PHV in gesprek met de gemeenten over het belang van ondersteuning van mantelzorgers – Koester uw mantelzorgers

In april overhandigden PHV (Platform Hattinga Verschure) hun Pamflet ‘Gemeente, koester uw mantelzorgers!’ aan Wmo-wethouders uit de provincie Groningen. Bestuurslid Peter Verschuren lichtte kort de totstandkoming, de inhoud en het doel van het pamflet toe. Vervolgens overhandigde hij het aan de voorzitter van het wethouders-overleg en aan de aanwezige wethouders.
Het pamflet is tot stand gekomen na gesprekken met mantelzorgers en mantelzorgsteunpunten in de provincie Groningen. Het bevat 12 aandachtspunten voor gemeentelijk beleid, variërend van aanbevelingen voor de bezetting van steunpunten tot de waardering van mantelzorgers, en van de beschikbaarheid van respijtzorg tot aandacht voor jonge mantelzorgers.

Komende tijd gaat het platform aan de hand van het pamflet per gemeente in gesprek met wethouders en beleidsmedewerkers over wat goed gaat en wat beter kan in het gemeentelijke mantelzorgbeleid.

Én hoe we er met elkaar voor kunnen zorgen dat de steeds zwaarder belaste mantelzorgers goed worden én blijven ondersteund. Lees het pamflet PHV Gemeente-koester-uw-mantelzorgers – april 2024

Informatie over de collectieve belangenbehartiging van het platform op https://sphv.nl

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.