Mensen met dementie hebben ook te maken met eigen bijdragen. In Nederland is veel geregeld in wet- en regelgeving waarbij er ook eigen bijdragen zijn. Het advies is bij elke aanvraag voor zorg en ondersteuning na te gaan wat het financieel voor u gaat betekenen.

Eigen bijdrage voor zorg
De overheid betaalt meestal het grootste deel van uw zorgkosten. Het deel dat u zelf betaalt, heet de eigen bijdrage. U krijgt een rekening voor de eigen bijdrage van het CAK of van uw zorgverzekeraar.

De vergoeding van uw zorgkosten kan onder drie verschillende regelingen vallen:

1.De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)
2.De Wet Langdurige Zorg (WLZ)
3.Uw Zorgverzekering

Eigen bijdrage WMO
Ontvangt u zorg die valt onder de Wet maatschappelijke ondersteuning? Deze zorg wordt betaald door de gemeente.

WMO – Wat verandert er in 2019?
Vanaf 2019 verandert de eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO):
We kijken niet meer naar inkomen of vermogen bij de berekening van de eigen bijdrage.
Iedereen betaalt een eigen bijdrage van maximaal € 17,50 per 4 weken.
Bent u getrouwd of heeft u een partner? En is minimaal één van u nog geen 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.
Bron en meer informatie (december 2018) op https://www.hetcak.nl/ 

Eigen bijdrage voor langdurige zorg
De overheid betaalt meestal het grootste deel van uw zorgkosten. Het deel dat u zelf betaalt, heet de eigen bijdrage. U krijgt een rekening voor de eigen bijdrage van het CAK of van uw zorgverzekeraar.

Eigen bijdrage voor zorg vanuit de zorgverzekering
Voor sommige ziektekosten uit het basispakket betaalt u een eigen bijdrage. Bijvoorbeeld voor kraamzorg en hoortoestellen.

De overheid bepaalt elk jaar voor welke zorg de eigen bijdrage geldt en hoe hoog die bijdrage is. Kijk voor de hoogte eigen bijdrage 2018 op https://www.rijksoverheid.nl of raadpleeg uw zorgverzekeraar.

Hoogte eigen bijdrage en rekenhulp
Bij elk van die regelingen moet u vaak een deel van de kosten zelf betalen. Dat is de eigen bijdrage.
De hoogte van uw eigen bijdrage voor WMO en WLZ is afhankelijk van uw leeftijd, het gezinsinkomen en de gezinssamenstelling. Het CAK berekent uw eigen bijdrage voor WMO en WLZ. Het CAK stuurt u ook de rekening. Krijgt u een uitkering? Dan kan het CAK uw uitkeringsinstantie vragen om de eigen bijdrage – voor een deel – in te houden op uw uitkering.

Er is een Eigen Bijdrage Rekenhulp.

U vindt informatie over uw eigen bijdrage en kunt u een indicatie berekenen van uw eigen bijdrage. Meer informatie op https://www.hetcak.nl/ .

Hulpwijzer Midden-Groningen
Er zijn ook gemeenten die een eigen hulpwijzer hebben met aanvullende informatie. Op Hulpwijzer Midden-Groningen kunt u terecht voor vragen in het dagelijks leven over wonen, zorg, geld, werk, vervoer, actief zijn en jeugd en gezin.

Hulpwijzer Midden-Groningen helpt u bij het zoeken naar passende oplossingen voor uw eigen situatie.

Lees meer op https://hulpwijzer.midden-groningen.nl .