Voor mensen met dementie en hun mantelzorgers zijn de wetten WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), ZvW (Zorgverzekeringswet) en WLZ (Wet Langdurige Zorg) – ook inclusief het persoonsgebonden budget PGB – belangrijk.

Wetgeving en beleid voor mensen met dementie en hun mantelzorgers schept voorwaarden.

Het beleid is vaak niet terug te vinden in specifiek beleid voor mensen met dementie of hun mantelzorgers maar maakt dan deel uit van het beleid voor kwetsbare mensen of ouderen; of, is voor mantelzorgers opgenomen in het beleid voor informele zorg. Het doet er eigenlijk niet zo veel toe als maar herkenbaar is waar mensen met dementie en hun mantelzorgers op kunnen rekenen.

Zorgverleners en experts over financiering ouderenzorg
Met subsidie die VKI won bij een prijsvraag van ZonMw heeft VKI filmpjes gemaakt over vragen die zorgverleners hebben bij de nieuwe financiering van de ouderenzorg.

Door experts wordt op deze ervaringen gereageerd: waarom is de wet zoals hij is? En wat kun je doen om je cliënt toch goed te helpen? De filmpjes zijn nu beschikbaar via de website van VKI en geven goed inzicht in vragen en antwoorden van zorgverleners en experts.
Bron Van Kleefinstituut https://www.vankleefinstituut.nl/
Van Kleef Instituut = Kennis- en inspiratienetwerk van en voor zorgprofessionals

De filmpjes:

Zo lang mogelijk thuis blijven wonen

https://youtu.be/UM_7AQvMgRI?list=PLhilJe2Plkz2V09ZKt84RXyki6s7LhrNo

Welke zorg valt onder welke wet?

https://youtu.be/UO0TjSWawCE?list=PLhilJe2Plkz2V09ZKt84RXyki6s7LhrNo

Wie indiceert de zorg?

https://youtu.be/dpmZ1wTQLYM?list=PLhilJe2Plkz2V09ZKt84RXyki6s7LhrNo

Hoe regel ik een acute opname?

https://youtu.be/B9Eb1Hs2fjk?list=PLhilJe2Plkz2V09ZKt84RXyki6s7LhrNo

Liefde voor het vak

https://youtu.be/PmVcDxxzE5s?list=PLhilJe2Plkz2V09ZKt84RXyki6s7LhrNo

Wat is de rol van de wijkverpleegkundige?

https://youtu.be/pxNni0KCdXY?list=PLhilJe2Plkz2V09ZKt84RXyki6s7LhrNo

Zorg op maat

https://youtu.be/kx47Us7CbL8?list=PLhilJe2Plkz2V09ZKt84RXyki6s7LhrNo

Schotten tussen wetten

https://youtu.be/pqrsSfG9cSc?list=PLhilJe2Plkz2V09ZKt84RXyki6s7LhrNo

Eenmaal Wlz; altijd Wlz?

https://youtu.be/AE7GTddwxjA?list=PLhilJe2Plkz2V09ZKt84RXyki6s7LhrNo

Wat is de zorgval?

https://youtu.be/voSuSORaFBU?list=PLhilJe2Plkz2V09ZKt84RXyki6s7LhrNo

Animatie zorgval

https://www.vankleefinstituut.nl/wp-content/uploads/2018/11/Animatie-langdurige-zorg.mp4

 De drie wetten – Hoe zat dat ook alweer??! Wlz, Wmo, Zvw in de thuiszorg?

Kijk op de video van  https://www.youtube.com/watch?v=C2N5x0h42ds

Verbinding sociaal domein (WMO) en wijkverpleging (ZvW)

Langer thuis wonen is een wens van veel cliënten. Dit betekent meer zorg door onder andere de huisarts, de wijkverpleegkundige en mantelzorgers. Omdat mensen vaak verschillende hulpvragen hebben is deze zorg complexer geworden. Om de zorg en ondersteuning thuis goed te laten aansluiten op de zorgvraag is afstemming en coördinatie tussen het medisch en het sociaal domein nodig. Wijkverpleegkundigen spelen een cruciale rol.

Zij verbinden het medisch en het sociaal domein. Wijkverpleegkundigen hebben namelijk een brede blik op gezondheid en houden rekening met de fysieke omgeving, sociale relaties, cultuur en leefstijl van de inwoner. In de gemeente Vught vullen ze het budget voor wijkverpleging aan om de verbinding tussen sociaal en medisch domein te stimuleren. ‘De gemeente heeft ons als wijkverpleegkundigen voor een aantal uren ingekocht voor de verbinding tussen het medisch en het sociaal domein. Dat is een optimale “kruisbestuiving”, vooral door de inrichting van het gemeentekantoor met flexplekken. We kunnen nu dingen doen waar we anders niet aan toekomen,’ zegt een van de wijkverpleegkundigen. Lees meer in de speciale wijkcourant van Vilans met voorbeelden van gemeenten die een actieve rol nemen in de organisatie, financiering of uitvoering van de wijkverpleging in de verbinding tussen medisch en sociaal domein. De wijkkrant De wijkverpleging als verbinding tussen medisch en sociaal-domein januari 2019

Samenwerking sociaal en medisch domein verbeteren door een cliëntreis.

De cliënt ervaring door het in kaart brengen van een cliëntreis mensen met dementie om de samenwerking tussen het sociaal en medisch domein te verbeteren. Lees meer in  Clientreis dementie smallingerland 2018

Gespreks- en rekentool integrale zorg kwetsbare ouderen – mei 2019
Succesvolle zorg voor kwetsbare ouderen is gebaat bij een integrale aanpak. Maar hoe zit het dan met de kosten en opbrengsten? Als zorggroepen, professionals uit het sociale domein, gemeenten en zorgverzekeraars om tafel gaan om te spreken over zorg voor kwetsbare ouderen, waar lopen zij dan tegenaan? Hoe komen zij van mooie ambitie tot concrete activiteiten? Hoe worden de kosten verdeeld? Het lastige is vaak: als de ene partij bespaart of investeert, voelt een andere partij de winst. Mogelijk biedt een gespreks- en rekentool daarvoor handvatten, zo blijkt uit de eerste pilots. Lees meer in Gespreks- en rekentool integrale zorg kwetsbare ouderen Bron https://www.de-eerstelijns.nl