Oproep – Help studenten met hun opdracht of onderzoek in de CORONA crisis

Het is voor een aantal studenten nu niet mogelijk om verder te gaan met hun opdracht of project waarbij ouderen of anderen gevraagd worden met hen mee te denken. Ouderen worden dus actief betrokken; niet OVER hen maar MET hen.  De afspraken met hen voor een gesprek thuis kunnen nu door de CORONA crisis niet gemaakt worden. Door een andere onderzoeksmethode te kiezen – telefonisch of digitaal – lukt het vaak wel. Daarom deze oproep om hen te helpen en daarmee ook een bijdrage te leveren.
DenkTank – 60-plus Noord heeft een aanbod gedaan aan (afdelingen van) Hogescholen en Universiteiten waarmee zij een relatie hebben, bijvoorbeeld door middel van een Ouderen & Onderwijs -groep om bij de diverse studies en opleidingen de ouderen zelf te betrekken. Informatie over DenkTank-60plus vindt u op http://www.denktank60plusnoord.nl/

 

1.Welke fysiotherapeutische communicatieve vaardigheden zijn volgens ouderen (55+) van belang? – onderzoek Johan de Boer (Hanzehogeschool – Groningen)
“Mijn naam is Johan de Boer. Momenteel ben ik druk bezig met mijn afstudeeronderzoek aan de Hanzehogeschool Groningen en ik zou in juni kunnen afstuderen.
Het onderwerp van mijn afstudeeronderzoek is: Welke fysiotherapeutische communicatieve vaardigheden zijn volgens ouderen (55+) van belang?
Het antwoord op deze vraag zou inzicht kunnen geven in de vraag op welke wijze de fysiotherapeut de oudere het beste kan benaderen om zo de samenwerking tussen de therapeut en cliënt te verbeteren. Het inzicht verkregen door dit onderzoek zou mogelijk tot betere behandelresultaten kunnen leiden.
Het oorspronkelijke plan was dat hij interviews af zou nemen bij mensen van 55 jaar en ouder die bij de praktijk kwamen waar ik stage loop. Maar op dit moment, door de crisis, is de praktijk gesloten en heeft hij ik zijn stage moeten afbreken”.
Zijn vraag: Is het wellicht mogelijk dat ik een interview van 20 minuten met u afneem per telefoon over uw ervaringen met de fysiotherapie?
Mocht u geïnteresseerd zijn om deel te nemen aan dit onderzoek, dan vraagt hij u, voor 6 april 2020. te mailen naar het volgende adres: jh.de.boer@st.hanze.nl

 

2.Wilt u meewerken aan onderzoek naar samen beslissen en persoonsgerichte zorg in het ziekenhuis?
Voor het ZonMw project ‘LeerSaam Noord’  (info op https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/project-detail/kwaliteit-van-zorg-ondersteuning-kwaliteitsinstituut/leersaam-noord-samen-werken-samen-leren-de-inzet-van-leernetwerken-en-de-ontwikkeling-van-een-le/ )
is de onderzoeksgroep Zorg & Welzijn NHLStenden op zoek naar volwassen personen die telefonisch geïnterviewd willen worden en bereid zijn een vragenlijst in te vullen. Heeft u in het afgelopen jaar in het ziekenhuis gelegen en wilt u meewerken? Het interview gaat over hoe u samen met de verpleegkundige tijdens uw opname besluiten heeft genomen. De vragenlijst gaat over hoe u vond dat de verpleegkundige zorg op u als persoon gericht was. Zo ja, vult u dan hier https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=SJ5qAQu69EmX-KiDUhZOWGb9c58n54BJuUEQPHiqkotUMUFJVkRVN0wxQzZRQlRKQjZaWThINjBUQy4u uw naam mailadres en telefoonnummer in, dan nemen zij zo spoedig mogelijk contact met u op.
De oproep is afkomstig van dr. Margreet van der Cingel, lector Leiderschap & identiteit in het verpleegkundig domein – NHL Stenden Hogeschool – Leeuwarden.

 

3. Afstudeeropdracht 3 studenten voor de opleiding Toegepaste Gerontologie aan Hogeschool Windesheim in Zwolle resp. stimuleren ouderen vrijwilligerswerk; woonconcept jong en oud; inzicht in eigen ziekteproces
Het gaat om de volgende 3 onderzoeken/opdrachten:
3.1.Hoe kunnen we ouderen stimuleren/enthousiasmeren voor vrijwilligerswerk? (Student: Sharon de Rijke)
“Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de samenleving, stel je eens voor dat er bijvoorbeeld geen vrijwilligers meer bij voetbalclubs of kerken zouden zijn. De barman, scheidsrechter en trainer vallen dan weg, hoe kan een voetbalclub dan nog draaiende gehouden worden? Veel van deze vrijwilligers zijn gepensioneerd, maar toch blijkt dat de kracht van de oudere vrijwilligers nog niet volledig benut worden. Hoe komt dit en waarom doen veel ouderen geen vrijwilligerswerk? Dat is wat ik met deze ontwerpopdracht ga proberen te achterhalen”
3.2. Hoe kunnen we verbonden- en betrokkenheid creëren in een woonconcept waar jong en oud samenwoont (Student: Sander van der Gun)
“De huizenmarkt is constant in beweging en er wordt steeds meer gekeken naar woonwensen. We worden dan ook uitgedaagd om hieraan eigen invulling te geven en nieuwe woonvormen te bedenken. In het dorpje Windesheim zijn ze hier ook mee bezig. Intergenerationeel wonen om het woningtekort voor starters en ouderen tegen te gaan. Een hartstikke leuk idee en zeker in een tijd waarin we meer naar elkaar moeten omkijken! Wat hierin wel belangrijk is, is om verbondenheid en betrokkenheid tussen deze bewoners te creëren. Maar hoe doe je dat? Wat spreekt aan? Wat is uniek, creatief en vernieuwend?”
3. Hoe kunnen we oudere patiënten (70+) met kanker prikkelen zodat zij meer inzicht hebben in het eigen ziekteproces? (Student: Kyra Knuiman)
“In plaats van een stagedag op kantoor heb ik een dag meegelopen op de afdeling ouderengeneeskunde. Heel veel indrukken, informatie, nieuwe gezichten en kennis heb ik mee naar huis genomen, maar wat me bij blijft is het behandelgesprek van een oudere meneer met kanker. Hij had de diagnose al te horen gekregen en vandaag werd toegelicht hoe zijn behandeltraject eruit zou zien. Uiteindelijk had ik als stagiair voorafgaand aan het gesprek meer informatie gekregen en gevraagd dan deze meneer in het hele gesprek. Wat maakt dat hij geen vragen stelde of durfde te stellen? En in hoeverre weet hij nu precies wat er gaat gebeuren? Waar gaat hij heen met de vragen die hij thuis nog bedenkt?”
U doet mee via een digitaal prikbord
Zij doen een afstudeeropdracht voor de opleiding Toegepaste Gerontologie aan Hogeschool Windesheim in Zwolle. Het was de bedoeling om hiervoor focusgroepen te houden, maar door het coronavirus is een fysieke afspraak op dit moment niet mogelijk en gezien de onzekerheid kan deze periode ook nog wel een tijdje aanhouden.
Deskundigheid of ervaring is geen vereiste hierbij; het gaat juist om spontane reacties! De methode is een digitaal prikbord, waarop u via de een link terecht komt. Er zijn geen goede of foute ‘antwoorden’. Er is ook geen leeftijdsgrens.
Omdat zij toch graag input zouden willen ontvangen van verschillende personen hebben zij een digitaal prikbord bedacht.
Via de volgende link: https://padlet.com/sandervdgun/aq5wbv34j311 komt u in een online omgeving.
Hier staan in drie verschillende blokken, met allen een eigen kleur, die drie ontwerpvragen beschrijven. Om u meer context te geven vragen zij u aan het begin eerst de pagina te lezen die in het blauwe blok staat. Door op het document te klikken vergroot u deze en kunt u het lezen.
Het principe is vrij simpel; het werkt eigenlijk een beetje hetzelfde als post-its plakken op een vel papier. Via het ‘Plus’ symbool rechts onderin kunt u een post-it in het scherm plakken en uw tekst daarin typen. U kunt zoveel ‘plussen’ als u wilt. Graag op de post-it aangeven voor welke student deze bedoeld is.
Zij begrijpen dat u misschien geen kennis of ervaring heeft met de drie onderwerpen. Toch kunnen er dan nog altijd verrassende ideeën en tips ontstaan. Juist omdat er vanuit totaal andere disciplines en invalshoeken wordt gekeken naar het vraagstuk.
U hoeft zich niet aan te melden om mee te kunnen doen. Voor vragen kunt u bij Sharon de Rijke terecht: sharonderijke@outlook.com

 

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.