Symposium ouderenhuisvesting Gemeente Midden Groningen – ouderen praten op 18 april mee – Proefwoning – Langer thuis wonen met technologie en domotica in Hoogezand

Een symposium over ouderenhuisvesting in Midden-Groningen trok 18 april 2019 een kleine 80 belangstellenden in Noordbroek.

Voorzitter Bert Kolk van de Ouderenraad Midden-Groningen gaf aan dat ook in de gemeente Midden Groningen de bevolking vergrijst de komende 10 jaar. Langer thuis wonen krijgt daarom de aandacht. Maar kan of lukt dat?
Aandachtspunten van hem waren: “Moeten de wooncorporaties investeren in woningen? Ouderen wonen nu in verouderde woningen. De slaap- en badkamer zou naar de begane grond moeten. De wooncorporaties bouwen niet voor leegstand. Ze zitten ook met de vraag of er wel of geen ouderenwoningen in dorpen gebouwd moeten worden.”

Het beleid van de woningcorporatie
Hilde van Ree van Woonstichting Groninger Huis gaf aan dat de noodzaak voor meer en betere huisvesting voor ouderen bij Groninger Huis goed in beeld is. Zo is het beleid gericht op generatiebestendig bouwen bij nieuwbouw met alle woonfuncties op de begane grond; ook de slaapkamers en de badkamer; er zijn geen drempels maar wel bijv. antislipvoorzieningen in de badkamer. De mogelijkheden voor thuiszorgtechnologie worden bij de bouw aangebracht. Zij hebben al veel levensloopbestendige woningen en bieden ook een sensorenpakket bij de huidige woningen aan waardoor mensen langer thuis kunnen blijven wonen met een beter gevoel van veiligheid. Als het niet langer thuis gaat, dan is de woningcorporatie ook betrokken bij kleinschalig wonen voor ouderen (met dementie) zoals bijv. in Wagenborgen.

Proefwoning – Langer thuis wonen met technologie en domotica in Hoogezand
Zij kondigde ook een primeur aan. In september 2019 wordt in Hoogezand een woning opgeleverd waarbij een bestaande eengezinswoning levensloopbestendig wordt gemaakt. De woning wordt ingericht met nieuwe innovatieve technologie. Men kan er gratis gaan proefwonen; ook zullen er dan rondleidingen en informatieve bijeenkomsten zijn.
Meer informatie op https://www.groningerhuis.nl/

Knarrenhof
Peter Prak van de Knarrenhofgroep gaf een informatieve inleiding over het concept van de Knarrenhof. Knarrenhof is de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden. Hierdoor ontstaat een uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen.

Het Knarrenhof is namelijk bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Het is immers geen woongroep. Wel is het een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven, en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen. De Meergeneratiehofjes zijn bedoeld voor mensen van 19 tot 109 jaar. Zo kunnen starters, oudere jongeren, jongere ouderen & senioren onder elkaar wonen in een levendige gemeenschap waar men elkaar kent. Hier helpt men aardige buren waar nodig. Niet met zorg, maar met aandacht. In de Provincie Groningen zijn er onder meer initiatieven in Garmerwolde en Sappemeer. Meer informatie op https://knarrenhof.nl/wat-is-knarrenhof/

Vervolg in de dorpen en wijken
Wethouder Anja Woortman was blij met de hoge opkomst; zij wil graag verder in gesprek met de ouderen zelf. Na deze bijeenkomst gaan worden het komende jaar bijeenkomsten houden in dorpen en wijken in Midden-Groningen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.