Website Mensen met dementie in Groningen Persbericht 7 september 2018

Jaarlijks wordt op 21 september over de hele wereld stilgestaan bij de ziekte van Alzheimer. Wereldwijd zijn er een groot aantal activiteiten om (extra) aandacht te vragen voor deze ziekte en andere ziekten die dementie veroorzaken.

De website Mensen met dementie in Groningen is er daarom ingaande 7 september 2018 voor de inwoners in de provincie Groningen en wil er aan bijdragen dat in 2020 in alle gemeenten in de provincie Groningen een samenleving is die vriendelijk is voor mensen met dementie. Anders gezegd, in 2020 zijn alle Groninger gemeenten dementievriendelijk.

In de provincie Groningen leven een 10.000 mensen met dementie (in Nederland een 290.000 mensen). Het aantal neemt toe en meer mensen blijven langer thuis wonen. Mensen die actief waren in de samenleving en ook willen blijven meedoen bij een vermoeden van dementie of na de diagnose dementie. Jaarlijks wordt op Wereld Alzheimer Dag op 21 september over de hele wereld stilgestaan bij de ziekte van Alzheimer. Daarom nu ook deze website in september 2018 !

Het helpt als mensen met dementie in de provincie Groningen herkend worden maar ook erkend worden.

Dat vraagt om begrip en ondersteuning van de inwoners van de provincie Groningen maar ook van gemeenten die verantwoordelijk zijn voor een goede uitvoering van de WMO; ook voor mensen met dementie. Immers, de meeste mensen wonen thuis en kunnen langer thuis blijven wonen. Daarnaast is voldoende zorg vanuit de wijkverpleging.

Ook wonen mensen in verpleeghuizen; steeds meer in het zogenaamde kleinschalig wonen zodat zij zich zo goed mogelijk thuis blijven voelen na verhuizing.
In de Provincie Groningen zijn de Groninger gemeenten al dementievriendelijk of zij zijn hard op weg dat te worden. U kunt het lezen op de website.

Op deze website staat informatie over dementie en ervaringen van mensen met dementie en hun mantelzorgers. Wat is de dementie, hoe herken je de signalen van dementie en tips hoe kun je omgaan met mensen met dementie. Waarom is casemanagement zo belangrijk mensen met dementie te ondersteunen? Informatie over de belangrijke rol van mantelzorgers maar ook over de ondersteuning die zij nodig hebben. De organisaties in wonen, zorg, welzijn en ontmoeting die van belang zijn staan op de website. De wet- en regelgeving met de beleidsontwikkelingen staan op de website zoals langer thuis blijven wonen of zich thuis blijven voelen in een verpleeghuis. En, informatie hoe ver zijn de Groninger gemeenten met de dementievriendelijke samenleving. En, waarom het zo belangrijk is om daarbij van onder op – dus niet met landelijke beleidsnota’s maar in gesprek met elkaar op lokaal niveau – samen te blijven werken aan een dementievriendelijke samenleving.

Meer informatie op de website www.mensenmetdementiegroningen.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.