Ruim 100.000 mensen met dementie krijgen volgens Alzheimer Nederland geen ondersteuning thuis

Alzheimer Nederland 11 september 2018: “Minder wachtlijsten, maar nog geen betere zorg” .Slechts 30% van de mensen met dementie ontvangt casemanagement dementie. Dit blijkt uit onderzoek van Bureau HHM, dat is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het gebruik van deze specialistische ondersteuning blijkt zelfs afgenomen ten opzichte van vorig jaar.

Onbegrijpelijk, aldus Alzheimer Nederland, want het aantal mensen met dementie stijgt èn mensen met dementie wonen langer thuis.

Ruim 100.000 dementiepatiënten onbekend bij huisarts
Patiënten ontvangen geen casemanagement dementie, omdat zij zelf nog onbekend zijn bij de huisarts of omdat de huisarts onbekend is met casemanagement dementie. Alzheimer Nederland vindt het schokkend dat de helft van de mensen met dementie niet bekend is bij de eigen huisarts. Zorgaanbieders zijn onvoldoende in beeld met casemanagement dementie bij de artsen en bieden deze zorg niet proactief aan als optimale ondersteuning. Julie Meerveld, manager Belangenbehartiging & Regionale Hulp: “Naar schatting gaat het om 110.000 tot 120.000 mensen met dementie die niet adequaat ondersteund worden. Zorg komt terecht bij de mantelzorger, die vaak al overbelast is. Mensen met dementie vallen tussen wal en schip.” Nog steeds weten te weinig mensen dat zij recht hebben op casemanagement dementie. Het is aan de overheid, zorgaanbieders en zorgverzekeraars om te zorgen dat patiënten kunnen rekenen op de juist zorg, op de juiste plek, aldus Alzheimer Nederland.

QUOTE – Eelke Wiersma
Bijzonder maar klopt het wel ? Mijn ervaring als ervaringsdeskundige en op basis van veel informatie voor deze website is dat mensen ook niet altijd weten dat zij een casemanager dementie hebben – vakjargon – maar bij doorvragen wel ondersteuning krijgen. ook niet altijd van een casemanager dementie maar van een verpleegkundige die de taak casemanagement uitvoert. Of goed worden ondersteund door mantelzorgers die echt wel weten dat er recht op casemanagement dementie is. Ook vinden mensen zich niet dement maar krijgen wel ondersteuning! Ze behoren dan niet tot de doelgroep mensen met dementie maar tot de doelgroep kwetsbare oudere. Het onderzoeksresultaat dat mensen met dementie geen casemanager dementie hebben of (nog) niet bekend zijn bij de huisarts (als dat al zo is), zegt niets over de kwaliteit van leven die zij er ervaren. Laten we eens een onderzoek doen naar de kwaliteit van leven en de eigen regie daarbij. En hoe zit het in elke gemeente afzonderlijk? Als we dat weten kunnen we het aanpakken en de koe bij de horens pakken. Dit soort onderzoeken kunnen ook een te landelijk beeld geven terwijl het op lokaal niveau goed gaat omdat mensen elkaar daar weten te vinden. Er is een factsheet beschikbaar voor elke regio Netwerk Dementie in Nederland; de regio’s verschillen van omvang. Daarbij blijkt dat er in de Provincie Groningen geen wachtlijsten zijn. Goed werk van de zorgorganisaties die ook samenwerken in het Netwerk Dementie Groningen. Goed werk van casemanagers dementie en wijkverpleegkundigen die hard en met het hart in Groningen aan het werk zijn. Het laat onverlet dat voorlichting nodig blijft zodat mensen met dementie tijdig en goed geholpen worden maar ook voorkomen wordt dat mantelzorgers overbelast worden. Jammer dat er zo landelijk PR is terwijl in de gemeenten – in elk geval in de Provincie Groningen –  er heel hard gewerkt wordt aan een dementievriendelijke samenleving, veel voorlichting wordt gegeven en belangenorganisaties voor mantelzorgers en steunpunten mantelzorgers actief zijn.

Langer thuis dankzij casemanager dementie
Het is de ambitie van de regering om te zorgen dat mensen langer thuis kunnen wonen. Een ambitie die onderstreept wordt door Alzheimer Nederland, maar alleen met de juiste ondersteuning. Dit is nu onvoldoende het geval. Julie Meerveld: “Als je wilt dat mensen het thuis langer volhouden moet je er alles aan doen om hen daarbij te helpen. Wij weten uit onderzoek dat casemanagement daarbij de belangrijkste voorwaarde is”.

Wachtlijstregistratie vinger aan de pols
Casemanagement dementie kampt sinds 2016 met wachtlijsten. Na twee jaar is er voor het eerst een afname te zien. Meerveld: “De afname van de wachtlijsten is het enige lichtpuntje in het onderzoek maar als mensen niets van het recht op casemanagement dementie weten komen ze ook niet op een wachtlijst.” Vanaf 1 december 2018 worden zorgaanbieders verplicht om wachttijden en wachtlijsten te registreren. “Dankzij de verplichte registratie kunnen we beoordelen of mensen echt de juiste zorg krijgen en of verzekeraars voldoen aan hun zorgplicht.” Het tegenoffensief van brancheorganisatie ActiZ is dan ook onbegrijpelijk voor Alzheimer Nederland. “Meten is weten. Dus laten we elkaar scherp houden, zodat we mensen met dementie en hun naasten echt ondersteunen om langer, veilig en comfortabel thuis te wonen.”

Bron Alzheimer Nederland 11 september 2018 Meer info op https://www.alzheimer-nederland.nl/

 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.