Rapportage Onderzoek naar het huidig gebruik, wachttijden en wachtlijsten Casemanagement Dementie 2018 HHM—Geen wachtlijsten in Provincie Groningen

Bureau HHM onderzocht de wachttijden en wachtlijsten voor Casemanagement Dementie in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook de redenen voor het bestaan van wachtlijsten en de redenen om geen gebruik te maken van CMD werden in kaart gebracht.
Het huidig gebruik CMD ten opzichte van het totaal aantal thuiswonende mensen met dementie is dat 62.000 mensen casemanagement dementie ontvangen. Dit staat gelijk aan circa 30% van het totaal aantal thuiswonende mensen (205.500) met dementie (met en zonder diagnose) en circa 70% van de thuiswonende mensen met de diagnose dementie die bekend zijn bij de huisarts (85.000).

Wachtlijsten en wachttijden voor casemanagement dementie

22 regio’s hebben aangegeven wachtlijsten te kennen en hebben hierover gegevens aangeleverd. Op deze wachtlijsten staan in totaal 1.136mensen.
De gemiddelde wachttijd van deze mensen bedraagt 33dagen.
Van de 1.136 wachtenden staan 496mensen langer dan 6 weken op een wachtlijst. Deze 496 mensen zijn verdeeld over 18 regio’s.
In totaal bedraagt het aantal mensen dat langer dan 6 weken wacht 44% van het totaal aantal wachtenden.

Als reden wordt vermeld: geen behoefte aan namelijk voldoende ondersteuning vanuit eigen gezin of netwerk (mantelzorg) of andere professionele ondersteuning maar ook zorg mijdend gedrag of het kostenaspect.
Alle netwerkcoördinatoren ontvangen na oplevering van dit onderzoek een factsheet met de regionale resultaten van het onderzoek over het aantal mensen met dementie, het gebruik van CMD, de omvang van wachtlijsten en wachttijden. De partijen in de regio kunnen op basis van deze gegevens met elkaar in gesprek kunnen om de organisatie van casemanagement verder te optimaliseren.

Bij het onderzoek blijkt uit gegevens van het Netwerk Dementie Groningen dat er in de provincie Groningen geen wachtlijsten voor casemanagement dementie zijn. Daarom alle waardering voor de casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen en de inzet van de zorgaanbieders om er voor te zorgen dat mensen met dementie tijdig en goed geholpen worden!

Enkele andere opmerkingen:
Landelijk circuleren verschillende cijfers over het aantal mensen met dementie. HHM redeneert dat er circa 205.500 mensen met dementie thuis wonen.

Treeknorm:
De maximaal aanvaardbare wachttijd waarbinnen de patiënt zorg moet kunnen krijgen. Casemanagement dementie valt onder de Treeknorm V&V thuiszorg van 6 weken (80% binnen 4 weken). Het is de verantwoordelijkheid van de zorgverzekeraar deze tijdigheidsnorm te borgen voor zijn verzekerden.

Het rapport geeft een mooi overzicht van alle netwerken met ook veel gegevens over de aantal mensen met dementie die thuis wonen of in een woonvorm zoals verpleeghuis wonen.

Reactie VWS

“De resultaten geven een helder beeld van de huidige situatie. De reeds met partijen afgesproken vervolgacties sluiten hier goed op aan. Zo zal worden ingezet op goede informatievoorziening, wordt in kaart gebracht hoe eventuele problemen bij verwijzen en aanmelden kunnen worden opgelost en zullen de inspanningen om wachtlijsten volledig terug te dringen worden voortgezet”, aldus Hugo de Jonge, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Lees meer over casemanagement Dementie en de Rapportage Onderzoek naar het huidig gebruik, wachttijden en wachtlijsten Casemanagement Dementie 2018 HHM op https://www.mensenmetdementiegroningen.nl/dementie/casemanagement-dementie/ en op https://www.hhm.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.