27 mei 2021 – Digitale bijeenkomst – Vergeet ons niet! 3 bijzondere doelgroepen mensen met dementie

logo Dementiezorg voor Elkaar

De Zorgstandaard besteedt specifieke aandacht aan drie bijzondere groepen, omdat door verschillende oorzaken dementie bij hen vaak moeilijker te herkennen is én omdat hun situatie vaak verschilt van ouderen met dementie. Deze kennisbijeenkomst gaat in op jonge mensen met dementie, migranten met dementie en mensen met een verstandelijke beperking en dementie.
Deze digitale bijeenkomst is voor iedereen betrokken in de dementieketen, waaronder beleidsmakers, zorgverzekeraars, professionals in welzijn en zorg, en vrijwilligers.
Meer info op https://www.dementiezorgvoorelkaar.nl/agenda/vergeet-ons-niet-doelgroepen-dementie

Citaat programma

Plenaire deel
In het plenaire programma leggen experts Jos van Campen (klinisch geriater), Christian Bakker (psycholoog en senior onderzoeker) en Alain Dekker (neurowetenschapper en docent) uit wat belangrijk is bij dementie bij migranten, jonge mensen en mensen met een verstandelijke beperking. Reguliere diagnostiek werkt niet bij deze bijzondere doelgroepen. De sprekers, pioniers op dit gebied, laten zien wat al werkt en wat nog ontwikkeld moet worden. In het panelgesprek, waar ook Miriam Goudsmit (klinisch psycholoog) bij aanschuift, wordt onder leiding van dagvoorzitter Karlijn Kwint met de experts gesproken over hoe en waarom het implementeren van de Zorgstandaard Dementie kan bijdragen aan betere zorg en ondersteuning, juist voor deze doelgroepen.

Deelsessies

Mensen met dementie en een verstandelijke beperking
Hoe kun je ondersteuning bieden aan mensen met een verstandelijke beperking en dementie? Welke goede voorbeelden zijn er? En hoe kan de Zorgstandaard Dementie hierbij helpen? Als je op zoek bent naar antwoorden op deze vragen, sluit dan aan bij deze deelsessie! De sessie wordt verzorgd door Anke van der Made en Wies Arts van ZET.

Mensen met dementie op jonge leeftijd
Bij dementie denken we al snel aan ouderen. Toch komt dementie ook voor bij mensen die jonger zijn dan 65 jaar. Vaak zijn ze dan nog in de bloei van hun leven. Hun veranderende gedrag zorgt thuis en op het werk voor onzekerheid en spanningen. Bij deze groep is het extra belangrijk om de signalen vroeg te herkennen.
Annewijke van Keulen (bestuurssecretaris bij Zorggroep Noorderboog en projectleider Dementie op Jonge leeftijd vanuit het Netwerk Dementie Drenthe) en Rika Roffelsen (Netwerkcoördinator van Netwerk Dementie Drenthe) gaan met jullie in op mensen met dementie op jonge leeftijd. Waar let je op? Wat zijn goede voorbeelden, en hoe kan de Zorgstandaard Dementie helpen? Allemaal zaken die tijdens deze deelsessie aan bod komen.

Mensen met dementie en een migratieachtergrond
De diagnose dementie wordt nog te vaak niet gesteld bij migranten met dementie. Artsen vinden diagnostiek ingewikkeld, maar ook ouderen zelf komen nog te weinig met vragen over dementie en dementieaanbod bij de huisarts. En als oudere migranten wel een diagnose dementie hebben, dan sluit het aanbod nog te vaak niet goed aan bij hun behoeften en wensen. Waar gaat het mis en welke oplossingsrichtingen zijn er?
Jennifer van den Broeke en Fatoş Ipek-Demir van expertisecentrum Pharos gaan in deze deelsessie met jullie in op dementie bij mensen met een migratieachtergrond. Waar let je op? Wat zijn goede voorbeelden, en hoe kan de Zorgstandaard Dementie helpen? Allemaal zaken die tijdens deze deelsessie aan bod komen.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.