De gemeenten in de provincie Groningen zijn al dementievriendelijk of goed op weg naar een dementievriendelijke samenleving.
In 2015 is de transitie AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten naar de WLZ (Wet Langdurige Zorg) en WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) ingezet. Ook werd de ZVW (Zorg verzekeringswet) van kracht voor de wijkverpleging. Het beleid was richting gevend naar meer participatie en meer verantwoordelijkheden en taken bij de burgers en de gemeenten. Er is in de daaropvolgende jaren meer duidelijkheid in de afbakening ontstaan tussen de wetten en regelingen maar het blijft een aandachtspunt om goed afgestemde zorg en welzijn te geven. Lees ook meer Wetten-Beleid en Wonen-Welzijn-Zorg op deze website.
De gemeenten zijn gaan fuseren waarbij na een fusie weer meer tijd ontstaan voor beleidsontwikkeling. Het overzicht van de afzonderlijke gemeenten op deze website is de situatie ingaande 1 januari 2019.

Op deze website de informatie die voor alle gemeenten van belang is en ook afzonderlijk per gemeente informatie. Daarbij gaat het vooral om informatie hoe een gemeente zelf dementievriendelijk wil worden of blijven of een dementievriendelijke gemeente ontstaat door initiatieven van andere organisaties.

In de Provincie Groningen hebben steeds meer gemeenten stappen gezet om dementievriendelijk te worden. In de afgelopen jaren zijn de gemeenten gevraagd in welke mate zij al dementievriendelijke zijn. De conclusie medio 2018 is dat veel gemeenten al goed kunnen aantonen hoe zij aan een dementievriendelijke samenleving werken richting hun inwoners en welke voorzieningen daarbij nodig zijn. Soms in een afzonderlijk actieplan mensen met dementie maar ook binnen hun ouderenbeleid of beleid voor kwetsbare burgers aantoonbaar.

NB. Dementievriendelijk is eigenlijk geen goed woord; niemand wil een vriend van de ziekte dementie zijn, toch?

Niet alle gemeenten vragen een keurmerk of sticker aan bij Samen Dementie Vriendelijk; dat betekent niet dat zij niet dementievriendelijk zijn. Immers, de gemeente kan ook zelf beoordelen of zij aan de criteria voldoen. De criteria van SamenDementieVriendelijk staan op https://samendementievriendelijk.nl . Samengevat is het voldoende dat er een scholing is gevolgd (bij SDV kan dat via een gratis training online in 15 minuten op de website van SDV)  en dat de gemeente aan kan tonen dat zij in haar beleid ook aandacht besteed aan mensen met dementie. De scholing GOED houdt in: Geruststellen – Oogcontact – Even meedenken – Dank je wel. Lees meer in Herken jij de signalen van dementie

U vindt hier informatie met voorbeelden hoe in de Provincie Groningen ook per gemeente gewerkt is en wordt aan dementievriendelijke gemeenten.

Provincie Groningen https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/provincie-groningen/

Gemeenten algemeen https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/gemeenten/gemeenten-algemeen/

Appingedam https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/gemeenten/appingedam/

Delfzijl https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/gemeenten/delfzijl/

Het Hogeland https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/gemeenten/het-hogeland/

Loppersum https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/gemeenten/loppersum/

Midden Groningen https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/gemeenten/midden-groningen/

Oldambt https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/gemeenten/oldambt/

Pekela https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/gemeenten/pekela/

Stadskanaal https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/gemeenten/stadskanaal/

Veendam https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/gemeenten/veendam/

Westerkwartier https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/gemeenten/westerkwartier/

Westerwolde https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/gemeenten/westerwolde/