Ze stond aan de wieg van de Transmurale Zorgbrug, waarbij wijkverpleegkundigen patiënten ophalen uit het ziekenhuis. Dankzij de zorgbrug is het aantal mensen dat binnen drie maanden na ontslag sterft gedaald.

Hospital@Home is een zorgprogramma dat innovatieve en effectieve ouderenzorg biedt aan de meest kwetsbare ouderen. Deze studie onderzoekt bij ouderen met dementie de uitkomsten van een ziekenhuisbehandeling thuis ten opzichte van een normale ziekenhuisbehandeling. Voor deze ouderen is het ziekenhuis namelijk een relatief onveilige omgeving door het risico op vallen, acute verwardheid, ondervoeding en krachtverlies. Lees meer op https://hospitalathome.nl .

Opmerking: Eind juni heeft het UMC besloten het project te stoppen omdat geen innovatieve status meer heeft door de externe ontwikkelingen.