Proactieve zorgplanning – Enquête en onderzoek – Helpt u als zorgverlener of mantelzorger mee aan het onderzoek proactieve zorgplanning met mensen met dementie zodat zij beter richting kunnen geven aan hun leven? Ja toch!

In samenwerking met Alzheimer Centrum Groningen en onder supervisie van prof. dr. BC van Munster (voorzitter van Alzheimer Centrum Groningen) en dr. MMH Strating schrijft Denise Abbel haar masterscriptie over proactieve zorgplanning (advanced care planning) met mensen met dementie.
Het doel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de huidige situatie van zorgplanning, de belangen van zowel de mantelzorgers als de zorgverleners en in hoeverre dit samen besloten wordt.
Zorgplanning met mensen met dementie heeft als doel om zinvolle en haalbare doelen met betrekking tot toekomstige behandeling, zorg en ondersteuning te bepalen.
Zo kunnen mensen met dementie richting geven aan hun eigen leven.

Helpt u met dit onderzoek naar zorgplanning? Het invullen van onderstaande online vragenlijst duurt ongeveer 5-10 minuten.
Vragenlijst:
https://erasmusuniversity.eu.qualtrics.com/jfe/form/SV_8pm1V9CpdI0QGk6
Heeft u vragen? Dan kunt u haar altijd een mail sturen naar: abbel.denise@gmail.com
Bij voorbaat al hartelijk dank !
Denise Abbel

Proactieve zorgplanning (advance care planning)
Om goede en passende medische zorg te geven is het belangrijk tijdig te weten wat iemand wel of juist niet wil aan zorg. Door behandelwensen en -grenzen gezamenlijk te bespreken en vast te leggen kan hierop worden geanticipeerd. Zo kan de zorg afgestemd worden op persoonlijke wensen, waarden en behoeften. Deze proactieve zorgplanning – of ook wel ‘advance care planning’ – is van groot belang in stabiele, maar zeker ook in acute situaties. Voor elk individu, ongeacht de mate van kwetsbaarheid door ziekte, beperking of leeftijd.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.