De Nieuwsbrief September – 2019 Mensen met dementie in Groningen

In deze Nieuwsbrief
Ouderen en mensen met geheugenstoornissen en dementie op het Inspiratiefestival Lets Gro 2019 van 30 oktober – 2 november 2019 – U kunt zich aanmelden. Welkom op deze bijeenkomsten ! zie pagina 2, 3, 4 en 5 van deze Nieuwsbrief waar u meer informatie vindt en zich ook kunt aanmelden.
Let’s Gro is een inspiratiefestival van 30 oktober – 2 november 2019 in Groningen en gaat over de toekomst van de Stad en Ommeland. Het thema van Lets Gro 2019 is “together”. Samen maken we het verschil als het gaat om de kwaliteit van leven en wonen in onze eigen omgeving. Naar elkaar omzien is en blijft belangrijk Ook ouderen en binnen deze groep ook mensen met geheugenstoornissen en dementie horen daarbij. Daarom op dit festival extra aandacht door, met en voor hen.
Verder in deze Nieuwsbrief – omdat het WERELD ALZHEIMER DAG is op zaterdag 21 september – (nog eens en deze keer heel uitgebreid) extra aandacht voor wat is dementie; het vermoeden van dementie en wat na de diagnose ? Wat houdt dementievriendelijk beleid in bij de gemeenten? Hoe geeft u inhoud en vorm aan seniorvriendelijke wijken, “friendly cities en dorpen” die ook vriendelijke zijn voor mensen met dementie en hun mantelzorgers.
Het Thema van de WAD is bewegen; daarom informatie over bewegen door, met  en voor mensen met dementie. En, de week Tegen eenzaamheid is van 1 tot 8 oktober 2019. Bent u zich al het voorbereiden? En op 10 november komt al weer de Dag van de Mantelzorg er aan!
Alle inhoud
• Ouderen en mensen met geheugenstoornissen en dementie op het Inspiratiefestival Lets Gro 2019 van 30 oktober – 2 november 2019
U kunt zich al aanmelden ! Welkom!
• Week van Dementie – De Hoven
• Wat is dementie?
• Dementie op jonge leeftijd
• Laagopgeleide migranten met dementie
• Downsyndroom en dementie
• Vermoeden en diagnose en daarna
• Dementievriendelijke samenleving en de verantwoordelijkheid van de gemeenten voor haar inwoners
• Doe-boek dementievriendelijke gemeenten: samen voor een dementievriendelijk samenleving – Inspiratie uit Vlaanderen
• Innovatiewerkplaats Kunst – Zorg – Welzijn project Korrewegwijk Dementievriendelijk
• Checklist dementievriendelijk beleid voor de gemeenten in Groningen
• Adviesnota Gedragsbeïnvloeding bij Samenlevingsvraagstukken m.b.t. Mensen met dementie in de gemeente Groningen
• De Dementieproofmeter in Noord- Brabant
• Top 10 seniorvriendelijke woonomgeving
• Toetsingskader Wat vinden ouderen belangrijk bij wonen welzijn zorg BETER OUD
• Nieuwe inspiratiebron voor gemeenten uit een dementievriendelijk Brabant
• Handreiking Kwetsbare ouderen in de eerste lijn
• Wereld Gezondheid Organisatie (WHO) het concept age-friendly cities
• Diagnose dementie en wat dan – Iemand met dementie wil ook een volwaardig mens zijn – De sociale benadering
• De visie omgevingszorg van Anneke van der Plaats
• Drie tips om aan de slag te gaan met betekenisvol leven bij mensen met dementie
• SOCAV zorgconcept – Meer eigen regie en langer thuis wonen als je dement wordt
• Catch-Cog project – Een nieuwe, korte test voor beginnende dementie
• Geen dementie, maar de mens zie ik
• Mensen met dementie en lerend vermogen
• Nieuwe woonvorm in Groningen – Het Buytenhuis
• Pijn herkennen bij dementie
• Manifest van mensen met dementie en dementievriendelijke samenleving
• Aftrap 16 september online training voor medewerkers in het openbaar vervoer – GOED omgaan met dementie in het openbaar vervoer
• Themabijeenkomst 8 oktober 2019 ‘Technologie: wie zal dat betalen?
• Dementie Ervaringsmiddag op 25 september 2019 – Muziek en Dementie
• Subsidie voor lokale aanpak Versterking aanpak eenzaamheid – aanmelden voor 12 september 2019
• Verpleegkundige opent zelf minidorpje voor ouderen in strijd tegen eenzaamheid in Anna Pauwlona
• Dementie – herkenningstest
• Mijn grootmoeder en ik
• Boekje met gedichtjes “Vergeten dat ik vergeet”
• Een mantelzorgers ontlasten: vijf tips!
• Bordje Vol – Mantelzorg en mensen met dementie en de Dag van de Mantelzorg op 10 november 2019 – Hoe houdt u een bijeenkomst voor mantelzorgers in uw gemeente?
• Nieuwe online Cursus wil mantelzorgers dementie ontlasten
• Kan technologie bijdragen aan betekenisvolle dagbesteding? Onderzoek Magic Table
• FNO geeft subsidie voor activiteiten mensen met dementie
• Bewegen helpt preventief om cognitief langer gezond te blijven.
• Bewegen voor betere cognitie bij mensen met dementie
• Bewegen in het verpleeghuis – Vier kansen voor verbetering
• Technologie Tip – Beleef TV
• Video – Technologie in de wijk kan een hoop betekenen voor inwoners
• Vereenvoudiging hulpmiddelenzorg voor cliënten in een Wlz-instelling (verpleeghuis) per 1 januari 2020
• Grip op probleemgedrag bij dementie. Een effectieve methode bij ouderen met dementie.
• De Alzheimer Cafes in september – oktober 2019
• Week van reflectie 2019 op 25 november 2019 met inspirerend congres ‘Ruimte voor ethiek & reflectie in de zorg’
• Diagnostiek dementie en advies in de eerste lijn door Specialist Ouderengeneeskunde (SO)
• De waarde(n) van waardigheid in de zorg
• Dementiewijs – boek van Paul Jansen
• Themamiddag zaVie – Samen dementievriendelijk – donderdagmiddag 12 september 2019
• BreinBieb Sep – Nov in Groninger Forum bibliotheek De Wijert
• Dementietafel Groningen op 8 en 28 oktober 2019 – Carrousel van begeleidingsmogelijkheden  bij dementie
• Symposium FTD Lotgenoten – Samen sterk – 28 september 2019
• Samen op weg tegen eenzaamheid – Week tegen Eenzaamheid Van 1 tot en met 8 oktober 2019
• Loket Gezond Leven – dossier Gezond en Vitaal ouder worden
• Eenzaamheid – Onderzoek SCP
• Onderbelichte aspecten van eenzaamheid – Vijf experts aan het woord
• Eenzaamheid – Hoe ga je aan de slag en wat is de praktijk?
• Appingedam – Damster coalitie tegen de eenzaamheid
• Burgerinitiatieven – Coalitie tegen eenzaamheid in Dronten
• Eenzaam maar niet zielig – Lessen uit het onderzoek Garmerwolde
• Alzheimercentrum Amsterdam – de info 10 daagse van 12 tot 21 september 2019
• Vervul een wens – Doe mee met Nationale Ouderendag op 4 oktober 2019
• Gastenhuis Roden – Op 27 juli 2019 zijn  de deuren geopend van deze karakteristieke vestiging
• Blueprint on memory – Maandag 30 september 2019 – Stadsschouwburg Groningen – Het effect van geheugenverlies
• Langer én tevreden thuis in een woonservicegebied met 5 tips voor gemeenten

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.