Mijn werk met de website en nieuwsbrief Mensen met Dementie Groningen is geen “verdienmodel”. Wel staan er als voorbeelden ook commerciële bedrijven op de website en deze staan soms ook in de nieuwsbrief.

Een “advertorial” in de nieuwsbrief betekent dat dit bedrijf rechtstreeks een donatie over maakt naar een organisatie die betekenisvol is voor mensen met dementie en hun naasten. Het bedrijf laat zien verantwoordelijkheid te dragen voor de maatschappij (MVO).
Hierover wordt geen vergoeding – niet door het bedrijf en ook niet door de organisatie die een donatie – krijgt aan mij gegeven. Bedrijven die een donatie geven, worden ook op de website vermeld bij maatschappelijke bedrijven.
De vermelding wordt uitgevoerd door het logo op te nemen met een link naar het bedrijf zelf en/of de relevante producten.
In overleg kunnen ook het bedrag van de donatie en de organisatie die de donatie heeft ontvangen vermeld worden.