Onafhankelijke cliëntondersteuning en belangenbehartiging is er voor mensen met dementie in Groningen. Hoe vinden mensen met dementie en hun mantelzorgers in Groningen de weg als zij ondersteuning nodig hebben? Veel mensen weten de weg wel te vinden in de af en toe wondere wereld van wet- en regelgeving en alle organisatie die betrokken zijn bij het wonen, het welzijn en de zorg voor mensen.

Het komt natuurlijk ook voor dat je niet direct op de goede plek komt. Dat kan (helaas) bijna niet anders als je niet op de hoogte bent. Vrijwel altijd lukt het dan wel dat je een goede doorverwijzing krijgt. Heb je voldoende vertrouwen in je zelf, dan gaat dat vast wel lukken. Als dat niet zo is of onvoldoende dan is er individuele ondersteuning mogelijk. Ook je huisarts zal je informatie en advies geven. Of, ga naar een sociaal wijkteam of WIJ-team of het WMO-loket of zorgloket in de gemeente. Als je al hulp hebt bijv. je gaat naar dagactiviteiten of je hebt verpleegkundige thuiszorg, dan heb je al mensen die je kunnen informeren en adviseren. Lees ook meer op deze website bij https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/wonen-welzijn-activiteiten-zorg/sociale-kaart/  .

Daarnaast is er onafhankelijke ondersteuning. Ook zijn er collectieve belangenorganisaties die de belangen voor een groep mensen behartigen.