Oproep – Studenten doen onderzoek met en voor ouderen. Helpt u hen in de CORONA tijd? Valangst bij ouderen en stimuleren van bezoek aan binnentuin verpleeghuis

Het is voor een aantal studenten nu niet mogelijk om verder te gaan met hun opdracht of project waarbij ouderen of anderen gevraagd worden met hen mee te denken. Ouderen worden dus actief betrokken; niet OVER hen maar MET hen.  De afspraken met hen voor een gesprek thuis kunnen nu door de CORONA crisis niet gemaakt worden. Door een andere onderzoeksmethode te kiezen – telefonisch of digitaal – lukt het vaak wel. Daarom deze oproep om hen te helpen en daarmee ook een bijdrage te leveren. Vanuit Denktank-60-plus worden deze oproepen gedaan. Mensen met Dementie Groningen ondersteunt hen daarbij en zal regelmatig een oproep doen en plaatsen op de website https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/ bij Nieuws uit Groningen of Algemeen Nieuws.

 

Onderzoek hoe voorkom je valangst bij ouderen
Danaé ten Oever, 4e jaar student van de opleiding Toegepaste Gerontologie is doet haar afstudeerproject bij zorgorganisatie TriviumMeulenbeltZorg. Zij richt zich op ouderen die valangst ervaren. Het doel is om een product of dienst te realiseren om deze valangst weg te nemen. Zij heeft met ouderen, verzorgers, artsen en fysiotherapeuten van de organisatie zelf gesproken. Zij is nu op zoek naar ouderen die willen meedenken en hun inbreng telefonisch met haar willen delen. Misschien ervaart uzelf valangst of kent u iemand die valangst ervaart? Ziet u een mogelijkheid haar hierbij te helpen, dan stelt zij het op prijs dat u contact opneemt. Mail: Danaetenoever@live.nl en Telefoon: 06-20371599

 

Hoe stimuleer je mensen met dementie in een verpleeghuis naar de binnentuin te gaan?
Sascha Makkinga is bezig met afstuderen voor de opleiding Toegepaste Gerontologie. Haar afstudeeropdracht richt zich op de binnentuin van een verpleeghuis. Zij onderzoekt hoe een verpleeghuis, met behulp van een technologische innovatie, meer gebruik kan maken van de binnentuin om met name de bewoners met dementie te stimuleren om meer naar buiten te gaan.
Vanwege deze gekke en hectische tijd rondom het coronavirus, is het voor haar lastig om in contact te komen met mensen buiten het verpleeghuis zelf die mij hierbij kunnen helpen. Daarom heeft zij een online padlet aangemaakt om ideeën te verzamelen voor mijn afstuderen. Een padlet is een soort online ideeën box.
Heeft u ideeën over dit onderwerp en wilt u deze met haar te delen? Het hoeft niet direct om een technologische innovatie te gaan. Alle ideeën zijn welkom en niks is fout. Het invullen van de padlet is geheel anoniem. U zou haar heel erg helpen met het invullen van deze padlet!
Hier kunt u uw ideeën delen: https://padlet.com/saschamkk/2a946in78iiuzubg

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.