Wat is dementie en hoe verloopt het ziekteproces en hoe is de ondersteuning? Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig ziektes en komt vooral bij ouderen voor. Goed om te weten is dat dementie ook op jonge leeftijd kan ontstaan. Hoe verloopt het proces van ziek worden en wat betekent dat voor hun leven en hoe is ondersteuning mogelijk, leest u hier verder.

Mensen met dementie zijn de eerste jaren uitstekend in staat om zelf de regie te houden. Het is voor hen belangrijk dat zij zo lang mogelijk kunnen blijven meedoen in de maatschappij. Dat vraagt om begrip. Onze ouders worden ouder ; ook onze ouders met dementie.

We vragen ons dan ook af: “Hoe gaat het met hen en hoe zal het met hen gaan als zij (steeds) meer hulp nodig hebben”. Wat komt er op hen maar ook op ons als mantelzorgers af? We hebben bij dementie vooral het schrikbeeld van ontluistering. Mensen met dementie hebben echter dezelfde behoeften als alle mensen. Ze willen de draad van hun leven – ondanks de ontwrichtingen – oppakken met hun dierbaren. En als mens worden behandeld.

Mensen met dementie en hun gezin kunnen behoefte hebben aan iemand met verstand van zaken, die samen met hen de regie neemt en naast hen staat, die hun hulpverlener is op wie ze kunnen terugvallen en die samen met hen een plan maakt en dat ook helpt uitvoeren. Daarvoor is ook casemanagement dementie.

Wat kunnen we leren van de verhalen en ervaringen van mensen met dementie zelf ? Ouder worden en ouder worden met dementie. We hebben er allemaal wel een beeld bij. Blijven we gezond? Blijven we helder van geest? Waar maken we ons druk om, of doen we dat helemaal niet meer?

Er wordt veel onderzoek gedaan naar de oorzaken van dementie. Dementie is immers nog niet te genezen. Daarom is de inzet ook hoe kan voorkomen worden dat mensen dementie krijgen.

Meer informatie over

1.Visie Visie

2.Wat is dementie Wat is dementie?

3.Aantal mensen met dementie  Aantal mensen

4.Vermoeden en diagnose Vermoeden en diagnose

5.Casemanagement dementie Casemanagement dementie

6.Preventie en onderzoek Preventie en onderzoek

7.Verhalen en ervaringen van mensen met dementie zelf  Verhalen van mensen zelf