Jonge ouderen houden graag regie over hun woonsituatie

Studente Hélène Middelbrink, vierdejaars bij de opleiding Management in de Zorg, heeft namens het Zorg Innovatie Forum en Platform Pouwer onderzoek gedaan naar de wensen en behoeften van jonge ouderen rond woon-zorgmogelijkheden.
Zij maakte naast een mooie scriptie ook een handige infographic die meer vertelt over de antwoorden van de deelnemers aan het onderzoek.

De resultaten samengevat
Levensloopbestendige woning, aanleunwoning, serviceflat en moderne hofjes waren het meest populair als toekomstige woonsoort. Verpleeg- of verzorgingshuizen passen volgens het onderzoek niet bij de wensen en behoeften van de jonge ouderen.
Bij de keuze voor een bepaalde woonvorm speciale bepaalde zaken een rol, bijvoorbeeld het houden van eigen regie en een hoge kwaliteit van de woonvorm. De jonge ouderen maken doorgaans zelf de beslissing over hun woonsituatie, en vinden dit ook erg belangrijk. De jonge ouderen zijn gemiddeld genomen voldoende digitaal vaardig om informatie over woonvormen online op te zoeken. Ook spelen familie en vrienden en belangrijke rol bij de informatievoorziening.
Er is een grote groep ouderen die al actief nadenkt over de toekomst, maar er zijn ook ouderen die dat niet of in mindere mate doen. Voor deze ouderen kan er een gat ontstaan tussen de woon-zorgmarkt, hun behoeften en de kansen en problemen die zij gaandeweg in de transitie van ouderdom mee te maken gaan krijgen.

Een bijdrage in beleid
Deze observaties zijn in de toekomst handig te benutten in projecten, contact met beleidsmedewerkers van gemeenten en provincies en bij verdere ontwikkelingen die het Zorg Innovatie Forum en Platform Pouwer bijstaan.
De wensen en behoeften van deze specifieke doelgroep moeten gehoord worden, zodat hier goed op ingespeeld kan worden. Bij Platform Pouwer is er veel ruimte voor ouderen. Via het Platform kunnen zij hun stem laten horen. De uitkomsten van dit onderzoek zullen in de ouderendelegaties en webinars van Platform Pouwer meegenomen worden. Hier zijn naast ouderen ook professionals en beleidsmakers bij aanwezig.

Bron en info
Platform Pouwer op https://www.platformpouwer.nl waar u ook een infographic kunt bekijken met de samenvatting van het onderzoek

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.