Er is veel beeldmateriaal zoals video’s over wat dementie is maar ook over de ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Een aantal vindt u op deze website. U kunt ook op bijvoorbeeld YOU-tube meer vinden.

Een arts UMC vertelt over de vormen van dementie
Dementie is een algemeen begrip. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie. Zo’n 60-70% van de dementerende mensen heeft de ziekte van Alzheimer. De ziekte wordt veroorzaakt door abnormale eiwitstapeling in de hersenen met afname van hersencellen (degeneratie) als gevolg. De ziekte begint meestal in het gebied dat belangrijk is voor het geheugen (de hippocampus). Amsterdam UMC. Gepubliceerd op 20 jun. 2016
https://www.youtube.com/watch?v=fhEf0agADog

Erik Scherder vertelt over de ziekte Alzheimer
Erik Scherder leert ons hoe onze hersenen werken. De hippocampus speelt een belangrijke rol bij het samenvoegen van informatie van het korte- en het langetermijngeheugen en de ruimtelijke navigatie. Bij de ziekte van Alzheimer wordt de hippocampus aangetast. Scherder laat hier het verschil zien tussen een brein met en een brein zonder dementie.
https://www.youtube.com/watch?v=ah-8CwB15PM

Animatiefilm: Hoe werken de hersenen
Als er iets in je hersenen beschadigd raakt, merk je meteen dat je je hersenen nodig hebt voor alles wat je doet. Hoe de hersenen werken en wat er gebeurt als er iets in de hersenen beschadigt, kun je bekijken in de animatiefilm – van de Hersenstichting – over de werking van de hersenen.
https://www.youtube.com/watch?v=7W9jaoJCaRk&feature=youtu.be

Mijn Hoofd in Jouw Handen
https://www.youtube.com/watch?v=gKPCFkANzf4
Congres en première in Eye Amsterdam. Documentaire over beginnende dementie en positieve uitdagingen.

Ger: kritisch naar de zorg en dealen met dementie
https://www.youtube.com/watch?v=CQftVAYeADQ
Ger, Mijn Hoofd In Eigen Hand is de vervolgfilm op Mijn Hoofd In Jouw Handen, waarin de hoofdpersoon Ger, ex-docent verpleegkunde als kritische Alzheimerpatiënt wordt gevolgd. In de film speelt eigen regie een belangrijke rol; de omgang met je omgeving, seksualiteit, financiën en persoonlijke wensen rond de ziekte. Wat regel je bij de notaris, met je familie, met je zorgverlener en met jezelf?

Dementie en wat nu?
https://www.youtube.com/watch?v=ohWLo5zXBOs
Annette van Dijk interviewde op integere wijze zes echtparen met een partner met dementie. Het blijkt uit de vele gesprekken dat vooral de periode vóór de diagnose heel lastig is.

De eerste symptomen van dementie
https://www.youtube.com/watch?v=jqMDjt858u0
Peter vertelt hoe hij erachter kwam dat zijn vrouw aan dementie leed.

Documentaire Alles voor Sophie
https://www.youtube.com/watch?v=yOwnbFTtIoM
Voor de documentaire “Alles voor Sophie” volg wordt Andri gevolgd Als zijn sterk dementerende vrouw straks overlijdt, wil hij haar in zijn zelfgemaakte kist in hun eigen tuin begraven. Sophie kreeg op 44-jarige leeftijd Alzheimer. Inmiddels zijn we ruim twintig jaar verder en ligt ze in een verzorgingstehuis.

Dementie Beleven – Anneke van der Plaats
https://www.youtube.com/watch?v=jDtZiC5Gkh0
Dr. Anneke van der Plaats over de toepassing van haar gedachtegoed over Dementie in de praktijk, met name de zgn. beleefplekken.

Hoe leer je beter omgaan met mensen met dementie
https://www.youtube.com/watch?v=E_LzGeBgFa0
In deze korte documentaire zien we Karin aan het werk met verzorgenden in een zorginstelling voor mensen met dementie. Zij leert hen op een andere manier te kijken. Het accent ligt nog veel te veel op het vlak van de fysieke en praktische zorg, waarbij men nog te automatisch is in de omgang.

Leven met dementie
https://www.youtube.com/watch?v=q1rptEiPD-I
Dementie kan iedereen treffen en de komende jaren zullen wij steeds meer met deze ziekte te maken krijgen. Maar wat betekent het als je plotseling geconfronteerd wordt met dementie? In het kader van de campagne “L1MBURG Helpt – Geef om Alzheimer” maakte L1 vier portretten van mensen met dementie.

Mantelzorger en zijn moeder van 101 jaar
Deze mevrouw van 101,5 jaar krijgt haar dagelijkse verse boodschappen met hulp van haar zoon.  https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=tqMbU6rAfBA

Met het oog op moeder met open-dichtsensoren – veiligheid op afstand
‘Met het oog op moeder’ brengt een moeder en haar zoon in beeld. De zoon is mantelzorger voor zijn moeder. Middels open-dichtsensoren kan hij zien of ze het huis heeft verlaten en weer is thuisgekomen, welke kamers ze binnen loopt en of ze de koelkast heeft opengedaan. Dit geeft hem veel rust, omdat hij op afstand een beetje in de gaten kan houden of zijn moeder haar vaste ritme volgt of dat er bijzonderheden zijn. Qua privacy geeft de zoon aan dat het een beperkte inbreuk is op de privacy, omdat het alleen bewegingsmelders betreft en geen camerabeelden. Misschien dat er in de toekomst nog een gps bij komt op het lichaam, zodat hij kan zien waar zijn moeder is als zij niet thuis is, maar verder wil hij niet gaan. Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=ym_oEUiVQtE

Het doet zo zeer
http://www.heleenvanroyen.nl/hetdoetzozeer/
In deze film geeft Heleen van Royen een portret van haar moeder bij wie beginnende dementie is geconstateerd. In een periode van ruim een jaar volgt zij haar moeder in alledaagse situaties en in de tocht langs artsen, zorginstellingen en klinieken. Moeilijke beslissingen over verhuizen, over euthanasie en kostbare momenten van samenzijn wisselen elkaar af.

Still Alice
Julianne Moore speelt in Still Alice de hoogleraar taalkunde Alice. Haar familie en carrière komen onder druk te staan wanneer bij haar Alzheimer gediagnostiseerd wordt. Op YouTube de trailer.
https://www.youtube.com/watch?v=ZrXrZ5iiR0o

Ondersteuning door respijtzorg
Mantelzorg is intensief, zeker in combinatie met een baan of een eigen gezin. Als een mantelzorger even tijd voor zichzelf nodig heeft, kan de zorg tijdelijk worden overgenomen. Dat heet respijtzorg. De zorg wordt dan tijdelijk door een professional of vrijwilliger overgenomen. Wat is respijtzorg? En wat kun je er als mantelzorger mee? MantelzorgNL (tot 31 dec 2018 Mezzo)heeft een korte film laten ontwikkelen waarin dit uitgelegd wordt. Kijk op https://www.youtube.com/watch?v=pcA54TLZuao&feature=youtu.be .

Tien mantelzorgers  over dilemma’s zoals Mag autorijden nog wel? Moeten we de sleutels afpakken?
Als naaste van iemand met dementie loop je tegen vragen en keuzes aan. Is het autorijden nog verantwoord of moeten we de sleutels afpakken? Moet je iemand dwingen om te douchen? De antwoorden en keuzen ontstaan vaak in de tijd. Soms kun je ze vooruit schuiven maar er komt een moment dat een besluit moet worden genomen. Tien mantelzorgers vertellen over vier dilemma’s – lastige situaties – die spelen bij de zorg voor hun naaste met dementie. Hoe komen zij tot hun keuzes en welke afwegingen spelen daarbij mee?

Omgaan met een veranderende werkelijkheid, kan ik dat
https://www.youtube.com/watch?v=6IY2TNyhHXQ&list=PLrd5QuWTt30TdydEt_j1ltTWaMOhy2I13

Moeten we het rijbewijs al afpakken?
https://www.youtube.com/watch?v=gFT_XlHPzBs&list=PLrd5QuWTt30TdydEt_j1ltTWaMOhy2I13&index=2

Wie betrek je bij de zorg?
https://www.youtube.com/watch?v=aUK_corKqqo

Als je naaste niet meer onder de douche wil
https://www.youtube.com/watch?v=sPQ8F0it1VE&list=PLrd5QuWTt30TdydEt_j1ltTWaMOhy2I13&index=4

Opname in het verpleeghuis
https://www.youtube.com/watch?v=SY0vo_dQdOo

Meer video’s  en documentaires
Video’s, films en documentaires waarin (ook) mantelzorgers aan het woord komen, vindt u ook op https://modernedementiezorg.nl .