Minder denken in doelgroepen biedt kansen om in je eigen omgeving te blijven wonen en leven

We hebben in Nederland mensen op basis van hun ziekte of handicap ingedeeld in een systeem van afzonderlijke regelgeving en voorzieningen. Het bijzondere is dat al deze mensen opgroeien in dezelfde wijk of dorp maar uit elkaar gehaald worden als zij niet langer thuis kunnen blijven wonen. Noodgedwongen is een verhuizing of opname dan nodig in de grotere centrumdorpen of in steden in andere wijken waar grootschalig per doelgroep afzonderlijke tehuizen zijn. Er is ook een visie dat er meer overeenkomsten dan verschillen tussen mensen zijn die zijn aangewezen zijn op ondersteuning.

Minder denken in doelgroepen maar meer denken en handelen in de mens blijven zien

Niet de handicap of de ziekte staat voor op maar wat zie je eerst namelijk de mens die een handicap of ziekte heeft. Natuurlijk zijn er verschillen en is ook op diverse wijze expertise nodig.
Er zijn voorbeelden van dagactiviteiten of zorgboerderijen. Ook in het wonen ontstaan mogelijkheden als organisatie-belangen nevengeschikt worden t.o.v. het belang van de mensen die zijn aangewezen op ondersteuning.

Beschermd wonen Uithuizen – ook mensen met dementie
De gemeente Het Hogeland heeft voor 2 projecten die de leefbaarheid van de omgeving verbeteren in totaal 568.000 euro aan subsidie toegekend gekregen.
Het gaat om een project voor de herinrichting van de Oosterstraat in Warffum en voor beschermd wonen in Uithuizen. Dat heeft het college van Gedeputeerde Staten provincie Groningen 9 juli 2019 besloten. Een belangrijke subsidievoorwaarde is dat inwoners, bedrijven en/of organisaties intensief bij de planontwikkeling betrokken zijn of worden.

Beschermd wonen in Uithuizen
Cosis, Lentis, Noorderzorg en Woonzorg Nederland hebben het initiatief genomen om te komen tot samenwerking op het gebied van wonen, ontmoeten, welzijn, zorg en dienstverlening in Uithuizen. Hiermee willen de initiatiefnemers een veilige woonomgeving creëren voor mensen die intensieve zorg nodig hebben, zoals mensen met dementie, een verstandelijke of psychische beperking of mensen met een psychiatrische beperking. De subsidie is onder meer bestemd voor een begeleider die het proces van samenwerking en afstemming samen laat komen.
Bron Gemeente Hogeland https://hethogeland.nl/nieuws

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.